Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

Farm

Een verzameling servers in een cluster-omgeving.

Fast user switching

Techniek in Windows XP, waarbij het besturingssysteem het mogelijk maakt om meerdere gebruikers toe te laten op het systeem, zonder dat de actieve applicaties hoeven te worden gesloten. Stel gebruiker A is bezig met een brief in Microsoft Word en gebruiker B wil zich op het systeem aanmelden om aan een Excel-werkblad te gaan werken. Komt daarna gebruiker A weer in het systeem, dan kan hij gewoon verder werken aan het Word-document zonder dat dit is opgeslagen.

File and printer sharing

 • Bestands- en printerdeling
Bestands- en printerdeling is een optie in Windows die het mogelijk maakt om mappen, bestanden en printers over een netwerk beschikbaar te maken aan andere gebruikers.
File and printer sharing onder Windows.
File and printer sharing onder Windows.

File en Print Services for NetWare

 • FPNW
Een additioneel product voor Windows NT waarmee NetWare clients NT servers kunnen benaderen alsof het NetWare servers zijn.

File Server voor Macintosh

Een service van Services voor Macintosh die ervoor zorgt dat Macintosh-clients en pc-clients bestanden kunnen delen. Wordt ook MacFile genoemd.

Firewall-architecturen

 1. Statische packet-filtering
  Werkend op de netwerklaag van de OSI-stack, maakt dit soort packet-filters, op basis van het netwerkadres van het packet en een aantal door de beheerder gedefinieerde regels, een simpele 'wel of niet toelaten'-keuze. Packet-filtering is snel, transparant (er hoeven geen wijzigingen in de client te worden aangebracht), flexibel en goedkoop.
 2. Dynamische packet-filtering
  Hoewel sommige leveranciers deze technologie aanprijzen als de derde generatie firewall-architecturen, gaat het in werkelijkheid slechts om een uitbreiding van de basisarchitectuur voor packetfiltering zoals de meeste routers die gebruiken.
 3. Proxy-servers
  Werkend op de applicatielaag van de OSI-stack, treedt een proxy-server firewall op als intermediair voor verzoeken van gebruikers en zet hij voor dat doel op de applicatielaag of op de sessie- of transportlaag een tweede verbinding op met de door de gebruiker verlangde hulpbron (een server, bijvoorbeeld). De proxy-code fungeert in feite als plaatsvervanger voor de operaties op zowel client als server en geeft via de proxy's geldige verzoeken door van vertrouwde naar niet-vertrouwde netwerken, en omgekeerd. In tegenstelling tot de twee andere architecturen, is in de proxy-aanpak op geen enkel moment tijdens de sessie een directe connectie tussen de twee netwerken toegestaan. Voor dit niveau van beveiliging betalen we uiteraard wel een prijs, in de vorm van berminderde prestaties en geringere flexibiliteit.

First-layer domain

Een Windows 2000 domain dat het root domain als parent heeft. Bijvoorbeeld: bedrijf.nl, microsoft.com, etc.

Focus

Een venster of veld dat klaar staat voor een commando van de gebruiker. Als er bijvoorbeeld meerdere vakjes in een venster staan en u verspringt via de Tab-toets of de muis naar een ander vakje, dan wordt dit vakje de focus en richten uw acties zich alleen op dit vakje.

Forest

Een structuur die wordt opgezet door domeinen binnen twee of meer bomen (trees) die dezelfde configuratie, schema en global catolog delen, maar die geen gebruik maken van dezelfde DNS-naamsruimte (namespace).

Fouttolerantie

Mogelijkheid tot behoud van de gegevensintegriteit wanneer zich een hardwarestoring voordoet. In Windows NT voorziet het stuurprogramma FTDISK.SYS in fouttolerantie.

FPNW

 • File en Print Services for NetWare
Een toevoeging op Windows NT waarmee NetWare clients NT servers kunnen benaderen alsof het NetWare servers zijn. FPNW creëert een virtuele NetWare server, die vanuit een NT-venster met NT- als NetWare-hulpmiddelen kan worden beheerd.

FQDN

 • Fully Qualified Domain Name
Met een FQDN is het mogelijk een host te identificeren tussen alle hosts op Internet. Een FQDN zorgt er ook voor dat de hostnaam uniek is op grote netwerken (zoals Internet). Dit wordt bewerkstelligd doordat het naambereik voor Interenet-domeinen hiërarchisch is, hetgeen betekent dat elke naam uit verschillende kleine deeltjes, in plaats van slechts één deel, zoals bij NetBIOS-namen (die gebruik maken van een plat naambereik). De verantwoordelijkheid voor elke afzonderlijke divisie en subdivisie in het naambereik kan worden toegewezen aan een lokale groep, die ervoor zorgt dat elke aftakking en elk knooppunt in het naambereik in de eigen groep uniek is.

FSMO

 • Flexible Singel Master Object
De master copy van bepaalde AD functies die een enkele authorative master nodig hebben, zoals schemaveranderingen voor NT 4.0 PDC's.