Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

Lange naam

 • Long filename
Een mapnaam of bestandsnaam die langer is dan de 8.3-standaard voor bestandsnamen (maximaal acht tekens, gevolgd door een punt en een extensie van drie tekens) van het FAT-bestandssysteem. Macintosh-gebruikers kunnen bestanden en mappen op de server lange namen geven. Met Services voor Macintosh kunt u ook de voor Macintosh toegankelijke volumes een lange naam geven wanneer u deze maakt. Windows NT Server vertaalt lange namen van bestanden en mappen voor MS-DOS-gebruikers automatisch in 8.3-namen.

Lanman-authenticatie

In oudere versies van Windows wordt gebruikt gemaakt van de zogenaamde Lanman-authenticatie. Het algoritme dat hierbij gebruikt wordt, zorgt ervoor dat het wachtwoord niet over de kabel wordt gestuurd. De kracht van Lanman-authenticatie was dat het wachtwoord niet meer in plain-text (leesbare tekens) over de kabel ging. Met Lanman-authenticatie wordt namelijk alleen de hash van het wachtwoord verstuurd. Ook dit is wel af te vangen en te bekijken, alleen heb je dan nog niet rechtstreeks toegang tot het wachtwoord. Het grote nadeel van deze manier van authenticeren is dat altijd hetzelfde algoritme gebruikt wordt. Hierdoor is het relatief eenvoudig om je op basis van een onderschepte hash voor te doen als een ander.

LDAP

 • Lightweight Directory Access Protocol
Stel u hebt een bedrijf met duizend werknemers; die hebben allemaal een e-mailadres, doorkiesnummer en uiteraard een voor- en achternaam. Nu moet u voor al die gebruikers mailboxen creëren. Vervolgens installeert u een proxy- en een FTP-server, en daar moeten dezelfde gebruikers nog eens op worden herkend. Gaat u dit allemaal handmatig invoeren? Vroeger moest dit, omdat uitwisseling van gebruikersgegevens onmogelijk was, of te ingewikkeld. Daarom is LDAP ontwikkeld. Dit protocol is ontwikkeld op de X.500-standaard. Dit is een standaard voor directory services (database over gebruikersinformatie). Met LDAP is het mogelijk om op een relatief eenvoudige manier gegevens over gebruikers over het Internet te versturen. Novell gebruikt LDAP bijvoorbeeld om alle instellingen van gebruikers op een logische manier op te slaan. Dit protocol wordt onder ander toegepast om de Active Directory van Windows te lezen, te veranderen en te doorzoeken. LDAP is gedefinieerd in de volgende RFC's: 1777, 1778, 1959, 1960, 2255, 1823 en 2254.

LDM

 • Logical Disk Manager
 • Schijfbeheer
Beheertool onder Windows voor het beheren van de schijfinstellingen qua partities en schijfletters. Onder Schijfbeheer kun je de aanwezige schijven indelen, partities maken, formateren, schijfletters toewijzen, dynamische of basic schijven beheren, etc. Schijfbeheer is een onderdeel van Computerbeheer.
Schijfbeheer.
Schijfbeheer.

Lease

In Windows bepaalt de netwerkbeheerder hoe lang IP-adressen worden toegewezen. Daartoe stelt deze een leaseduur in die bepaalt hoe lang een computer een toegekend IP-adres mag gebruiken voordat de lease met de DHCP-server moet worden vernieuwd.

Legitieme Windows-software

 • Legitieme Microsoft-software
Software die door Microsoft is uitgegeven, op de juiste manier in licentie is verstrekt en door Microsoft of een betrouwbare partner volledig wordt ondersteund.

LFN uitzetten bij Windows NT 4

Je kan het gebruik van lange bestandsnamen uitzetten in Windows NT door de volgende instelling (setting) in de registry aan te passen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\FILESYSTEM\Win31FileSystem
Indien deze sleutel is gezet op 1, dan is LFN support uitgezet. Als je dus deze instelling (setting) verandert in 1 kan je geen lange bestandsnamen meer gebruiken in alle FAT partities. De standaard instelling (setting) is 0.

Lidserver

 • Member server
Een computer waarop Windows Server wordt uitgevoerd maar die geen primaire domeincontroller (PDC) of reservekopie-domeincontroller van een Windows NT-domein is. Lidservers ontvangen geen kopieën van de directorydatabase. Worden ook zelfstandige servers genoemd

Lijst met compatibele hardware

 • HCL
In de lijst met compatibele hardware (HCL) van Windows worden de apparaten vermeld die door Windows worden ondersteund. De laatste versie van de HCL kunt u van de Microsoft Web Page (microsoft.com) op het Internet laden.

LMHOSTS

Als alle andere methoden voor naamomzetting er niet in zijn geslaagd de NetBIOS-naam om te zetten, zoekt de host de vermelding in het lokale LMHOSTS-bestand (mits de host daarvoor is geconfigureerd). LMHOSTS is een standaardtekstbestand, zoals het HOSTS-bestand, dat wordt gebruikt voor het omzetten naar IP-adressen Het LMHOSTS-bestand moet zich bevinden in de directory SYSTEEMDIRECTORY\SYSTEM32\DRIVERS\ETC. Die directory bevat al een voorbeeldbestand, LMHOSTS.SAM. Het LMHOSTS-bestand bevat allemaal regels met links het IP-adres gevolgd door tenminste 1 spatie en een NetBIOS-naam. Er kunnen extra betekenissen worden toegevoegd aan die vermeldingen door middel van speciale tags. Hier volgt een voorbeeld van een vermelding in een LMHOSTS-bestand:
192.168.0.1 BONGO
LMHOSTS-bestand tags
LMHOSTS-bestand tags

LMHOSTS-bestand

Het LMHOSTS-bestand is evenals het HOSTS-bestand een statisch tekstbestand dat wordt onderhouden en gebruikt op de lokale computer om gebruikersvriendelijke (NetBIOS)namen om te zetten in IP-adressen. Het bestand bevindt zich op een Windows NT-host-computer in de directory systeemhoofddirectory\system32\drivers\etc. Het LMHOSTS-bestand moet handmatig worden onderhouden en kan worden bewerkt met een standaard teksteditor.

Local Group

Bij Windows Server is dit groepstype in de account-database van elke computer opgenomen. Local groups kunnen user accounts van de eigen computer bevatten en user accounts en global groups van zowel het eigen domain als van trusted domains. Bij Windows Server kan een groep alleen permissies en rechten worden toegekend voor de servers van het eigen domain.

Local master browser

 • Master browser
De master browser is een server die alle netwerkbronnen in een netwerk bijhoudt en daarover informatie verstrekt aan machines die daarom vragen via het zogenaamde browsen. Bij het openen van Netwerkomgeving (My Network Places) stuurt een master browser al deze informatie naar de client. Er mag maar één master browser in een (sub)netwerk staan.

Local Profile

 • Lokale profiel
Een gebruikersprofiel welke lokaal op de computer (waarop de gebruiker werkt) is opgeslagen. Dit profiel wordt niet op het netwerk gekopieerd, zodat het profiel niet op een andere computer te gebruiken is. In het gebruikersprofiel staan alle instellingen, de favorieten (bookmarks/bladwijzers), tijdelijke internetbestanden, en nog veel meer, van de gebruiker opgeslagen. Op een Windows computer zijn de lokale profielen onder "Document and Settings" op de harde schijf te vinden.

Local Users

 • Lokale gebruikers
Windows 2000 ondersteunt twee typen gebruikers: lokale gebruikers en Active Directory-gebruikers. Een computer die werkt met Windows 2000 Professional, Windows XP of Windows 2000 Server (geconfigureerd als een memberserver) kan zijn eigen gegevensbank van gebruikersaccounts opslaan. De gebruikers die opgeslagen worden in de lokale computer worden lokale gebruikers genoemd.

Local Users and Groups

Het hulpprogramma Local Users and Groups wordt gebruikt om gebruikers en groepen te beheren die op de lokale computer actief zijn.
Local Users and Groups onder Computer Management.
Local Users and Groups onder Computer Management.

Logical Drives

Hulpprogramma van Storage onder Computer Management in Windows 2000. Het hulpprogramma Logical Drives geeft alle logische stations in uw computer weer. Met dit hulpprogramma kunt u de eigenschappen van elk logisch station beheren.

Login Script

 • Aanmeldingscript
Opdrachtbestand dat het aanmeldingsproces automatiseert door functies van hulpprogramma's uit te voeren, zoals het aansluiten op extra serverbronnen of het automatisch uitvoeren van verschillende programma's die worden genoemd in de gebruikersaccount waarvoor de aanmeldingsprocedure is gestart.

Lokale account

 • Local account
In Windows Server is dit een gebruikersaccount in een domein voor een gebruiker waarvan de globale account zich niet in een vertrouwd domein bevindt. Is niet vereist wanneer er vertrouwensrelaties tussen domeinen bestaan.

Lokale gastaanmelding

Geldt wanneer een gebruiker zich interactief aanmeldt bij een computer met Windows NT Workstation of bij een memberserver met Windows NT Server, en in het dialoogvenster voor de aanmeldingsgegevens Gast als gebruikersnaam opgeeft.

Lokale gebruikersprofielen

Gebruikersprofielen die automatisch op de computer worden gemaakt wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij een computer waarop Windows NT Workstation of Windows NT Server wordt uitgevoerd.

LPDSVC

Als Microsoft TCP/IP Afdrukbeheer is geïnstalleerd, kan een TCP/IP-computer (zoals een Unix-systeem) afdrukken naar een Windows NT-printer. Deze service wordt ook wel LPD (Line Printer Daemon) genoemd. LPD ontvangt afdruktaken van LPR-hulpprogramma's (Line Printer Remote) die op clients worden uitgevoerd. De LPR-clients zijn meestal Unix-computers, maar de LPR-software is aanwezig op de meeste TCP/IP-stacks.

LSA

 • Local Security Authority
Beveiligingssysteem van Windows dat zorgt voor de lokale aanmelding van de gebruiker op het systeem.

lsass.exe

 • Local Security Authentication Server
Dienst van Windows die controleert of gebruikers wel geautoriseerd zijn om aan te melden op de computer.
Het actieve proces lsass.exe.
Het actieve proces lsass.exe.