Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

MacFile menu

Het menu in Bestandsbeheer en Serverbeheer van Windows Server dat wordt afgebeeld wanneer Services voor Macintosh is geïnstalleerd. Met de opdrachten in dit menu kunt u voor Macintosh toegankelijke volumes maken, machtigingen instellen en andere opties kiezen.

Machtigingen

 • Permissions
Windows Server-instellingen die u voor een gedeelde bron instelt en waarmee u kunt opgeven welke gebruikers deze bron mogen gebruiken en hoe ze deze de bron mogen gebruiken. Services voor Macintosh vertaalt de machtigingen automatisch in Macintosh-toegangsprivileges en andersom. Machtigingen die u voor een directory (volume) instelt, worden ook bij Macintosh-gebruikers afgedwongen en toegangsprivileges die door Macintosh-gebruikers zijn ingesteld, gelden ook voor pc-gebruikers die zijn verbonden met de computer waarop Windows Server wordt uitgevoerd.

Magnifier tool

 • Vergrootglas
Microsoft heeft in Windows 98 een vergrootglasfunctie ingebouwd. Zodra dit onderdeel wordt geactiveerd, wordt het bovenste gedeelte van het scherm (ongeveer eenvijfde of eenzesde gedeelte) gereserveerd voor het uitvergroot weergeven van de plek rondom de cursor. In een instellingenscherm kan exact worden aangegeven hoeveel de vergroting moet zijn en of de vergroting in zwart-wit of in negatief moet worden afgebeeld.

Maintenance Wizard

Wizard in Windows ME. Een typisch scenario voor netwerkbeheerders is dat zij opgeroepen worden om een pc te checken als het kwaad al geschied is. Soms gaat het dan om iets relatief onschuldigs, zoals een harde schijf die vol geraakt is. Soms is het erger en gaat het bijvoorbeeld om een harde schijf waarvan stukken onleesbaar zijn geworden. In veel gevallen zal de beheerder dan in één moeite bijvoorbeeld de temp-directory leegmaken, eventueel wat organisatie brengen in de volgelopen internetcachebestanden en voor de veiligheid een ScanDisk starten. ScanDisk gebruiken om het schijfoppervlak te testen en eventueel te repareren, is er meestal al niet meer bij, want het kan een hele poos in beslag nemen. Toch zou dit soort onderhoud door iedere gebruiker op regelmatige basis moeten worden uitgevoerd. De realiteit is natuurlijk anders. De Maintenance Wizard is precies voor dit soort onderhoud ontwikkeld. Het systeem is gebaseerd dat vele bedrijven tegenwoordig de gewoonte hebben om hun computersystemen 24 uur op 24 te laten aanstaan. Met de Maintenance Wizard kun je een tijdschema bepalen (bijvoorbeeld van middernacht tot drie uur 's morgens) om dit soort onderhoud uit te voeren.

Mandatory Profiles

Soort roaming profile. Een gebruikersprofiel welke op het netwerk wordt opgeslagen. Het maakt niet uit op welke computer de gebruiker aanmeldt, hij/zij krijgt altijd dezelfde gebruikersprofiel. Bij het aanmelden op de computer wordt de gehele gebruikersprofiel lokaal op de computer gekopieerd, welke weer bij het afsluiten gekopieerd wordt op het netwerk. Het verschil met gewone roaming profiles is dat een mandatory profile niet kan worden gewijzigd. De instellingen zijn overal en altijd exact hetzelfde.

Map

 • Folder
 • Directory
De termen 'map' en 'folder' zijn termen voor hetzelfde: dat wat we voorheen directory noemden. Een groep bestanden of andere mappen die in zowel de Windows-omgeving als de Macintosh-omgeving op grafische wijze worden voorgesteld door een mappictogram. Een map komt overeen met een directory in het bestandssysteem van een pc. Een map kan zowel andere mappen als bestandsobjecten bevatten.

MapCache

De cache van Windows 98 biedt een tijd- en geheugenbesparende sluipweg die MapCache wordt genoemd. In plaats van bestanden van de cache naar het echte geheugen te kopiëren beschouwt Windows 98 de inhoud van de cache als deel van de echte RAM. Het resultaat: Windows hoeft het bestand niet te kopiëren (dat scheelt tijd) en daardoor heeft het maar half zoveel geheugen nodig. Onder Windows 98 staat geheugen gelijk aan snelheid.

Master user domain

Een Windows NT 3.x of 4.0 domein dat bedoeld is om de gebruikersaccounts van een bedrijf te onderhouden.

MDI

 • Multiple Document Interface
Een User-Interface (UI) die wordt gebruikt door de Microsoft Management Console (MMC) en andere utilities. De MDI van MMC zorgt ervoor dat er meerdere snap-in's kunnen worden gebruikt in een management window.

Media Player

 • Windows Media Player
De Windows Media Player vormt het hart van het Windows besturingssysteem voor alles wat met audio, video en Internet multimedia te maken heeft. De verschijningsvorm (skin) van de interface kan zoals bij het populaire WinAmp veranderd worden.

Member

Eén van de fysieke harde schijven die lid is van een stripe set of mirror set onder Windows.

Menu

Een lijst met beschikbare opdrachten in een toepassingsvenster. Menunamen worden in de menubalk, boven in het venster weergegeven. Het venstermenu, voorgesteld door het pictogram van het programma, links op de titelbalk, komt in alle Windows-toepassingen voor. U opent een menu door op de menunaam te klikken.

Metadirectory

Het benaderen van en het bewerken van gegevens uit verschillende directory-services van verschillende leveranciers, bijvoorbeeld de AD van Microsoft en de NDS van Novell.

MFT

 • Master File Table
Een relationele database die het hart vormt van de NTFS volumestructuur die gegevens bevat over de bestanden en directories op een volume. Op ieder NTFS staan twee MFT's.

Microsoft Circles

 • Circles
De één noemt het een community, de ander een user group. Wij noemen het Microsoft Circles: een on line omgeving waar je ideeën kunt uitwisselen met andere gebruikers van Microsoft software. Elke Circle is gewijd aan een specifiek onderwerp of Microsoft productfamilie en bevat het laatste nieuws, discussiegroepen en downloads. Het is tevens mogelijk om in de gehele inhoud van een Circle te zoeken.

Microsoft rechtszaken

De rechtszaak tegen de softwaregigant wordt gezien als baanbrekend en bepalend voor de toekomst van de soft- en hardware-industrie. De klacht tegen Microsoft is bekend: Bill Gates en de zijnen zouden misbruik hebben gemaakt van het monopolie van het besturingssysteem Windows om zo zijn andere software (met name de browser Internet Explorer) op te dringen en concurrenten als Netscape uit de markt te drukken. In 2002 is de rechtszaak tegen Microsoft in Amerika door middel van een schikking beëindigd. De rechter oordeelde dat Microsoft meer delen van de broncode aan concurrenten moet vrijgeven, zodat zij programma's kunnen maken die goed met Windows werken.

Microsoft Solution Provider

Een organisatie die niet rechtstreeks met Microsoft is verbonden, maar wel integratie, advies, technische ondersteuning en andere services voor Microsoft-producten biedt.

MIE

 • Microsoft Internet Explorer
 • IE
 • Internet Explorer
Populaire webbrowser van Microsoft. Internet Explorer wordt met Windows meegeleverd.

Migration Tool

Een component in Windows die met de Gateway service for NetWare wordt geladen. De Migration Tool dupliceert de gebruikersaccounts en gegevens op een NetWare server naar een Windows NT Server, waardoor theoretisch een volledige migratie van NetWare naar NT mogelijk is zonder veranderingen op de oorspronkelijke NetWare server aan te brengen.

Migration.dll

Een dll waarmee een toepassing kan worden aangepast zodat deze voldoet aan Windows 2000.

Miniatuurweergave

Beeldinstelling in Windows Verkenner (Explorer) waarbij afbeeldingen door middel van kleine plaatjes (ter grootte van een postzegel) worden getoond.
Miniatuurweergave van de aanwezige harde schijven.
Miniatuurweergave van de aanwezige harde schijven.

Mixed mode

Letterlijk Gemengde modus. De standaardmodus voor een Windows 2000-domein. Hierdoor kan de domeinpartitie worden gerepliceerd met Windows NT 4.0 backupdomeincontrollers.

MMC

 • Microsoft Management Console
Centrale applicatie voor beheersfuncties in Windows 2000. Een User-Interface (UI) die een uniforme management omgeving maakt waarin snap-in's kunnen worden geladen voor specifieke management-taken. De MMC bestaat uit de controlestructuur voor managementtoepassingen. De MMC geeft een gewone werkomgeving voor snap-ins. De voordelen van MMC zijn:
 • De MMC kan volledig op de klant worden afgesteld - u voegt alleen de snap-ins toe die u nodig denkt te hebben.
 • Snap-ins gebruiken een standaard-, intuļæ½tieve interface, zodat ze makkelijker in gebruik zijn dan de voorgaande versies van administratieve programma's.
 • MMC kan worden opgeslagen en worden gedeeld met andere beheerders.
 • U kunt toestemmingen configureren, zodat de MMC in de autoriserende modus werkt die een beheerder kan beheren, of in de gebruikersmodus, die de toegang van gebruikers beperkt.
 • De meeste snap-ins kunnen worden gebruikt bij computerbeheer op afstand.
De MMC bestaat uit twee panelen: een console-tree aan de linkerzijde en een detailvenster aan de rechterzijde. De console-tree geeft de hiërarchische structuur van alle snap-ins die in de console zijn ingelezen. Het detailvenster bevat een lijst met eigenschappen of andere items die deel uitmaken van de snap-in die gemarkeerd is in de console tree.
Microsoft Management Console.
Microsoft Management Console.

MMC-modi

U kunt de MMC configureren om in een andere modus te werken, met volledige toegang tot de MMC-functies of in één van de drie gebruikersmodi die een beperkter toegang geven tot de MMC-functies. Om een consolemodus in te stellen, selecteert u File --> Options (in de menubalk) om het dialoogvenster Options te openen. In dit venster kunt u de volgende selectie maken:
 • Author mode
  Deze modus staat het gebruik toe van alle MMC-functies.
 • User mode - full access
  Hiermee krijgen gebruikers volledig toegang tot vensterbeheeropdrachten, maar ze kunnen geen snap-ins toevoegen of verwijderen.
 • User mode - limited access; multiple window
  Hiermee kunnen gebruikers nieuwe vensters aanmaken, maar ze hebben alleen toegang tot die gebieden van de console tree die zichtbaar waren toen de console voor het laatst werd opgeslagen.
 • User mode - limited access; single window
  Hiermee kunnen gebruikers alleen toegang krijgen tot de gebieden van de console tree die zichtbaar waren toen de console voor het laatst werd opgeslagen en ze kunnen geen nieuwe vensters aanmaken.
MMC-modi instellen.
MMC-modi instellen.

MPR

 • Microsoft MultiProtocol Router
Microsoft heeft Windows NT Server 4 zo ontworpen dat het kan fungeren als router om zo de koppeling tussen verschillende netwerken te vereenvoudigen. MPR is een service die TCP/IP-verkeer dynamisch kan routeren tussen verschillende subnetten en die tevens ondersteuning biedt voor IPX-routing en DHCP-omleidingsagenten. U kunt MPR echter alleen gebruiken als de server twee of meer netwerkkaarten bevat en zo geconfigureerd is dat elke netwerkkaart onderdeel is van een ander subnet. Dit betekent dus eigenlijk dat alleen multihomed servers gebruik kunnen maken van MPR.

MPR-onderdelen

Microsoft MultiProtocol Router onderdelen:
 • RIP For TCP/IP
 • BOOTP Relay Agent For DHCP (wordt ook wel DHCP omleidingsagent of DHCP Relay Agent genoemd).
 • RIP For IPX.

MPREXE.EXE

 • Windows Multiple Provider Manager
Dit bestand gaat na waar netwerk-requests (aanvragen) naartoe worden gezonden wanneer er meer dan één redirector aanwezig is in Windows.

MS Sans Serif

 • Microsoft Sans Serif
Lettertype dat onder Windows 95 en Office 95 als standaard beeldschermfont werd gebruikt. Vanaf Office 97 is dat Tahoma geworden, wat ook als standaard systeemfont is voor Windows XP.
MS Sans Serif lettertype.
MS Sans Serif lettertype.

MS-DOS-toepassing

Een toepassing die voor MS-DOS is ontwikkeld en daarom de functies van Windows NT niet ten volle kan benutten.

MSDE

Gratis versie van Microsoft SQL-Server, wordt vaak meegeleverd met andere software.

MSDOS.SYS

Opstartbestand voor Windows 9x, deze is te openen met het kladblok. Opties onder [Options] zijn:
 • AutoScan=x: (standaard: 1)
  Zorgt dat ScanDisk automatisch wordt opgestart.
 • BootFailSafe=x: (standaard: 0)
  Wanneer deze op 1 staat, zal Windows 95 altijd opstarten in de veilige modus.
 • BootGUI=x: (standaard: 1)
  Windows zal automatisch worden geladen na het doorwerken van config.sys en autoexe.bat. Indien deze optie op 0 staat, zal men terechtkomen in de MS-DOS-modus. Daaruit kan men Windows opstarten met het commando "win".
 • BootKeys=x: (standaard: 1)
  Zorgt dat er op het moment dat "Starting Windows 95" op het scherm staat diverse functie-toetsen kunnen worden ingedrukt.
 • BootDelay=xx: (standaard: 3)
  Aantal seconden dat de boodschap "Starting Windows 95" wordt weergeven, d.w.z. de tijd in seconden waarin men de functie-toetsen kan indrukken.
 • BootMenu=x: (standaard: 0)
  Geeft automatisch een menu weer met opstart-opties zoals DOS-modus, Veilige Modus, Normaal, ... Normaal oproepbaar met F8 terwijl de boodschap "Starting Windows 95" wordt weergegeven.
 • BootMenuDefault=x: (x: cijfer)
  Zorgt dat een bepaald onderdeel in het boot-menu automatisch wordt opgestart. Gebruikt dezelfde nummers als het menu.
 • BootMenuDelay=x: (x: cijfer)
  Gebruiker kan binnen het x-aantal seconden een keuze maken in het bovengenoemde opstartmenu. Als de tijd om is wordt BootMenuDefault uitgevoerd.
 • BootMulti=x: (standaard: 1)
  Wanneer deze op 0 staat zal de DOS-versie die was geïnstalleerd toen men Windows 95 installeerde worden opgestart. Indien u Windows 95 meekreeg met een nieuwe computer is dit de DOS-modus van Windows 95.
 • DBLSpace=x: (standaard: 1)
  Wanneer dit 0 is kunt u DoubleSpace niet werkend krijgen.
 • DRVSpace=x:
  Hetzelfde als DBL-space, doch de vorige was voor de DOS 6.2-versie van DoubleSpace, deze voor die van Windows 95 en DBSpace for DOS 6.22.
 • LoadTop=x: (standaard: 1)
  Indien deze 0 is worden de DOS-prompt (COMMAND.COM) en DRVSPACE.SYS in het basisgeheugen van 640 KB geladen. Daardoor kunnen sommige oudere DOS-programma's niet werken.
 • Logo=x: (standaard: 1)
  Geeft opstart-scherm weer.
 • BootWarn=x: (standaard: 1)
  Als er een fout in de opstart-procedure is voorgekomen zal Windows u vragen of er moet worden opgestart in de Veilige Modus. Indien dit 0 is zal dit automatisch worden gedaan.
 • BootWin=x: (standaard: 1)
  Indien dit 0 is zal de vorige DOS-versie worden geladen.
 • DoubleBuffer=x: (standaard: 0)
  Indien dit 1 is zal de Double Buffering voor SCSI-apparaten niet werken.
 • Network=x: (standaard: 1)
  Zorgt voor de netwerk-ondersteuning.

MSH

 • Microsoft Command Shell
Opvolger van de traditionele cmd (command-shell) en command.com. Het programma interpreteert commando's en voert ze uit of geeft ze door aan het besturingssyteem (Windows). Met de MSH wil Microsoft nieuwe mogelijkheden bieden, die vergelijkbaar is met Linux-shells (bijvoorbeeld Bash). De basisstructuur van de syntax vertoont vele overeenkomsten met scripttalen als Perl en JavaScript, maar daar zijn elementen uit Bash en SQL toegevoegd.

MSI

 • Microsoft Windows Installer
Een hulpprogramma voor het automatisch installeren van software.

Multi master replication

Servers in een Windows 2000 netwerk zijn domaincontroller (DC) of memberservers. Een Windows 2000-domein is een partitie in de Active Directory. Deze partitie bevat de waarden voor elk belangwekkend object en elk van zijn kenmerken. De domeincontrollers in elk van de domeinen repliceren deze partitie om op de hoogte te blijven van veranderingen. De replicicatie relatie tussen domeincontrollers in Windows 2000 is multi master. Elek domeincontroller is een master binnen deze relatie met een eigen Read/Write-kopie van de parititie voor het domein.

Multicast DHCP

Een toevoeging aan DHCP waarbij automatisch multicast adresconfiguraties naar netwerk-clients worden gedistribueerd.

Multiple monitors

Met Windows 98 is het mogelijk om met meer dan één beeldscherm tegelijk te werken. Daar zijn wel twee of meer PCI-videokaarten voor nodig. Programmeurs kunnen bijvoorbeeld op het ene scherm de broncode van hun programma bewerken, terwijl ze op een ander beeldscherm het werkende programma kunnen uitproberen. Op het ene scherm kan e-mail worden gelezen, terwijl op het tweede scherm de inhoud van de meegezonden documenten wordt getoond. Volgens Microsoft is er nog een aardige toepassing: Flight Simulator. Op één scherm bevindt zich het bedieningspaneel, terwijl een of meer andere beeldschermen verschillende uitzichten tonen. In totaal kunnen negen monitoren worden aangestuurd.

Mutual authentication

Een onderdeel van autorisatieprotocollen zoals Kerberos. De client en de server moeten hun identiteit opgeven om authenticatie door te laten gaan.

My Computer

 • Mijn computer
Een system folder onder windows. U kunt My Computer gebruiken om snel bij schijven, mappen en printers te komen. Er zitten pictogrammen in die verwijzen naar o.a. de harde schijf (hard disk), diskettestation en de printer.

My Documents

 • Mijn documenten
De map waaronder u uw documenten opslaat onder Windows.

My Network Places

 • Mijn netwerklocaties
Onderdeel van Windows waar de netwerkomgeving wordt getoond. Hier kunt u de gedeelde bronnen op het netwerk zien, zoals shares en netwerkprinters.

My Pics Folder

 • Mijn afbeeldingen
Onderdeel van Windows. De My Pics bestandenmap is de plaats om al je digitale foto's, scans en Internet afbeeldingen te bewaren. Je krijgt er een onmiddelijk preview en informatie over het bestand. Je kunt zelfs alle bestanden via een slideshow als screensaver gebruiken.