Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

I/O manager

Deze handelt alle in- en uitvoer van Windows af, met name de I/O tussen stuurprogramma's.

ICA-client toepassing

Met Windows 2000 Terminal Services is het prima te werken binnen het concept van server based computing. De installatie van het product MetaFrame op een Windows 2000 Server voegt aan deze server het door Citrix ontwikkelde Independant Computing Architecture remote desktop protocol toe. De ICA-client toepassingen voor diverse platforms kun je het beste downloaden bij Citrix; je hebt dan de beschikking over de laatste aanbevolen versie. Je kunt ICA als vervanging gebruiken van RDP. RDP kan worden uitgeschakeld en alleen clients voorzien van ICA kunnen dan een sessie openen met Terminal Services. Je kunt echter ook ICA naast RDP gebruiken, waardoor clients die zijn voorzien van één van beide protocollen een sessie kunnen openen met Terminal Services. Dit zorgt wel voor een deels dubbel beheer en is dan ook af te raden.

ICO

 • Icon
Extensie van Windows-icoon Bitmapafbeeldingen. Iconen hebben als eigenschap dat de achtergrondkleur doorzichtig is. Iconen zijn eenvoudig zelf te maken in een IcoonEditor.

ICON

 • Pictogram
 • Ikoon
Symbolisch plaatje op het scherm, dat dient om een menu-keuze te maken. Toegepast bij windows-applicaties.

Icoon

 • Icon
Een symbool van een voorwerp dat bewerkt of opgeslagen wordt in een computer. Een plaatje van een diskette stelt b.v. de inhoud daarvan voor, en een vel papier een tekstverwerkingsdocument. Het voorwerp dat de icoon voorstelt kan geactiveerd worden door met de muis te klikken. Iconen worden gebruikt in grafische user interfaces als OS/2 en Windows.

ICS

 • Internet Connection Sharing
Het delen van een Internetverbinding is het aansluiten van twee of méér computers op één Internetverbinding ongeacht of dit nu een modem-, ISDN- of kabelconnectie is. Deze mogelijkheid is in de Windows versies vanaf 98 aanwezig.

Iedereen, categorie

 • Everyone
In de netwerkomgeving is dit een van de gebruikerscategorieën waaraan u machtigingen voor een map kunt toekennen. Machtigingen die u aan iedereen toekent, gelden voor alle gebruikers van de server, dus ook voor gasten.

IFSMGR

 • Installable File System Manager
Een virtual device driver die gebruikt wordt onder Windows. Deze manager is verantwoordelijk voor de calls (aanroepen) van randapparatuur en programmatuur.

Imitatie

Imitatie vindt plaats wanneer een proces bij Windows de beveiligingskenmerken van een ander proces mag overnemen.

Importcomputers

Bij directoryreplicatie zijn dit de servers of werkstations die van een exportserver kopieën van de hoofdset van directories ontvangen.

In-place-upgrade

 • Domeinupgrade
Een upgrade van een oude situatie naar een nieuwere situatie, bijvoorbeeld van een Windows NT-netwerk naar een Windows 2003-netwerk. Deze migratiemethode wordt het meest gebruikt en vomrt de gemakkelijkste en minste riskante aanpak.

Independent single domains

 • Volledig trust model
Het domeinmodel dat voor iedereen vrijelijk beschikbaar is en waarin verschillende domeinen, voorzien van vertrouwensrelaties, zijn opgezet. Een bekende versie van het independent singel domein-model is een structuur waarin de resource-domeinen alle master-domeinen vertrouwen, maar de master-domeinen elkaar niet vertrouwen.

Indexing Service

Hulpprogramma van Services and Applications onder Computer Management in Windows 2000. Het hulpprogramma Indexing Service wordt gebruikt om een index te maken die gebaseerd is op de inhoud en eigenschappen van de bestanden die worden opgeslagen op uw lokale harde schijf . Een gebruiker kan de zoekfunctie van Windows 2000 gebruiken om in de index te zoeken naar trefwoorden.
Indexing Service in Computer Management.
Indexing Service in Computer Management.

Ingebouwde groepen

 • Build in groups
De standaardgroepen van Windows. Ingebouwde groepen hebben een reeks nuttige rechten gekregen en beschikken over ingebouwde mogelijkheden. In de meeste gevallen beschikt een ingebouwde groep over alle mogelijkheden die een bepaalde gebruiker nodig heeft. Als een gebruikersaccount van een domein bijvoorbeeld tot de ingebouwde groep Beheerders behoort en de gebruiker zich met deze account aanmeldt, krijgt deze beheerdersbevoegdheden in dat domein en op alle servers van het domein. Als u een gebruikersaccount een bepaalde reeks bevoegdheden wilt geven, kent u deze bevoegdheden aan de juiste ingebouwde groep toe.

Inheritance

 • Afstammeling
Het erven van eigenschappen. Een proces waardoor de rechten van een parentobject worden doorgegeven aan een childobject.

INI-files

De initialisatie bestanden voor Windows. Hierin staan in ASCII alle instellingen van Windows beschreven. Voor de kenners is Windows dan ook gemakkelijk te wijzigen, simpelweg door het aanpassen van deze files. Hier volgen enkele INI-filenamen: WIN.INI, SYSTEM.INI, DOSAPP.INl, PROGMAN.INI, WINFILE.INI, CLOCK.INI, MOUSE.INI, CONTROL.INl, MPLAYER.INI en MSD.INI.

IntelliMirror

Een reeks technieken die is ingebouwd in Windows 2000 en die het mogelijk maken dat de gegevens, programma's en instellingen van het bureaublad de gebruiker volgen binnen het netwerk.

Internet

In Windows kan internet ook verwijzen naar de particuliere TCP/IP-netwerken tussen bedrijven.

Internet Explorer

De Internet-browser van Microsoft. De grootste concurrent was Netscape Navigator van het bedrijf Netscape, deze is compleet weggecijferd door Microsoft. Tegenwoordig zijn zowel Mozilla Firefox en Opera de concurrenten van Microsoft.

Intersite

De overdracht van informatie over de grenzen van sites heen.

Intersite replicatie

Directory replicatieverkeer dat plaatsvindt tussen sites.

Intrasite replicatie

Directory replicatieverkeer dat plaatsvindt binnen een site.

IP-routing inschakelen op multihomed computer

U kunt IP-routing op een multihomed computer inschakelen door de optie Doorsturen via IP (Enable IP-routing) inschakelen in het tabblad Routing in het dialoogvenster Eigenschappen voor Microsoft TCP/IP te selecteren. U kunt dit dialoogvenster afbeelden via het onderdeel Netwerk in het Configuratiescherm.

IPSec

 • IP Security
Beveiligingsprotocol. Een raamwerk van open standaarden die veilige verbindingen verzorgen over openbare netwerken zoals Internet.

IRM

 • Information Rights Management
Technologie die je in staat stelt om documenten (Microsoft Word, Excel en PowerPoint) en e-mail (Outlook) te beveiligen. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven voor wie een e-mail of document bestemt is en welke rechten de ontvanger heeft (alleen bekijken, bewerken, afdrukken, doorsturen, enzovoort). IRM is een variant van DRM (Digital Rights Management).

IRQ-sharing

Het zogenaamde IRQ sharing bij PCI is bedoeld om de beperking van de ISA-kaarten te omzeilen door een beperkt aantal interrupt leidingen toe te passen. Hierbij delen meerdere PCI kaarten een elektrische signaalleiding. De diverse drivers moeten zelf uitzoeken wat voor apparaat het interrupt heeft vrijgegeven.

ISV

 • Independent Software Vendor
Een ISV maakt en verkoopt software producten die op een of meer types computers of besturingssystemen werken. De bedrijven die deze platforms maken, zoals Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Apple, bevorderen en leveren ondersteuning aan ISV's, vaak met speciale "business partner" programma's. Over het algemeen telt de regel: hoe meer applicaties op een platform (software en/of hardware) werken, hoe waardevoller het voor de gebruikers is. Natuurlijk, platform fabrikanten zoals Microsoft en IBM maken ook applicaties, toch missen zij vaak de kennis en financiën om alle applicaties te maken. Denk maar eens aan alle applicaties die op Windows 2000 of MacOS 9 werken en je zult je realiseren hoeveel ISV's er zijn. Sommige ISV's zijn gespecialiseerd op één bepaald besturingssysteem zoals IBM's AS/400, waarvoor enkele duizenden applicaties zijn geschreven. Andere ISV's zijn gespecialiseerd op een applicatie gebied, zoals engineering en ontwikkel software dat speciaal wordt gemaakt voor hoogwaardige op UNIX gebaseerde werkstations.