Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

B-node-broadcast

Als een WINS-server de naam niet kan omzetten, stuurt de lokale host een B-node-broadcast naar het netwerk. Elke NetBIOS-host op het lokale netwerksegment verwerkt de broadcast. Hierbij vergelijken de hosts de aangevraagde naam met hun eigen NetBIOS-naam. Als een host ziet dat de eigen naam en de aangevraagde naam gelijk zijn, stuurt deze zijn IP-adres naar de host die de omzetting heeft aangevraagd. Deze stap in het NetBIOS-naamomzettingsproces vindt meestal pas plaats nadat is geprobeerd de naam om te zetten via de naamcache of de WINS-server, omdat netwerk-broadcasts veel bandbreedte en processortijd (op de computers die de broadcast moeten verwerken) gebruiken. Daarom worden de broadcasts over het algemeen door middel van routers binnen het lokale netwerksegment gehouden. De meeste routers sturen geen broadcasts door voor NetBIOS-naamregistraties, -naamomzettingen of vrijgave van netbiosnamen. Als u wilt dat een router dergelijke pakketten wel verstuurt, moet u de router configureren voor het doorsturen van pakketten die worden ontvangen op de UDP-poorten 137 en 138.

Backbone

Verbindt alle OSPF-gebieden en geeft iedere router in het AS (area) de gelegenheid verbinding te maken met iedere andere AS. Dit kan worden gerealiseerd met tunnels.

BackOffice Server

Microsoft BackOffice Server is een serversuite die ontworpen is voor vestigingen, afdelingen en middelgrote bedrijven en biedt een groot aantal infrastructuur- en toepassingsservices, zoals directory-, netwerk-, webtoepassings- en databaseservices, en services voor berichtenverkeer en samenwerking, Internet-proxy en firewalls, hostintegratie en Windows-bureaubladbeheer.
Microsoft BackOffice 4.5 installatie.
Microsoft BackOffice 4.5 installatie.

Backslash

  • \
Naar links hellende schuine streep: \. Wordt vooral gebruikt binnen MS-DOS om directories in een pad te scheiden, bijvoorbeeld C:\WINDOWS\SYSTEM.

Backup Domain Controller

  • BDC
In een Windows NT Server-domein verwijst een BDC naar een computer die een kopie van de security policy van het domein en de database van het domein ontvangt en de logons verifieert. Het maakt een backup voor het geval de primary domain controller niet beschikbaar is. Een domain hoeft geen BDC te hebben.

Bad-cluster remapping

NTFS gebruikt bad-cluster remapping. Dit betekent dat als NTFS een bad-cluster vindt op de harde schijf, het de informatie van die betreffende cluster zal verplaatsen naar een andere cluster. Bovendien wordt de slechte cluster gemarkeerd als bad (slecht). NTFS laat de applicatie die de opdracht gaf tot het benaderen van de slechte cluster niets merken van het probleem en de oplossing.

Basic Disk

De standaard logical diskpartitieconfiguratie van Windows 2000. Een 'basic disk' kan primaire partities bevatten, maar ook uitgebreide partities met logische schijven. Standaard zijn alle schijven binnen Windows 2000 basic disks totdat ze worden geconverteerd naar Dynamic Disks.
Basic Disk configuratie.
Basic Disk configuratie.
Configuratie harde schijf in het programma Computer Management.
Configuratie harde schijf in het programma Computer Management.

BDC

  • Backup Domain Controller
Deze server draait naast een primary domain controller (PDC). Om de zoveel tijd wordt een kopie overgeheveld van alle toegangsgegevens, wat van pas kan komen als de PDC uit de lucht gaat. In een Windows NT Server-domein verwijst een BDC naar een computer die een kopie van de security policy van het domein en de database van het domein ontvangt en de logons verifieert. Hij maakt een backup voor het geval de primary domain controller niet beschikbaar is. Een domain hoeft geen BDC te hebben.

Beeldschermlettertype

Een van de Windows lettertypen. Bepaalt hoe de tekst er op het beelscherm uit ziet.

Beheerder

  • Administrator
De standaard Windows-account met maximale toegangsrechten. De beheerdersaccount kan niet worden gewijzigd.

Bestandenlijst

Geeft een gesorteerde lijst van de bestanden in de actieve directory. Er staan diverse opties voor bestandsbeheer ter beschikking.

Bestandsbeheer

  • Filemanager
Een programma in Windows 3.x waarmee u de bestanden op een schijf kunt beheren (verplaatsen, kopikren, in andere mappen plaatsen of verwijderen). Na Windows 95 is dit programma vervangen door Windows Explorer (Verkenner).
Icoontje voor het starten van Filemanager onder Windows 3.11
Icoontje voor het starten van Filemanager onder Windows 3.11

Bestandstype

De categoriale indeling waartoe een bestand behoort. Bestandstypen zijn onder meer bitmap, tekst of spreadsheet. Onder Windows worden sommige typen automatisch herkent aan hun extensie.

Beveiligde directory's

Als er gevoelige informatie op een website staat die niet voor iedereen zichtbaar mag zijn, dan kan de ondersteuning voor beveiligde directory's handig zijn. Je kunt dan (meestal via een webbased controlepaneel) een database van gebruikers aanleggen, compleet met een login en een wachtwoord. Vervolgens maak je een nieuwe directory aan, en geef je op welke gebruikers daar toegang toe mogen hebben.

Biztalk Server

Server-software die deel uit maakt van Microsoft .NET Enterprise Servers pakket. Met Microsoft BizTalk´┐Ż Server kunt u snel geïntegreerde bedrijfsprocessen ontwikkelen en implementeren binnen uw organisatie en zo de samenwerking met uw zakelijke partners stroomlijnen. Met het pakket hulpprogramma's en services van BizTalk Server 2000 verloopt het ontwikkelen van bedrijfsprocessen en het integreren van toepassingen sneller. Zo kan snel een veilige en betrouwbare relatie met zakenpartners geïmplementeerd worden, ongeacht welk besturingssysteem, programmeermodel of programmeertaal u gebruikt.

Blue screen of death

  • BSOD
Een foutbericht bij een crash van Windows. De enige mogelijkheid om hieruit te komen is de computer herstarten.

Bob

De wizard (hulpfiguurtje) van Windows 98.

Boot partition

  • Bootpartitie
  • Startpartitie
De opstartpartitie met de bestanden die samen het besturingssysteem van Windows vormen. Standaard worden de bestanden van Windows opgeslagen in de map WINNT of Windows, maar je kunt hievoor tijdens de installatie ook een andere map opgeven.

Border routing

Het overdragen van pakketten van het ene internetwerk naar het andere.

Bronbestand

Een bronbestand is het bestand dat de gegevens bevat waar door een OLE-object (een gekoppeld bestand) naar wordt verwezen. Als u bijvoorbeeld een OLE-object heeft met een koppeling naar een database, dan is het databasebestand het bronbestand.

Browsen

Het navigeren door de beschikbare netwerkbronnen van een domein of werkgroep.

Build

De controle van een project op fouten en het samenstellen van alle noodzakelijke onderdelen op een manier die een project geschikt maakt als programma binnen een Windows-omgeving is uit te voeren.

Built-in groups

  • Ingebouwde groepen
De standaardgroepen die zijn ingebouwd in Windows. Built-in groups zijn voorzien van een nuttige verzameling rechten en ingebouwde mogelijkheden. In de meeste gevallen biedt een ingebouwde groep een afzonderlijke gebruiker alles wat hij nodig heeft. Als bijvoorbeeld een gebruikersaccount van een domein onderdeel is van de ingebouwde groep Administrators, krijgt een gebruiker de gelegenheid beheerderstaken voor het domein uit te voeren als hij met het betreffende account inlogt.

Bureaublad

  • Desktop
Na het starten van bijvoorbeeld Windows verschijnt een beeld dat men met wat fantasie kan zien als een bureaublad. Hierop staan verwijzingen (in de vorm van pictogrammen) naar programma's en andere objecten. Dit worden snelkoppelingen genoemd. Het woord 'desktop' betekent bureaublad; je kunt er dingen op leggen waar je dagelijks meer werkt.

Bureaubladpatroon

Een patroon dat op het bureaublad wordt afgebeeld. Je kunt dit patroon zelf ontwerpen of een patroon kiezen dat bij Windows wordt geleverd.

Bypass Traverse checking

Een recht binnen Windows om door folders te gaan zonder dat de gebruiker daar toegangsrechten tot heeft. Wanneer een gebruiker het leesrecht heeft om de bestand test\toverbal.txt te benaderen, maar in directory test geen toegangsrechten, dan kan de gebruiker niet door de directory navigeren. Wanneer de gebruiker echter het volledige pad opgeeft, kan hij het bestand echter wel lezen.