Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

ECM

 • Enterprise Content Management
Microsoft zet onder de naam Enterprixe Content Management verschillende services in om Office-applicaties te ondersteunen in documentbeheer. De services werken op een gedeelde Windows-server in het netwerk. Sharepoint speelt een grote rol om formulieren te volgen en als documentsysteem.

Eenrichtingsvertrouwensrelatie

 • One way trust relation
Eén domein (het vertrouwende domein) vertrouwt de domeincontrollers in het andere domein (het vertrouwde domein) en machtigt de gebruikersaccounts in het vertrouwde domein voor het gebruik van bronnen in het vertrouwende domein.

EFS

 • Encrypted File System
Nieuwe functie binnen Windows 2000. De service, gebaseerd op Public Keys, die de mogelijkheid biedt tot versleuteling van bestanden en directory's.

Eigenaar

 • Owner
In Windows heeft elk bestand en elke directory op een NTFS-volume een eigenaar. Deze bepaalt hoe machtigingen voor het bestand of de directory worden ingesteld en kan machtigingen aan anderen toekennen.

Emergency Repair Disk

 • ERD
Een afzonderlijke diskette die door Windows wordt gemaakt om van dienst te zijn bij het herstellen van schade aan systeembestanden of de configuratie-instellingen van het systeem. Op de Emergency Repair Disk woden de huidige systeeminstellingen bewaard, zodat wijzigingen in de systeembestanden, de schijfpartities of omgevingsvariabelen deze diskette kunnen achterhalen.

Enable DNS for Windows Resolution

 • DNS inschakelen voor Windows-resolutie
Een optie onder WINS. Als u deze optie inschakelt, kunnen op Windows gebaseerde toepassingen DNS-hostnamen en FQDN's gebruiken. Dergelijke toepassingen verwachten meestal een NetBIOS-naam, maar als deze optie is ingeschakeld kunnen zij ook DNS-hostnamen ook omzetten.

Enable LMHOSTS-Lookup

 • LMHOSTS-Lookup inschakelen
Een optie onder WINS. Als u deze optie inschakelt wordt het gebruik van het bestand LMHOSTS ingeschakeld.

Encapsulation

 • Inkapseling
Het proces waarbij een protocol de interface bepaalt waardoor programma's daarmee kunnen communiceren waarna er op wordt gerekend dat lager gelegen protocollen de informatie tussen machines uitwisselen.

Encrypting File System

 • EFS
Functie binnen Windows. De service, gebaseerd op Public Keys, die aan Windows-computers de mogelijkheid biedt tot versleuteling van bestanden en directory's.

Encryption

Beveiliging van gegevens tegen ongeoorloofd gebruik door de gegevens in gecodeerde vorm op een vaste schijf op te slaan en te verzenden binnen het netwerk.

Energiebeheer

 • Power management
Hulpmiddel van een besturingssysteem (zoals Windows) om bij geen gebruik onderdelen van de computer uit te schakelen of in sluimerstand te gaan. In Energiebeheer kun je bijvoorbeeld instellen dat wanneer de gebruiker de laatste 20 minuten de computer niet heeft aangeraakt, de monitor wordt uitgeschakeld. Ook kan ingesteld worden wanneer de computer de harde schijf langzamer gaat draaien en wanneer de computer in slaapstand moet worden geplaats. Op het moment dat de gebruiker besluit om de computer te gaan gebruiken, kan hij met een druk op de knop de computer weer uit slaapstand halen en verder gaan met zijn werk. Dit alles kan worden ingeregeld om zo meer energie te besparen. Vooral voor laptops is dit belangrijk, omdat de batterij dan langer mee kan gaan.
Energiebeheer onder Windows.
Energiebeheer onder Windows.

Enkelvoudige gebruikersaanmelding

 • Single logon
Windows-netwerkgebruikers kunnen via een enkele netwerkaanmelding met meerdere servers, domeinen en toepassingen verbinding maken.

Environment subsysteem

Componenten van het Windows-besturingssysteem die reageren op toepassingen. Er zijn drie subsystemen voor de omgeving, die elk zijn ontworpen om teopassingen voor bepaalde besturingssystemen af te handelen: OS/2, POSIX, en Win32. Het subsysteem Win32 handelt ook 16-bit Windows-toepassingen af via virtuele DOS-machines (VDM's).

ERD

 • Emergency Repair Disk
Een afzonderlijke diskette die door Windows wordt gemaakt om van dienst te zijn bij het herstellen van schade aan systeembestanden of de configuratie-instellingen van het systeem. Op de Emergency Repair Disk woden de huidige systeeminstellingen bewaard, zodat wijzigingen in de systeembestanden, de schijfpartities of omgevingsvariabelen ongedaan kunnen worden.

ESEL

 • Enhanced Security Equipment Level
Windows NT 4.0-standaard voor software-adressering van hardware-ondersteunde beveiligingscomponenten.

Event Viewer

Het hulpprogramma Event Viewer spoort informatie op over uw hardware en software. U kunt hiermee ook beveiligingsgebeurtenissen bekijken die samenhangen met Windows. Event Viewer spoort de informatie op met behulp van drie logbestanden:
 1. Het logbestand Application bestaat uit gebeurtenissen die samenhangen met toepassingen die op uw computer staan, zoals toepassingsfouten van SQL Server of Outlook Express.
 2. Het logbestand Security bestaat uit gebeurtenissen die samenhangen met de beveiliging, zoals het succesvol zijn of mislukken van acties die via audits worden opgespoord.
 3. Het logbestand System bestaat uit gebeurtenissen die samenhangen met het besturingssysteem, zoals het mislukken van het inlezen van een stuurprogramma.
Wanneer de Event Viewer op een Windows domeincontroller staat, komen er nog een paar extra logbestanden bij, namelijk:
 1. Het logbestand Directory Service bestaat uit bestanden die samenhangen met de directorydiensten, zoals kopieergebeurtenissen van directorygegevensbanken.
 2. Het logbestand DNS Server bestaat uit gebeurtenissen die samenhangen met DNS-diensten, zoals wanneer de DNS-server is gestart.
 3. Het logbestand File Replication Service bestaat uit gebeurtenissen die samenhangen met bestandskopiëring, zoals wanneer verbindingen zijn gemaakt met andere computers die participeren in het kopiëren van bestanden.
Event Viewer onder Computer Management.
Event Viewer onder Computer Management.

Exception Handler

Wanneer er zich een fout voordoet, draagt Windows de controle van het besturingssysteem over aan een speciale softwareroutine, de "exception handler". Deze houdt een logbestand bij.

Executive

De Windows NT Executive is het voornaamste deel van de kernel-modus componenten van NT 4. De Executive is een coherente groep services die elkaar bepaalde functies bieden als reactie op aanvragen door toepassingen. In de Executive bevinden zich de Hardware Abstraction Layer (HAL) en de systeem-services.

Explicit Trust

Een trust die expliciet handmatig wordt gemaakt tussen Windows 2000 domains of één Windows 2000 domain en één Windows NT domain.

Explorer

 • Verkenner
 • Windows Verkenner
Het bestandsbeheerprogramma van Windows. Met het programma Windows Verkenner kunt u allerlei acties uitvoeren met bestanden en mappen (folders). Deze acties kunnen bestaan uit het verplaatsen (tussen de mappen/schijven), hernoemen, kopiëren, wissen en openen. Tevens is het mogelijk om in de adresbalk een internetadres te typen, de verkenner laat dan de pagina zien (uiteraard is kun je hiervoor beter een browser gebruiken). Ook is het mogelijk om via de verkenner de gedeelde mappen van een andere computer te bekijken, wanneer deze op hetzelfde netwerk zit en de juiste rechten bevat.
De Windows Verkenner van Windows XP.
De Windows Verkenner van Windows XP.

Exportpad

Bij directoryreplicatie is dit een pad op een exportserver van waaruit subdirectory's en de bestanden in die subdirectory's automatisch worden geëxporteerd.

Exportserver

Bij directoryreplicatie is dit een server van waaruit een hoofdset van directory's naar opgegeven servers of werkstations (importcomputers genaamd) in dezelfde of andere domeinen wordt geëxporteerd.

Externe toegang

Onderdeel van Windows om via een modem contact te kunnen maken met Internet en andere netwerken.