Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

AAAA

 • IPv6 Adress Record
DNS record. Het A record voor IPv6-adressen.

Aanmelding

Procedure waarbij een gebruiker toegang probeert te krijgen tot een besturingssysteem. Hierbij is een gebruikers-id (username) en een password nodig. Als het opgegeven id en password klopt, wordt toegang verleend tot de bron (pc, server, ...).
Aanmeldingscherm van Windows 2000.
Aanmeldingscherm van Windows 2000.

Access token

Een object dat de security identifier (SID) van een lopend proces bevat. Een proces dat wordt gestart door een ander proces krijgt het access token mee van het proces dat hem start. Het access token wordt vergeleken met de access control list (ACL) van ieder object om te bepalen of de juiste toestemmingen voor het uitvoeren van een bepaalde aangevraagde service wel of niet worden verleend.

Account

De gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee een gebruiker toegang tot een netwerk (of een bepaalde computer) kan krijgen. Naast de naam en het wachtwoord bevat een account andere informatie over de gebruiker, zoals de groepen waarvan deze lid is en de directory's en bestanden waarvan de gebruiker gebruik kan maken. Accounts worden beheerd via Gebruikerbeheer voor domeinen (User Manager for Domains) bij Windows NT.
User Manager for Domains van Windows NT.
User Manager for Domains van Windows NT.

Account lockout policy

Een beleid van Windows 2000 dat wordt gebruikt om te specificeren hoeveel foutieve pogingen tot inloggen mogen worden getolereerd voordat een user account wodt geblokkeerd. Beleidslijnen voor het blokkeren van accounts worden ingesteld door middel van account policies.

Accountbeleid

 • User policy
Het accountbeleid wordt gebruikt om wachtwoord- en aanmeldvoorwaarden vast te leggen. U kunt een accountbeleid opgeven in Gebruikersbeheer voor domeinen (User Manager for Domains) bij Windows NT. Onder Windows 2000 wordt dit ingesteld met de Microsoft Management Console (MMC) Local Computer Policy snap-in.

ACDI

 • Asynchronous Communications Device Interface
De basis van NT-beveiliging. ACE's controleren de toegang tot NTFS en AD-objecten, printers en registry keys. ACE's bestaan uit een SID, dat een gebruiker of groep definieert, en een access mask, dat de rechten van het SID definieert. De verzameling ACE's die de toegang tot een object bewerkstelligen wordt een ACL genoemd.

ACE

 • Access Control Entry
De basis van Windows NT-beveiliging. ACE is een ingang in de Access Control List van een object die het toegangsniveau bepaalt voor dat object voor een groep of een gebruiker. ACE's controleren de toegang tot NTFS en AD-objecten, printers, en registry keys. ACE's bestaan uit een SID, dat een gebruiker of groep definieert, en een access mask, dat de rechten van het SID definieert. De verzameling ACE's die de toegang tot een object bewerkstelligen, wordt een ACL genoemd.

ACL

 • Access Control List
Een verzameling ACE's die de toegang tot een object definiëren. In deze lijst staat wie toegang heeft tot bestanden, printers e.d. op een netwerk of eventueel binnen een computer. Een dergelijke lijst wordt onder meer gebruikt door de meeste netwerksoftware en multitasking operatingsystemen zoals Windows en UNIX. De ACL is het onderdeel van het beveiligingssysteem van Windows dat de toegang tot een Windows-object regelt (bijvoorbeeld de toegang tot een bestand). De eigenaar van het object bepaalt wie al dan niet toegang tot het object krijgt.

ACPI

 • Advanced Configuration Power Interface
De 'kortademigheid' van de batterijen hebben de makers en bezitters van laptop-computers altijd al parten gespeeld. Op de meeste laptops met een enkele batterij is niet langer dan een uur of drie volop te werken. Om de prestaties van notebooks op te krikken hebben Intel, Microsoft en Toshiba ACPI bedacht. De ACPI-standaard heeft betrekking op de technische vereisten voor een energiezuinige notebook. ACPI zorgt ervoor dat nagenoeg iedere component van een notebook zijn stroomverbruik doorgeeft aan het besturingssysteem. Op die manier kan het systeem het energieverbruik precies regelen. Windows 98 biedt volledige ondersteuning voor ACPI. Phoenix, vooral bekend van zijn BIOS-producten, heeft een technologie ontwikkeld die een aanvulling vormt op deze energiebesparende technologie. Het programma verbetert de prestaties van de batterijen op een softwarematige manier. De vinding van Phoenix bestaat uit twee componenten die nog niet eerder zijn toegepast in notebooks. Belangrijkste onderdeel is de Activity Monitor, die bepaalde onderdelen kan controleren zonder dat ze aangezet of 'wakker gemaakt' hoeven te worden. Daarnaast kan het programma ook op de achtergrond het energieniveau van verschillende onderdelen regelen. Zo kan de Activity Monitor bijvoorbeeld de rust-, slaap- of aan/uit-stand van toetsenbord, muis, harde schijf of monitor regelen, afhankelijk van hoe de onderdelen op het moment gebruikt worden.

Actief

 • Active
Beschrijft het geselecteerde venster of pictogram dat op dit moment getoond wordt. De eerstvolgende toets of de eerstvolgende opdracht geldt altijd voor het actieve venster. Wanneer een venster actief is onder Windows, wordt dit vóór alle andere vensters op de desktop geplaatst. De kleur van het actieve venster wordt altijd veranderd, zodat u het niet gemakkelijk verwisselt met de niet-actieve vensters. (Niet-actieve vensters zijn het tegenovergestelde van de actieve.)

Actief venster

Het venster waarin de gebruiker momenteel werkt. Het actieve venster bevindt zich doorgaans boven in de hiërarchie van vensters en het is te herkennen aan de kleur van de titelbalk.

Active Channels

Vanaf Internet Explorer 4.0 kan informatie van Microsoft, maar ook van derden, rechtstreeks naar de desktop (bureaublad) van de gebruikers worden gestuurd. De gebruiker kan die informatie vervolgens offline raadplegen. De beslissing welke content op de kanalen wordt aangeboden, wordt lokaal genomen. De informatie van deze content providers wordt doorgegeven via kanalen waarop gebruikers zich kunnen abonneren. De update kan plaatsvinden zodra men de pc aanzet. Klikt de gebruiker op een kanaal, dan krijgt hij een outline van de onderliggende site te zien in een vast formaat, bijvoorbeeld een paar nieuwsartikelen uit De Telegraaf. De content providers met wie een overeenkomst wordt gesloten, verplichten zich om hun informatie in een bepaalde frequentie en in een vaste vorm aan te bieden. Welke kanalen beschikbaar zijn kan de gebruiker te weten komen in de Channel Guide van Microsoft. De Active Channels zijn ook geschikt om via intranets informatie te verspreiden. Afdelingen zouden dan hun eigen kanaal kunnen hebben: directie, personeel en organisatie etc.
Active desktop met Active Channels.
Active desktop met Active Channels.

Active Desktop

Door de integratie van Microsoft Internet Explorer is het bureaublad van Windows om te zetten naar de zogenoemde Active Desktop. Dit nieuwe bureaublad heeft het kenmerk dat het actief is, wat wil zeggen dat het in wezen gewoon een Internet-pagina is. Dat kan een bestaande Internet-pagina zijn of pagina die door de gebruiker zelf gemaakt is. Op het bureaublad zijn Internet-verwijzingen aan te brengen en het kan geluidsfragmenten of videoclips bevatten. Verder is het mogelijk een programma te starten met een simpele muisklik op het pictogram. Die ene muisklik kan ook worden gebruikt in Internet Explorer en Deze Computer (My Computer) om bestanden of mappen aan te wijzen en te activeren.
Active desktop met Active Channels.
Active desktop met Active Channels.

Active Directory gebruikersaccount

 • Active Directory user account
Een directoryservice die beschikbaar is bij het Windows Serverplatform. De Active Directory slaat gegevens op in een centrale database en geeft gebruikers de mogelijkheid één user account te hebben voor het netwerk (met de namen domain user account of Active Directory user account).

Active Directory onderdelen

Netwerken die zijn opgezet met behulp van Active Directory bevatten de volgende onderdelen:
 1. Domeinen
 2. OU's (Organizational Units)
 3. Trees
 4. Forests
 5. Sites
 6. Global Catalog

Active Directory-domein

 • Domein
Onderdeel van Active Directory onder Windows. Domeinen die zijn opgezet met behulp van Active Directory kunnen miljoenen objecten bevatten. De soorten objecten die opgeslagen kunnen worden in Active Directory-domeinen zijn degene die van belang voor de netwerkgemeenschap worden beschouwd. Een belangrijk object kan bijvoorbeeld zijn een gebruiker, een groep, een printer, enzovoort. De soorten objecten die kunnen worden opgeslagen in Active Directory-domeinen zijn gedefinieerd in het schema. Het Active Directory-schema is uitbreidbaar. U kunt dit uitbreiden om objecten en kenmerken te ondersteunen die uniek zijn voor uw bedrijf. Deze flexibiliteit biedt de mogelijkheid om extra soorten gegevens op te slaan in Active Directory om deze beter bruikbaar te maken, zoals een datum van indiensttreding van een medewerker en andere relevante informatie.

Active Directory-schema

 • Schema
De soorten objecten die kunnen worden opgeslagen in Active Directory-domeinen zijn gedefinieerd in het schema. Het Active Directory-schema is uitbreidbaar. U kunt dit uitbreiden om objecten en kenmerken te ondersteunen die uniek zijn voor uw bedrijf. Deze flexibiliteit biedt de mogelijkheid om extra soorten gegevens op te slaan in Active Directory om deze beter bruikbaar te maken, zoals een datum van indiensttreding van een medewerker en andere relevante informatie.

Active Directory-users

 • Active Directory-gebruikers
 • Domain users
 • Domeingebruikers
De Active directory is een directorydienst die beschikbaar is met het Windows 2000 Server-platform. Deze dienst slaat informatie op in een centrale gegevensbank waardoor gebruikers een gebruikersaccount kunnen hebben voor het netwerk. De gebruikers en groepen die zijn opgeslagen in de centrale gegevensbank van de Active Directory worden Active Directory-gebruikers genoemd.

Active scripting

Een functie van Internet Explorer waarmee scripts zijn uit te voeren op internetpagina's. Scripts zijn eenvoudige programmaatjes.

Activeringscode

Middel om het illegaal kopiëren van software tegen te houden. Bij het installeren van de software moet de gebruiker een serienummer invullen dat te vinden is op de verpakking van de software. De gebruiker moet de software registreren via internet, waarbij het pakket wordt geactiveerd. Indien de gebruiker dit niet doet, werkt de software slechts een beperkte periode.

ActiveX

Systeemarchitectuurconcept. Softwarecomponenten die kunnen worden gebruikt om applicaties informatie te laten uitwisselen. Voorheen OLE (Object Linking and Embedding) geheten en ontwikkeld door Microsoft. ActiveX is dus de opvolger van OLE en COM, en wordt gepresenteerd als alternatief voor Java voor het ontwikkelen van software voor het Internet. Het heeft ten opzichte van Java als voordeel de grotere flexibiliteit en performance, als nadeel inherente veiligheidsproblemen en platformafhankelijkheid. Door ActiveX in de praktijk slechts beschikbaar te stellen voor Windows 95 en Windows NT, hoopt Microsoft haar hegemonie op de desktop-softwaremarkt te verlengen tot in het Internet-tijdperk.

AD

 • Active Directory
Een directory-service (een hiërarchische database van gebruikers, computers, en gedeelde applicaties en data) die wordt bestuurd door een zogeheten Microsoft Jet database-engine. De Active Directory geeft de netwerkbeheerder een structuur waarin alle netwerkbronnen, oftewel resources kunnen worden beheerd. Niet alleen printers, maar ook zaken als gebruikers en security policies kunnen op deze manier beheerd worden. De logische structuur van de AD bestaat uit containers, domeinen en organizational units (OU's). Een AD-database kan 1,5 tot 20 miljoen gebruikersaccounts omvatten. AD is eenvoudig uit te breiden doordat men groepen domeinen kan bouwen, forests genaamd, die elkaar automatisch vertrouwen. Binnen een domein kan de beveiligingsbesturing worden verdeeld over Organizational Units (OU's). AD in Windows begrijpt netwerktopologieën. Als men de service dus laat weten welke machines trage WAN-verbindingen hebben, zal AD communicatie van domeincontrollers comprimeren voordat deze gegevens over dergelijke verbindingen worden verzonden, om zo bandbreedte te besparen. Dit is van belang omdat de communicatie van domeincontrollers zal toenemen nu domeincontrollers in AD gebruik maken van multimaster-replicatie. Hierdoor kunnen beheerders verbinding maken met elke domeincontroller om wachtwoorden opnieuw in te stellen, nieuwe accounts te maken of ander onderhoud aan domeincontrollers te plegen.

ADC

 • Active Directory Connector
ADC biedt netwerkbeheerders een manier om Microsoft Exchange Server mailboxen, custom receipts en distributielijsten (DL's) met gebruikers, adressen en groepen in Windows te synchroniseren.

Address pool

Het bereik aan IP-adressen dat de DHCP-server in feite kan toewijzen.
Addresspool instellingen.
Addresspool instellingen.

Addressing component

Een gedeelte van de Internet Connection Sharing of Network Address Translation services dat IP-adressen toewijst aan clients; neemt de plaats in van een DHCP-server.

Admin

 • Administrator
 • Beheerder
 • Supervisor
Chef, belast met beheer en onderhoud van het netwerk. Ook de naam voor het inloggen, bijvoorbeeld onder Windows (tegenwoordig is dit Administrator).

Administrator

 • Beheerder
Het standaard account van Windows NT\XP\2000\2003 met maximale toegangsrechten. Het beheerdersaccount kan niet worden gewijzigd. Voor security-redenen wordt vaak de gebruikersnaam Administrator gewijzigd. Wanneer er op het systeem/netwerk belangrijke wijzigingen moeten worden uitgevoerd, is hier vaak administrator-rechten voor nodig.

Administrator account

 • Beheerdersaccount
Een speciale account van Windows 2000/NT die de elementaire set veiligheids-toestemmingen heeft en alle toestemmingen aan gebruikers of groepen kan toewijzen.

Administrators group

Een standaard Windows groep die bestaat uit Administrator accounts.

ADMT

 • Active Directory Migration Tool
De ADMT helpt de beheerder om de computers-, gebruikers- en groepsaccounts te verhuizen naar een nieuwe omgeving (active directory).
User Account Migration Wizard (onderdeel ADMT).
User Account Migration Wizard (onderdeel ADMT).

Adresrecord

 • A
Een DNS-resource-record die een FQDN aan een IP-nummer koppelt.

ADS

 • Active Directory Services
Onderdeel van Windows 2000. Active Directory Services is een aanpak om gebruikers, computers en apparaten centraal te beheren en te beveiligen. Het lijkt veel op Novells directory service en maakt gebruik van de X.500 standaard en het protocol LDAP.
Windows 2000 logo.
Windows 2000 logo.

ADSI

 • Active Directory Services Interface
Een API om de toegang tot de Active Directory te vereenvoudigen.De Active Directory Services Interface (ADSI) van Microsoft biedt verregaande mogelijkheden om via programmatuur in Windows NT beveiligingstaken uit te voeren. Dankzij ADSI kan de ontwikkelaar gebruikers toevoegen, verwijderen en rechten toekennen. Daarnaast kent ADSI de mogelijkheid gegevens uit het NT-domain te lezen.

AH

 • Authentication Header
Wordt gebruikt om de gehele inhoud van ieder pakket digitaal te ondertekenen.

AIA

 • Autorhity Information Access point
Een overzicht van locaties waar gebruikers gegevens over het certificaat van een CA en de verificatie kunnen krijgen.

Alert

Een mogelijkheid om het systeem te bewaken, die wordt gegenereerd wanneer een specifieke counter boven of onder een gespecificeerde waarde komt. Via het hulpmiddel Performance Logs and Alerts (Windows 2000) of Performance Monitor (Windows NT) kunnen beheerders waarschuwingen configureren, zodat een bericht wordt verzonden, een programma wordt uitgevoerd of een meer gedetailleerd logbestand wordt gemaakt.

Alert

 • Trap
Een mogelijkheid om het systeem te bewaken, die wordt gegenereerd wanneer een specifieke counter boven of onder een gespecificeerde waarde komt. Via het hulpmiddel Performance Logs and Alerts of Performance Monitor (Windows) kunnen beheerders waarschuwingen configureren, zodat een bericht wordt verzonden, een programma wordt uitgevoerd of een meer gedetailleerd logbestand wordt gemaakt.

Alfanumerieke hostnaam

Een hostnaam die cijfers en letters bevat.

Anonymous Access

Toegang krijgen tot een server zonder in te loggen met een Windows NT of ander type user account.

APIPA

 • Automatic Private IP Addressing
Een functie van een op Windows gebaseerd besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows 98, Me, 2000 en XP) die het mogelijk maakt om zichzelf een IP-adres te geven wanneer er geen DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) is gevonden. APIPA functioneert in dit geval als een DHCP-server en maakt het eenvoudiger om de netwerkkaart te configureren en kleine netwerken te ondersteunen. Wanneer er geen DHCP-server beschikbaar is, zal de computer zichzelf een IP-adres toekennen in de netwerkrange 169.254.0.0 tot 169.254.255.255. Deze adressen zijn speciaal voor dit doel gereserveerd bij de IANA (Internet Assigned Numbers Authority). De client maakt vervolgens gebruik van ARP (Address Resolution Protocol) om er zeker van te zijn dat in het LAN geen andere computer is met hetzelfde adres. Het subnetmasker wordt met het adres 255.255.0.0 ingesteld. APIPA is standaard enabled, maar kan worden uitgezet. Een melding van DHCP stelt de gebruiker op de hoogte dat er wordt gewisseld tussen DHCP- en APIPA-adres.

APM

 • Advanced Power Management
Methode om het stroomverbruik van pc's (vooral notebooks) te beperken door alleen die onderdelen van spanning te voorzien die daadwerkelijk aan het werk zijn.
De power management instellingen van Windows XP.
De power management instellingen van Windows XP.

AppCenter

 • Application Center 2000
AppCenter maakt deel uit van de .NET Enterprise Server-familie van Microsoft, wiens voorloper de Windows Distributed Internet Applications (Windows DNA) servers waren. Met AppCenter kun je clusters maken, je bij bestaande clusters aansluiten, clusterleden toevoegen en verwijderen, nieuwe content inzetten, loadbalancing configureren en clusterprestaties controleren.
Microsoft Application Center 2000.
Microsoft Application Center 2000.

Application Compatibility Modus

 • Programmacompatibiliteit
Om ondersteuning voor oudere applicaties beter mogelijk te maken, gebruikt de Application Compatibility modus van Windows een database voor instellingen van applicaties. In Application Compatibility modus kun je aangeven welke versie van het besturingssysteem aan de applicatie wordt gemeld en kun je verschillende instellingen voor run-time geheugenbeheer invoeren.
In de eigenschappen van een snelkoppeling kun je de compatibiliteits modus aanpassen.
In de eigenschappen van een snelkoppeling kun je de compatibiliteits modus aanpassen.

Application log

Een logboek dat gebeurtenissen bijhoudt die een relatie hebben met toepassingen op de computer. De Application log kan worden bekeken in het hulpprogramma Event Viewer.

Archive Bit

 • Archiefbit
In een op Windows gebaseerde omgeving is het archive bit een attribuut van een bestand. Het bit vertelt aan het besturingssysteem dat het bestand tijdens een backup wel of niet is meegenomen. Wanneer het bestand wordt gewijzigd, wordt het archive bit verwijderd. Bij de volgende backup zal het bestand dan weer meegenomen worden. Bij bijna elk type backup wordt tijdens de backup het archive bit aan de bestanden toegewezen.

Area

Een aaneengesloten groep netwerkbronnen die één of meer fysieke subnetten omvat.

Area border router

Een speciale OSPF-router die aangrenzende gebieden verbindt.

Area router

Een OSPF-router die beperkt is tot routingsverkeer tussen machines binnen één gebied.

ASD

 • Automatic Skip Driver Agent
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt bij oudere Windows-versies: Windows crasht of start niet meer omdat bepaalde hardware (of drivers hiervoor) niet functioneert. Windows 98 bood hiervoor een oplossing: Automatic Skip Driver Agent. ASD detecteert (potentiële) problemen en conflicterende hardware en schakelt deze automatisch uit voordat er werkelijk problemen ontstaan. Vervolgens kunt u via de Hardware Troubleshooting Agent (onderdeel ASD) het probleem proberen op te lossen. In veel gevallen zal dit ook daadwerkelijk lukken, tenminste zolang het niet om al te ernstige problemen gaat.

ASR

 • Automatic System Recovery
Een onderdeel van NT backupprogramma dat het terugbrengen in de oorspronkelijke staat van een computer vereenvoudigt.

Assisted Support

Een soort online databank binnen de Help-functie van Windows, die altijd de laatste ondersteunende informatie bezit van microsoft.com, zonder dat je de juiste webpagina hoeft te gaan zoeken. Het helpsysteem zorgt ervoor dat je snel de juiste informatie vindt en probeert je op een intuïtieve manier oplossingen aan te reiken.
Help and Support Center van Windows XP.
Help and Support Center van Windows XP.

Associëren

Een bestandsextensie aanmerken als zijnde specifiek voor een bepaalde toepassing, zodat deze toepassing automatisch wordt gestart zodra je een bestand met de desbetreffende extensie opent.
Wanneer er op een videobestand (bijvoorbeeld .ASF) wordt geklikt, wordt automatisch de Medaiplayer gestart.
Wanneer er op een videobestand (bijvoorbeeld .ASF) wordt geklikt, wordt automatisch de Medaiplayer gestart.

Associatie

In Windows wordt hiermee bedoeld: de verbinding tussen een bepaald bestandstype en een programma dat automatisch wordt gestart als er met de muis op een bestand van dat type wordt geklikt.
Wanneer er op een videobestand (bijvoorbeeld .ASF) wordt geklikt, wordt automatisch de Medaiplayer gestart.
Wanneer er op een videobestand (bijvoorbeeld .ASF) wordt geklikt, wordt automatisch de Medaiplayer gestart.

Asynchroon proces

Proces dat op een willekeurig moment kan optreden, onafhankelijk van de toestand van het besturingssysteem en de actieve toepassingen. Een voorbeeld is de APC in Windows NT.

ATM

 • Asynchronous Transfer Mode
Een gestandaardiseerde multiplexing en geschakelde methode om tegelijkertijd data, stem en video in packets over breedbandverbindingen te verzenden met behulp van cellen met een vaste lengte. ATM is een OSI laag 1 en 2 netwerkprotocol dat asynchroon cellen door een netwerk schakelt via virtuele circuits. De cellen hebben een vaste lengte van 48 byte user data en 5 byte header info. De voorspelbaarheid die het gevolg is van de vaste cel-lengte maakt ATM geschikt voor het transport van verschillende verkeerstypen, zoals telefoon, video en data. De afwezigheid van foutcontrole leidt tot grote transportsnelheid. ATM voorziet in datatransmissie met hoge snelheid om cellen met een vaste omvang over breedband-LAN's of -WAN's te verzenden. Het is geschikt voor spraak, gegevens, fax, real-time video, geluid van cd-kwaliteit, beelden en multimegabit-datatransmissie. ATM gebruikt switches als multiplexers zodat meerdere computers simultaan gegevens op een netwerk kunnen zetten. De meeste ATM-borden die in de handel zijn, verzenden gegevens met een snelheid van ongeveer 155 Mbps, maar theoretisch is 1,2 Gbps mogelijk.

Attribute

 • Attribuut
 • Property
 • Kenmerk van het object
Een kenmerk van een object. Tot de kenmerken van een mailbox behoren de display name, het primaire Windows account en de opslaglimieten. De termen attribute en property zijn synoniem en worden vertaald als de kenmerken van het object.

Attribute

 • Attribuut
Een bepaald soort informatie binnen een object, bijvoorbeeld telefoonnummer (Directory Service).

Auditbeleid

Een beleid van Windows 2000 dat het succes of het falen van een specifieke veiligheidsgebeurtenis opspoort. Het auditbeleid wordt ingesteld via de Local Computer Policy.

Auditing

In een NT-systeem zorgt auditing ervoor dat bepaalde gebeurtenissen worden vastgelegd ten behoeve van de toepassingsbeveiliging. Je kunt bijvoorbeeld audit-opties instellen om al dan niet geslaagde pogingen vast te leggen om een gevoelig bestand te benaderen. De audit-opties staan standaard uit, maar kunnen desgewenst aan worden gezet.

Authenticatie

 • Authentication
Dit is een proces dat het inlogproces op een server doorloopt om te bepalen of de gebruiker verbinding mag leggen met een Windows-domein. Authenticatie verifieert de account, het wachtwoord en de mogelijkheid van een gebruiker om de bronnen op het domein te gebruiken. Het is onderdeel van een beveiligingsarchitectuur.

Authentication

 • Authenticatie
Een proces waarbij een object, bijvoorbeeld een gebruiker, wordt toegestaan een ander object, bijvoorbeeld een protocol of een server, te gebruiken of er toegang toe te krijgen. Zo kan het protocol Exchange Server POP3 worden ingesteld om uitsluitend toegang te bieden aan POP3-clients die gebruik maken van het Challenge/Response authentication protocol.

Authenticode

De ingebakken bescherming van Microsoft Internet Explorer. Authenticode is in staat om de identiteit vast te stellen van programma's die via het internet of een intranet worden verspreid. Zo'n code wordt alleen toegekend aan erkende ontwikkelaars. Authenticode slaat alarm als het een programma ontdekt zonder een digitale handtekening of als het programma lijkt te zijn aangepast.

Auto play

Functie van een besturingssysteem, zoals Windows, die ervoor zorgt dat waneer een cd-rom of usb-stick wordt aangesloten, deze automatisch wordt afgespeeld (of de inhoud wordt weergegeven).

Auto-Insert Notification

Het auto-play systeem van Windows, waarbij een cd met een autorun.inf-bestand automatisch wordt gestart. Deze optie moet soms worden uitgeschakeld om het werken met cd-r en cd-rw mogelijk te maken.

Auto-static update mode

Modus voor het actualiseren van RIP waarin de RIP router alleen de inhoud van zijn routingtabel uitzendt wanneer een peer-router daarom vraagt.

Autoplay

Functionaliteit onder Windows die ervoor zorgt dat wanneer iemand een cd/dvd in de speler doet, deze automatisch wordt gestart.

AutoUpdate

Het is vaak een heel karwei om alle systeemsoftware up-to-date te houden. Daarom heeft Microsoft een functie ingebouwd die ervoor zorgt dat wanneer je on line bent en je modem geen activiteit vertoont, er even wordt gecheckt of er systeemupdates beschikbaar zijn. Deze worden dan desgewenst in de achtergrond gedownload. Wanneer de download compleet is, zal Windows melding maken van de update en je vragen of je deze wilt installeren.

AWE

 • Advanced Windowing Extension
Een stel API's waarmee meer fysiek geheugen kan worden aangestuurd dan in een 32-bits architectuur eigenlijk mogelijk is. Door telkens een 'window' vanuit het virtueel geheugen aan te leggen naar fysiek geheugen buiten de 4 GB grens kunnen applicaties met behulp van deze API's veel meer data vewerken.