Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

DACL

 • Discretionary Access Control List
Een lijst waarin staat wie wat kan doen met bepaalde objecten op een server. De DACL is opgebouwd uit nul of meerdere ACE's (Access Control Entry). Een lijst met ACE's, waarbij elke ACE aangeeft wie welke toegang (of verbod tot toegang) heeft. Wanneer een gebruiker een handeling op een bestand wil uitvoeren zullen eerst alle ACE's in de DACL van de security descriptor van dat bestand doorlopen worden.

DCPROMO

De wizard die een Windows 2000 member server of een standalone server promoveert naar een domain controller. Als deze wizard wordt gedraaid op een domain controller kan de machine worden gedegradeerd naar een member server of een standalone server.

DDE

 • Dynamic Data Exchange
Standaard waarmee Windows-applicaties dynamisch gegevens kunnen uitwisselen. Als je bijvoorbeeld gegevens in een spreadsheet wijzigt dan kun je via DDE ervoor zorgen dat ook een gekoppeld rapport automatisch bijgewerkt wordt.

DDE client

Een programma dat een DDE-informatieverzoek naar andere programma's stuurt.

DDE container

 • Dynamic Data Exchange container
Methode om onder Windows informatie tussen applicaties uit te wisselen. Bij DDE gaat het vaak om boodschappen en informatie. De container is als het ware een kant-en-klare doos waarin we de data die we naar de andere applicatie willen verzenden, kunnen stoppen.

DDE server

Een programma dat DDE verzoeken ontvangt van andere programma's. Op die verzoeken zal de server reageren door het verzenden van de gewenste gegevens naar de DDE client.

DDNS

 • Dynamic DNS
Een update van de oorspronkelijke DNS-specificatie waardoor nameservers dynamisch updates kunnen ontvangen. DHCP en Windows 2000 clients kunnen dynamisch de DNS-records updaten in tegenstelling tot de traditionele methode waarbij de DNS database handmatig moest worden aangepast.

Default printer

 • Standaard printer
Wanneer een computergebruiker werkt met meerdere printers, kan de gebruiker een specifieke printer (waarop hij/zij het meest print) instellen als standaard printer. Deze printer wordt dan standaard gekozen wanneer er een printopdracht moet worden uitgevoerd. Indien er slechts 1 printer beschikbaar is, dan is deze printer automatisch de standaard printer.
De printer met het vinkje (v) is ingesteld als de standaard printer.
De printer met het vinkje (v) is ingesteld als de standaard printer.

Default profile

 • Standaard profiel
Een gebruikersprofiel dat als basis dient voor andere gebruikersprofielen. Wanneer een nieuwe gebruiker aanmeldt op een computer (waarbij de gebruiker geen eigen gebruikersprofiel heeft), zal de default profile worden gekopieerd naar de speciale gebruikersmap. De instellingen die opgenomen zijn in de default profile worden gekopieerd, zodat de gebruiker deze instellingen krijgt. Elke keer dat de gebruiker op de betreffende computer aanmeld, zal hij gebruik maken van zijn eigen gebruikersprofiel. In het gebruikersprofiel staan alle instellingen, de favorieten (bookmarks/bladwijzers), tijdelijke internetbestanden, en nog veel meer, van de gebruiker opgeslagen. Op een Windows computer zijn de lokale profielen onder "Document and Settings" op de harde schijf te vinden.

Defenestrate

Iets weggooien. Bijvoorbeeld een Windows-applicatie weggooien en weer overschakelen naar een DOS programma.

Delegatie van authenticatie

Een proces dat door Kerebos wordt ondersteund en waarmee een server de identiteit van een gebruiker aanneemt om namens die gebruiker een verbinding met een andere computer op te zetten.

Delegation

De mogelijkheid waarbij een hoger gelegen beheer 'authority' rechten kan verlenen aan bepaalde lager gepositioneerde groepen en gebruikers.

Desktop

 • Bureaublad
Na het starten van bijvoorbeeld Windows op de PC of een Apple Macintosh verschijnt een beeld dat er met wat fantasie als een bureaublad uitziet. Hierop staan verwijzingen (in de vorm van pictogrammen) naar programma's, bestanden of mappen.

Detailvenster

De MMC bestaat uit twee panelen: een console-tree aan de linkerzijde en een detailvenster aan de rechterzijde. De console-tree geeft de hiërarchische structuur van alle snap-ins die in de console zijn ingelezen. Het detailvenster bevat een lijst met eigenschappen of andere items die deel uitmaken van de snap-in die gemarkeerd is in de console tree.
Microsoft Management Console.
Microsoft Management Console.

Device contention

De manier waarop Windows toegang tot randapparatuur (bijvoorbeeld een modem of een printer) toewijst als meerdere toepassingen hetzelfde apparaat proberen te gebruiken.

Device Driver Rollback

Via de optie van Windows om drivers (aansturingsprogramma's) van apparaten te verwijderen kun je de installatie van elke nieuwe driver van een apparaat die het systeem onstabiel maakt ongedaan maken. Om Device Driver Rollback te activeren, kies je Rollback vanuit de Device Manager.
Klik op de knop
Klik op de knop "Vorig stuurprogramma" om de Device Driver Rollback te activeren.

Device Manager

 • Apparaatbeheer
Het hulpprogramma Device Manager geeft informatie over alle apparaten die uw computer herkent. De Device Manager geeft voor elk apparaat de volgende informatie:
 • Of de hardware op uw computer wel of niet naar behoren werkt.
 • De instellingen van het apparaat.
 • De bronnen die door het apparaat worden gebruikt.
Vanaf de Device Manager kunt u stuurprogramma's inlezen, verwijderen en opwaarderen. U kunt ook een overzicht van alle informatie over de apparaten afdrukken. De Device Manager wordt gebruikt in op Windows gebasseerde besturingssystemen vanaf Windows 95.
Device Manager onder Windows XP.
Device Manager onder Windows XP.

Deze Computer

 • My Computer
Een systeemmap in Windows 9x. De term 'map' (Engels: folder) heeft betrekking op iets wat we voorheen directory noemden. U kunt de map Deze Computer (My Computer) gebruiken om snel bij schijven, mappen en printers te komen. Hij bevat pictogrammen die verwijzen naar o.a. de harde schijf (harddisk), het diskettestation en de printer.

DFS

 • Distributed File System
Bestandsbeheer waarbij namen en mappen niet gekoppeld zijn aan fysieke stations. Zo kan één map op drie verschillende schijven zijn opgeslagen.

DHCP

 • Dynamic Host Configuration Protocol
Ontworpen door de IETF (Internet Engineering Task Force) als een robuuste methode voor dynamische IP-adrestoewijzing. Men wilde hiermee de eerste configuratie van clientcomputers vereenvoudigen en tegelijkertijd de administratieve overhead verminderen. DHCP wordt volledig gedefinieerd in de RFC's1533, 1534, 1541 en 1542. DHCP biedt automatische configuratie van een IP-adres en subnetmasker en kan daarnaast ook een standaard gatewayadres, DNS-serveradres(sen) of een WINS-adres verschaffen. Het centrale beheer van DHCP wordt uitgevoerd door de DHCP-server, die de aanvragen van de clients verwerkt en ervoor zorgt dat er geen dubbele IP-adressen worden gebruikt op het netwerk. U kunt een onbeperkt aantal DHCP-servers op een netwerk plaatsen.

DHCP Lease verkrijgen/vernieuwen

Clients die DHCP gebruiken voor de configuratie, krijgen een lease van de server. De clients kunnen het IP-adres dan een bepaalde periode gebruiken. Dit gebeurt in de volgende stappen:
 1. Het aanvragen van de lease.
  De client stuurt een broadcast-bericht naar het netwerk. Aangezien de client noch het eigen adres, noch het adres van de server weet, heeft het pakket 0.0.0.0 als bronadres en 255.255.255.255 als doeladres. Dit type pakket wordt het DHCP-ontdekkingsbericht (discover message) genoemd. Het pakket bevat de NetBIOS-naam voor de clientcomputer die in stap twee wordt gebruikt. Als er geen DHCP-server reageert, herhaalt de client de broadcast drie keer, na 9, 13 en 16 seconden. Als hierna nog geen reactie is ontvangen, stuurt de client de broadcast elke 5 minuten, totdat erop wordt gereageerd. Als er niet wordt gereageerd op de broadcast, wordt TCP/IP niet volledig geïnitialiseerd op de client en kan er geen communicatie plaatsvinden.
 2. Het aanbieden van de lease.
  Hierbij reageren alle DHCP-servers die geldige adresinformatie hebben op de broadcast van de client. De pakketten van de servers bevatten een IP-adres en subnetmasker voor de client, de leaseduur (in uren) en het IP-adres van de server. Als een server een aanbod doet, wordt het adres tijdelijk gereserveerd, zodat het niet aan een ander kan worden aangeboden, waardoor wordt voorkomen dat hetzelfde adres door twee clients wordt gebruikt.
 3. Client neemt het aanbod aan.
  De client accepteert het eerste aanbod dat hij ontvangt en maakt dit bekend via een broadcast-bericht. Deze broadcast bevat geen IP-adresgegevens voor de bron, maar bevat wel het doeladres van de dchp-server waarvan het aanbod wordt geaccepteerd. Alle andere DHCP-servers die ook een aanbod hebben gedaan, trekken hun aanbod op dat moment in.
 4. Bevestigen van de lease.
  Als alles volgens plan verloopt, wijst de server een IP-adres toe en stuurt hij een DHCPACK (ACK = acknowledgement = bevestiging) naar de client, waarna de client de nieuwe IP-adres integreert. Soms stuurt de server echter een DCHPNACK (NACK = Negative acknowledgement = afwijzing). Dit gebeurt bijvoorbeeld als een client het oude IP-adres aanvraagt en dat adres al opnieuw is toegewezen.

DHCP MIB

Deze MIB bevat objecttypen die worden gebruikt om het netwerkverkeer tussen externe hosts en een DHCP-server te controleren. De MIB bevat 14 parameters, inclusief DHCP-starttijd, totaal aantal aanvragen, bereiktabellen en subnetadressen. De DHCP MIB wordt automatisch geïnstalleerd met de DHCP-server en toegankelijk vanuit DHCP-manager op de externe host.

DHCP-database beheren

De DHCP-database wordt op dezelfde manier beheerd als de meeste andere databases in Windows NT. U kunt handmatig een reservekopie maken van de DHCP-database en de database handmatig terugzetten en comprimeren. U moet een reserverkopie van de database onderhouden als beveiliging tegen beschadiging in de DHCP-database of problemen met de vaste schijven. De DHCP-server maakt standaard een reservekopie als de database 15 minuten inactief is geweest. De bestanden worden in de directory \systeemhoofddirectory\system32\DHCP\backup\jet geplaatst. De inhoud van de subsleutel HKEY_LOCAL_SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Configuration wordt in de directory \systeemhoofddirectory\system32\DHCP\backup opgeslagen onder de naam DHCPCFG. U kunt het reserverkopie-interval en het pad naar de reservekopie wijzigen door de volgende registersleutel te wijzigen: \HKEY_LOCAL_SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\parameters.

DHCP-relayagents

 • DHCP-omleidingsagenten
Als uw bedrijf meer dan één subnet heeft, maar niet in elk lokaal netwerk een DHCP-server heeft, kunt u Windows-computers configureren als DHCP-omleidingsagenten. Een DHCP-omleidingsagent kan zo worden geconfigureerd dat deze DHCP-aanvragen accepteert en rechtstreeks doorstuurt naar een DHCP-server in een ander netwerk. De DHCP-server in het andere netwerk verwerkt de aanvraag en stuurt de reactie terug naar de computer die de aanvraag oorspronkelijk heeft verzonden.U kunt de DHCP-omleidingsagent alleen inschakelen als de daarvoor benodigde software aanwezig is.

Dial-Up Networking

Een service waarmee netwerkdiensten op afstand beschikbaar zijn voor thuiswerkers, mobiele werknemers en systeembeheerders die servers op meerdere filialen beheren. Gebruikers met Dial-Up Networking op een computer waarop Windows 95 actief is, kunnen opbellen om toegang te krijgen tot het netwerk; bijvoorbeeld om bestanden of printers te gebruiken, of met e-mail of SQL-databases te werken. In Windows 9x is inbellen naar een Internet-provider of naar het bedrijfsnetwerk een stuk gemakkelijker geworden. Dial-Up Networking kan automatisch inbellen. Handmatige invoer van gebruikers-id en wachtwoord is hiervoor niet langer noodzakelijk. Als de Internet-provider dit ondersteunt, is het zelfs mogelijk met meer dan één modem of ISDN-lijn in te bellen. Hierdoor wordt de lijncapaciteit verdubbeld (tot 128 kbps in het geval van twee standaard ISDN-lijnen). Wel even letten op de tikken, want ook die worden verdubbeld.

DIB

 • Device Independent Bitmap
Extensie van Windows DIB Bitmap afbeeldingen. Bij dit type afbeeldingen is het plaatje opgebouwd uit losse beeldpunten. Kan een zeer hoge resolutie aan van maar liefst 1200 x 600 dpi.

Directory

Een lijst van gegevens.

Directory

 • Folder
 • Map
 • Overzichtslijst
Eenheid binnen een opslagstuctuur. In Windows wordt hiervoor de term 'map' of 'folder' gebruikt. Een directory kan bestanden of andere directories (sub-directories) bevatten.

Directory Replication

Het overbrengen van directory-informatie naar andere servers in dezelfde site (intrasite) of naar een andere site (intersite). Intrasite directory-replication vindt automatisch plaats, terwijl intersite directory-replication moet worden ingesteld via de Directory Replication Connector.

Directory service

Een directory service is een hulpmiddel om het beheer van een netwerk gemakkelijker te maken en zodoende de total cost of ownership terug te brengen. De manier waarop een directory service dat probeert te doen is door het hele netwerk te beheren vanaf één plaats. Een goede directory service maakt het mogelijk dat een gebruiker maar één account heeft om toch gebruik te kunnen maken van alle netwerk resources. Van de gebruikers uit gezien verandert het netwerk van een complexe infrastructuur tot een black box.

DirXML

Technologie van Novell die toegevoegd is aan NDS, waarmee de NDS in staat is verbinding te maken met elke verzameling gegevens die XML (Extensible Markup Language) ondersteunt, zoals applicaties, NOS-directories (Network Operating System), databases, netwerkapparaten, ERP-systemen en andere metadirectories. Met DirXML kun je beveiligingsrechten voor een applicatie instellen om te beperken tot welke directory informatie de applicatie toegang heeft. Een e-commerce applicatie kan bijvoorbeeld een gedeelte van een directory waarvoor het toegangsrechten heeft gebruiken. De DirXML is beschikbaar vanaf NetWare 5.0.

Discover message

 • DHCP-ontdekkingsbericht
Bij het aanvragen van een DHCP-lease. De client stuurt een broadcast-bericht naar het netwerk. Aangezien de client noch het eigen adres, noch het adres van de server weet, heeft het pakket 0.0.0.0 als bronadres en 255.255.255.255 als doeladres. Dit type pakket wordt het DHCP-ontdekkingsbericht (discover message) genoemd. Het pakket bevat de NetBIOS-naam voor de clientcomputer.

Disk Defragmenter

Hulpprogramma van Storage onder Computer Management in Windows 2000. Het hulpprogramma Disk Defragmenter wordt gebruikt om schijven te analyseren en te defragmenteren. Het doel is de schijftoegang te optimaliseren door de bestaande bestanden opnieuw te rangschikken, zodat ze aangrenzend worden opgeslagen.
Disk Defragmenter in Computer Management.
Disk Defragmenter in Computer Management.

Disk imaging

Disk imaging is het proces waarbij een referentiecomputer wordt gemaakt voor de automatische installatie. Op de referentie- of broncomputer is bijvoorbeeld Windows 2000 ge´┐Żnstalleerd en deze computer is geconfigureerd met de instellingen en applicaties die op de doelcomputers moeten worden ge´┐Żnstalleerd. Disk imaging is een goede keuze voor automatische installatie wanneer u beschikt over de ondersteunende hardware voor disk imaging en wanneer u een groot aantal computers hebt met dezelfde configuratie-eisen. Deze technologie wordt bijvoorbeeld gebruikt door onderwijscentra die elke week weer dezelfde software moeten installeren. Ook kunt u een disk image gebruiken indien een computer te kampen heeft met technische problemen, zodat hij weer snel kan worden voorzien van de basisconfiguratie.

Disk Management

Hulpprogramma van Storage onder Computer Management in Windows 2000. Disk Management is de grafische interface van Windows 2000 om diskettes, volumes, partities, logische stations en dynamische volumes te beheren.
Disk Management in Computer Management.
Disk Management in Computer Management.

Dispatcher

Component van het besturingssysteem van Windows NT dat zorgt voor het opstarten van de diverse processen.

Distinguished Name

 • DN
Een adres in de stijl van X.500 dat de locatie van een object in de directory-hiërarchie van Exchange aanduidt. Een voorbeeld van een DN is:
/o=widget /ou=chicago /cn=education /cn=jayw.

DIT

 • Directory Information Tree
Windows 2000/2003 wordt geleverd met een standaard schema dat voorziet in alle classSchema- en attributeSchema-objecten die nodig zijn voor de basisfunctionaliteit en primaire structuur van de Active Directory (AD). Deze objecten maken deel uit van de standaard Directory Information Tree in het databasebestand ntds.dit. De standaard klassen en attributen van de DIT worden ook wel objecten Catergorie 1 genoemd.

DLL

 • Dynamic Link Library
Normaal worden programma's tijdens het compileren en linken gekoppeld aan de bibliotheek-routines die ze gebruiken. DLL's zijn ook bibliotheekroutines die echter pas tijdens de uitvoering gekoppeld worden aan het programma (=dynamisch). De code van een DLL wordt dus niet in het uitvoerbare programma opgenomen. Bovendien kan de code in een DLL door meerdere programma's tegelijkertijd worden gebruikt.

Dll cache

Dllcache is een directory waarin originele DLL-bestanden van Windows 2000/XP worden opgeslagen. Wanneer er een systeembestand wordt overschreven door een andere versie, wordt automatisch dit bestand uit de DLLCACHE gehaald en teruggeplaatst. Hiermee probeert het besturingssysteem te voorkomen dat er verkeerde versies van DLL-bestanden in de systeemmappen komen, waardoor het besturingssysteem instabiel zal worden. Dit proces heet Windows File Protection oftewel WFP. In Windows 2000 en XP voorkomt WFP dat bepaalde beschermde systeembestanden (.sys, .dll, .ocx, .ttf, .fon en .exe) worden overschreven. WFP werkt op de achtergrond en beschermt alle bestanden die geïnstalleerd zijn door de Windows Setup.

DLL Hell

Bekend probleem onder Windows. Kort komt dit erop neer dat een willekeurige applicatie tijdens het installeren een systeem-DLL in de systeemomgeving kan vervangen. Het is dan te hopen dat deze nieuwe DLL alles bevat dat de nu overschreven versie ook in zich had plus de zaken die de nieuwe applicatie nodig heeft. Hierna is meestal een herstart van het systeem nodig. En dan maar hopen dat alles het nog doet. De nieuwe applicatie waarschijnlijk wel, maar of alle andere applicaties het dan nog doen is de vraag.

DMB

 • Domain Master Browser
 • Hoofdoverzichtsserver
Een overzichtsserver in Windows NT-netwerken die lijsten met beschikbare bronnen onderhoudt en periodiek kopieën stuurt naar subnetten in hetzelfde domein.

DMTF

 • Desktop Management Task Force
Een groot aantal hard- en software-leveranciers heeft in 1992 deze commissie in het leven geroepen die zich bezighoudt met standaarden voor het beheer van werkstations.

DN

 • Distinguished Name
Een unieke omschrijving van het object en het pad. Bijvoorbeeld: /o=internet/dc=NL/dc=win2k/cn=users/cn=klaasvenema.

DNS

 • Domain Name System
DNS biedt naamomzettingsservices voor TCP/IP-clienttoepassingen. DNS is een gedistribueerde database die host- en domeinnamen en de daarbij behorende IP-adressen bevat. Door DNS is het niet langer nodig om op elke computer een lijst met IP-adressen te onderhouden. DNS zorgt er namelijk voor dat de lijst beschikbaar is op een aantal verschillende computers in het netwerk.

DNS

 • Digital Nervous System
Een Microsoft-architectuur waarbij informatie binnenin een bedrijf optimaal wordt gedistribueerd, gebruikt en verwerkt. DNS steunt op zes principes: een pc-gebaseerde omgeving, complete connectiviteit, alle informatie in digitale vorm, universele e-mail, uniforme eindgebruikerstools en geïntegreerde business-specifieke applicaties.

Documentbestand pictogram

Een pictogram dat een document vertegenwoordigt dat gekoppeld is aan een toepassing. Wanneer u het pictogram kiest wordt de toepassing gestart en het document geopend.

docx

Bestandsformaat voor Word documenten in Microsoft Office 12. Het docx-bestandsformaat is eigenlijk een zip-bestand (ingepakt bestand) met daarin een collectie leesbare XML-bestanden. Microsoft geeft de details van dit bestandsformaat vrij, zodat softwareontwikkelaars en bedrijven zelf applicaties kunnen maken om bijvoorbeeld documenten te doorzieken, te filteren of te exporteren naar andere applicaties.

Domain

 • Domein
Bij netwerken van Microsoft is een domain een verzameling computers en gebruikers die een gemeenschappelijke database en security policy delen die is opgeslagen op een Windows NT Server Domain Controller. Elk domain heeft een unieke naam.

Domain alias

 • Domain alias
Soms is het handig om als bedrijf meerdere domeinen te hebben. U kunt dan gebruikmaken van domein-aliassen of virtuele mailservers. Deze mogelijkheid stelt u in staat om op één mailserver alle mail van ieder domein te ontvangen. Let er hierbij wel op dat er een MX-record moet worden aangepast op de Domain Name Server van uw provider.

Domain Controller

Bij netwerken van Microsoft, de Windows Server computer die logins op het domain verifieert en de security policy en de centrale database voor een domain onderhoudt.

Domain local group

Een groep die gebruikers, universele groepen en globale groepen uit een willekeurig domein kan bevatten en andere domain local groups uit hetzelfde domein als dit in de native modus werkt. Als een domain local group wordt gemaakt in een mixed modus domein, zijn gebruikers en globale groepen uit elk domein toegestaan.

Domain master browser

De master browser van de master browsers. Deze machine heeft als enige server een complete lijst van alle machines die zich direct, of via andere WINS-servers aangekondigd hebben. Er mag in een netwerk maar één domain master controller zijn (ook als er subnets aanwezig zijn, mag er maar één master zijn voor alle subnets). Microsoft WINS-servers kunnen deze informatie, volgens een geheim protocol, repliceren. Samba ondersteunt daarom alleen replicatie tussen Samba-servers.

Domain NC

 • Domain Naming Context
 • Default NC
Onderdeel van Active Directory. Hierin zijn alle gegevens van een Active Directory opgeslagen. Onder Windows 2000/2003 is replicatie van deze gegevens beperkt tot de domain controllers (DC's) die deel uitmaken van het eerste domein. Een domein NC van het eerste, overkoepelende domein binnen een AD-forest, kan ook worden aangeduid als root NC, maar dat is ook het enige verschil met een normale domein NC.

Domain tree

 • Domein tree
Een domein-tree is een hiërarchisch geheel van domeinen in een enkelvoudige, aaneengesloten naamruimte. In de Active Directory is een tree een hiërarchie van domeinen die met elkaar verbonden zijn door een serie vertrouwensrelaties (logische verbindi9ngen die twee of meer domeinen combineren tot één administratieve eenheid). Het voordeel van vertrouwensrelaties boven domeinen is dat vertrouwensrelateis de gebruikers binnen het ene domein toegang verlenen tot bronnen in een ander domein, ervan uitgaand dat de gebruikers dezelfde toegangsrechten hebben.

Domein

 • Active Directory-domein
Onderdeel van Active Directory onder Windows 2000. Domeinen die zijn opgezet met behulp van Active Directory kunnen miljoenen objecten bevatten. De soorten objecten die opgeslagen kunnen worden in Active Directory-domeinen zijn degene die van belang voor de netwerkgemeenschap worden beschouwd. Een belangrijk object kan bijvoorbeeld zijn een gebruiker, een groep, een printer, enzovoort. De soorten objecten die kunnen worden opgeslagen in Active Directory-domeinen zijn gedefinieerd in het schema. Het Active Directory-schema is uitbreidbaar. U kunt dit uitbreiden om objecten en kenmerken te ondersteunen die uniek zijn voor uw bedrijf. Deze flexibiliteit biedt de mogelijkheid om extra soorten gegevens op te slaan in Active Directory om deze beter bruikbaar te maken, zoals een datum van indiensttreding van een medewerker en andere relevante informatie.

Domein-forest

 • Domain forest
Een set trees die geen aangesloten naamruimte vormen. Een voorbeeld van een forest is wanneer uw bedrijf met een ander bedrijf fuseert. Met een forest kunt u dan allebei uw eigen bedrijfsidentiteit behouden door middel van uw naamruimte, maar ook informatie delen via de Active Directory.

Domeincontroller

 • Domain controller
 • DC
De Windows Server-computer die inlogverzoeken op het domein verifieert en het beveiligingsbeleid en de masterdatabase voor het domein beheert.

DOS-Box

DOS-venster in Windows. De zogeheten 'DOS-box' is een soort virtuele machine binnen Windows, dat zich precies zo gedraagt als een DOS-computer. Binnen Windows kunnen meerdere DOS-boxen naast elkaar draaien, dus meerdere DOS-omgevingen tegelijkertijd.

DOS-driver

Een klein programma om een randapparaat aan te sturen. In dit geval bedoeld voor de DOS-omgeving.

DOS-modus

De mogelijkheid van Windows 95 en 98 om op te starten zonder grafische omgeving.

DOS-venster

Venster in Windows waarin DOS-commando's gegeven kunnen worden.
Lijst met DOS-commando's.
Lijst met DOS-commando's.

Downlevel

Een term waarmee clients, servers en netwerkservices worden aangeduid die zijn gebasseerd op een Microsoft-netwerktechnologie van voor Windows 2000.

Downlevel name registration

Een proces dat wordt uitgevoerd door een Windows 2000 DHCP-server om de NetBIOS-namen van downlevelcomputers in DDNS te registreren.

Downlevel trust

Een trust relatie tussen een Windows 2000 domain en een NT-4.0 domain.

Dr. Watson

Wanneer een toepassing in Windows vastloopt dan wordt de foutmelding door het programma Dr. Watson opgevangen. Dr. Watson geeft informatie over wat er mis ging. Tegelijkertijd verzamelt Dr. Watson informatie over de toestand van het systeem vanaf het moment dat de fout optrad. Deze informatie wordt in een log-bestand op schijf gezet. Een gebruiker of helpdesk-medewerker kan deze informatie eventueel nodig hebben bij de verdere analyse van de fout.

Drag and Drop

 • Slepen
Techniek in Windows om objecten te verplaatsen.

Driver

 • Stuurprogramma
 • Apparaat-driver
 • Device driver
Software die nodig is om een besturingssysteem (zoals Windows, MacOS) met hardwareonderdelen te laten samenwerken en te communiceren.

Driver signing

 • Waarmerking van stuurprogramma's
In het verleden hebben slecht geschreven stuurprogramma's problemen veroorzaakt met de besturingssystemen van Windows. Microsoft promoot nu het mechanisme driver signing om er zeker van te zijn dat stuurprogramma's goed getest worden voordat ze op de markt komen. U kunt aangeven in het dialoogvenster Driver Signing Options hoe Windows 2000 zal reageren wanneer u een ongewaarmerkt stuurprogramma wilt installeren.
Hardware instellingen van het systeem, waaronder driver signing.
Hardware instellingen van het systeem, waaronder driver signing.
Driver signing opties onder Windows XP.
Driver signing opties onder Windows XP.

Driver verifier executable

Windows 2000 biedt de ontwikkelaar de mogelijkheid om drivers te testen met de Driver Verifier Executable: een grafische interface die informatie biedt over het gedrag van drivers voordat er foutmeldingen verschijnen. Dit hulpprogramma kan in de omgeving meedraaien om geheugen te beschermen en een waarschuwing te geven als er iets fout gaat.

DSA

 • Directory System Agent
Onderdeel van X.500. Het proces dat de fysieke opslag van Active Directory beheert. Zorgt voor de directoryservice voor een sub-net of groep.

DSCLIENT

 • Directory Service Client
Directory Service Client. Een toevoeging die Windows 9x systemen deels bekend maakt met AD.

DSML

Directory Service Markup Language. Ontwikkeld door Bowstreet Software. DSML biedt een standaard voor het opvragen van informatie uit directories. Deze informatie zou kunnen worden uitgewisseld met XML en beschikbaat worden gesteld op een webapplicatie.

Dubbelklikken

Twee klikken met de muisknop. Is de snelheid van de twee klikken goed en staat de muiswijzer op een programma-icoon, dan zal dat programma worden opgestart. De eerste klik is voor het selecteren, de tweede voor het activeren.

Dubbelwoord

 • DWord
Een grootheid van 4 bytes, dus 32 bytes.

Dynamic Data Exchange

 • DDE
Bij DDE kunt u gegevens in verschillende toepassing aan elkaar koppelen. Een vorm van communicatie tussen processen, geïmplementeerd in besturingssystemen van Microsoft Windows. Twee of meer programma's die Dynamic Data Exchange ondersteunen, kunnen informatie en opdrachten uitwisselen. De meeste functies van DDE zijn inmiddels vervangen door nieuwere versies van OLE.

Dynamic Disk

Een schijf die gebruik maakt van Volume sets nadat de disk management tool van Windows 2000 is gebruikt om van een basic disk een dynamic disk te maken. Alleen Windows 2000 kan gebruik maken van dynamic disks, en dynamic disks kunnen geen partities en logical disks bevatten.

Dynamic update

Regels die een nameserver in staat stellen om veranderingen automatisch te verwerken.

Dynamic volume

Een volume dat u kunt maken, uitbreiden of spiegelen zonder een Windows 2000-server opnieuw te starten.

Dynamische schijf

Een fysieke schijf die dynamische volumes kan bevatten.

Dynamische schijven

Harde schijven kunnen in Windows naar dynamische schijven worden geconverteerd (Handig bij RAIDs). Maar andere besturingssytemen herkennen zulke schijven dan niet. Windows 2000 kan deze schijven tijdens het gebruik uitbreiden. Het is hierdoor bijvoorbeeld mogelijk door inbouw van een nieuwe schijf een bestaande partitie uit te breiden. Het achteraf verwijderen van een dynamische schijf (partitie) uit zo'n eenheid is daarentegen niet mogelijk.

Dynamische volumes

Zodra een schijf in een dynamische schijf is veranderd onder Windows, heten de hierop geïstalleerde drives niet langer partities maar dynamische volumes.