TCP/IP addressing - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
TCP/IP addressing
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

TCP/IP

Windows Sockets

 • WinSock
Netwerk-API die is ontworpen om communicatie mogelijkheid te maken tussen verschillende TCP/IP toepassingen en protocolstacks. Veel mensen ontwikkelen toepassingen voor TCP/IP of de sockets-API die oorspronkelijk is gemaakt voor het BSD Unix-besturingssysteem en is ontworpen om een punt van overeenkomst te bieden voor toepassingen en protocollen die bovenin het TCP/IP-model aanwezig zijn.

WINS

 • Windows Internet Name Services
Windows Internet Name Services is de NetBIOS-naamserver die wordt meegeleverd met Windows Server. WINS verschilt van de naamomzettingsservices als DNS, LMHOSTS en HOSTS, doordat het dynamische, of automatische, naamomzetting biedt. De WINS-server verzamelt computernamen en IP-adressen van clients op het netwerk. Als een WINS-client het IP-adres van een andere computer op het netwerk wil weten, roept de client de WINS-server aan en dient een verzoek tot naamomzetting in. Het grote voordeel van het gebruik van WINS is dat het broadcastverkeer op het netwerk erdoor afneemt. Zonder WINS zouden de naamomzettings- en naamregistratie-activiteiten op een Microsoft-netwerk worden uitgevoerd door broadcasts.

WINS configuratie opties

 1. Renewal Interval (Vernieuwingsinterval)
  De maximumtijd die de NetBIOS-naam als geregistreerd wordt gemarkeerd. In Windows Server is de standaardwaarde 144 uur (6 dagen). Daarna moet de client zijn naam opnieuw registreren bij de WINS-server. Als deze dat niet doet, wordt de naam als vrijgegeven gemarkeerd.
 2. Extinction Interval (Periode tot niet-bestaand)
  Vrijgegeven namen worden in de database onderhouden, zodat zij niet opnieuw hoeven te worden opgegeven als de WINS-client probeert de naam opnieuw te registreren. De standaardinstelling is dat als de vermelding zes dagen lang als vrijgegeven is gemarkeerd, de vermelding als niet bestaand wordt gemarkeerd. Dit betekent dat de naam binnenkort uit de WINS-database zal worden verwijderd. De tijd die hier wordt opgegeven, is dus de periode tussen het moment waarop de naam wordt gemarkeerd als vrijgegeven en het moment waarop de naam wordt gemarkeerd als niet-bestaand. U kunt hier een tijd opgeven in uren, minuten en seconden.
 3. Extinction Timeout (Time-out niet bestaand)
  Deze waarde bepaalt de periode tussen het moment waarop de naam als niet-bestaand is gemarkeerd en het moment waarop de naam definitief uit de database wordt verwijderd. De standaardwaarde is 6 dagen.
 4. Verify Interval (Verificatie-interval)
  Deze waarde bepaalt hoelang vermeldingen van andere WINS-databases (zogenaamde replicatiepartners) aanwezig mogen zijn in de database van de WINS-server voordat moet worden gecontroleerd of de vermeldingen nog actief zijn.
 5. Pull Parameters/Push Parameters
  Met deze parameters kunt u de intervallen voor de WINS-replicatiepartners instellen.

WINS integreren met DNS

Een DNS-server kan worden geconfigureerd om een WINS-server en andere servers aan te roepen bij het naamomzettingsproces. De WINS-server kan een DNS-server helpen met het omzetten van het laatste onderdeel van de FQDN, de hostnaam. Als een naamserver bijvoorbeeld probeert de naam product.aus.tx.saturn.com om te zetten, kan een WINS-server hulp bieden bij het gedeelte 'product' in de FQDN. U kunt het WINS-zoekproces op de DNS-server inschakelen door met de rechtermuisknop (Windows NT) te klikken op het pictogram van uw domein (in de Domain Service Manager) en Properties te selecteren. Klik op de tab WINS-Lookup en schakel het aankruisvakje Use WINS Resolution in. Type het IP-adres voor de WINS-servers die de DNS-server moet raadplegen voor het omzetten van hostnamen. Hierdoor ontstaat er een WINS-record in het domein. Als u een zone configureert voor het gebruik van WINS-zoekproces, moet u controleren of de naamserver met de bevoegdheid voor die zone (de server die de zonelijst onderhoudt) ook voor WINS is geconfigureerd. Als dat niet het geval is, kan de naamomzetting in uw domein inconsistent worden en dat probleem is moeilijk te achterhalen. U kunt de time-out waarde voor het zoekproces opgeven door te klikken op de knop Advanced in het tabblad WINS Lookup.

WINS MIB

De WINS MIB bevat ongeveer 70 objecttypen die worden gebruikt om het netwerkverkeer tussen de WINS-server en externe hosts te controleren. Deze MIB controleert objecten als WINS-push- en pullpartners, laatste registratie, het verwerken van recordconflicten, hoe databaserecords verwerkt worden. Deze MIB is waarschijnlijk de best gedocumenteerde voorbeeld-MIB die er is. De WINS MIB wordt automatisch ge´┐Żnstalleerd met de WINS-server en kan met de WINS-manager op afstand worden geopend.

WINS pullpartner

Een WINS-server die is geconfigureerd als pullpartner vraagt periodiek naar wijzingen in de database van zijn partner.

WINS pushpartner

Een WINS-server die is geconfigureerd als pushpartner stuurt wijzingen in de database naar zijn partner. Dit gebeurt nadat er een bepaald aantal wijzigingen zijn aangebracht in de WINS-database.

WINS-proces

Het WINS-proces kan worden onderverdeeld in drie delen en zit eenvoudig in elkaar. De drie onderdelen worden naamregistratie, naamherkenning en naamvrijgave genoemd:
 1. NetBIOS-naamregistratie
  Tijdens de initialisatie stuurt de WINS-client een gericht bericht naar een WINS-server waarin de server wordt gevraagd de naam en het IP-adres van de client te registreren. De client krijgt een vastgestelde TTL en de naam wordt geregistreerd bij de WINS-server. Als een gedeelte van de TTL is verstreken, probeert de client de TTL voor de NetBIOS-naam te vernieuwen.
 2. NetBIOS-naamherkenning
  Als een WINS-client probeert communicatie tot stand te brengen met een doelcomputer, stuurt de client een gericht bericht met een verzoek tot naamomzetting naar de WINS-server. De WINS-server reageert op het bericht door het IP-adres van de doelhost terug te zenden.
 3. Naamvrijgave
  Als de client correct wordt afgesloten, stuurt de client een bericht naar de WINS-server waarmee de NetBIOS-naam wordt vrijgegeven. De naam wordt in de database van de WINS-server gemarkeerd met een TTL van nul. Zodra de naam is vrijgegeven, kan deze worden gebruikt door een andere computer.

WINS-proxy-agents

WINS-proxy-agents kunnen naamomzettingsbroadcasts van niet WINS-clients doorsturen naar een WINS-server. Een WINS-proxy-agent zorgt er dus eigenlijk voor dat een niet-WINS-client gebruik kan maken van een WINS-server. Hier volgt een beschrijving van het proces:
 1. De niet-WINS-client verstuurt op het lokale segment een broadcast voor naamomzetting.
 2. De WINS-proxy-agent hoort de broadcast voor naamomzetting.
 3. De WINS-proxy-agent stuurt de broadcast voor naamomzetting door naar de WINS-server.
 4. De WINS-server reageert door het resultaat van de naamomzetting terug te sturen naar de WINS-proxy-agent.
 5. De WINS-proxy-agent stuurt de reactie van de WINS-server door naar de niet-WINS-client.
WINS-proxy-agents zijn alleen nodig op subnetten waarop geen WINS-server aanwezig is. Als een niet-WINS-client een aanvraag voor naamomzetting verstuurt vanaf een segment waarop een WINS-server aanwezig is, zet de WINS-server de naam om en stuurt deze het resultaat terug. Als de router ondersteuning biedt voor het doorsturen van broadcasts, is het gebruik van WINS-proxy-agents niet vereist. Het verdient echter geen aanbeveling om routers te configureren voor het doorsturen van broadcasts, want dit verhoogt het netwerkverkeer.

WINS-replicatiepartners

WINS-servers worden meestal per twee samengekoppeld om redundantie te bieden. Als er een fout optreedt bij een van de servers, kan de naamomzetting gewoon doorgaan. Op die manier hoeven de gebruikers bijna niets te merken van problemen met de servers. De WINS-servers kunnen worden geconfigureerd om elkaars naamomzettingsdatabase bij te werken, waardoor alle WINS-servers over identieke databases beschikken. Er zijn twee typen replicatiepartners, namelijk: pullpartner en pushpartner. Een WINS-server kan als pushpartner, pullpartner of als beide zijn geconfigureerd om de eigen database te synchroniseren met de database van een andere WINS-server. Microsoft raadt aan om aan beide zijden van een trage WAN-verbinding een pullpartner te configureren. Op die manier kunt u bepalen wanneer wijzigingen in de databases via de verbinding worden verstuurd. Het gebruik van pushpartners wordt alleen aangeraden bij snelle LAN-verbindingen.

WINSOCK

 • Windows Sockets
 • Winsocket
Interface tussen TCP/IP en Microsoft Windows. Een netwerk-API die is ontworpen om communicatie tussen verschillende TCP/IP-toepassingen en protocolstacks mogelijk te maken.