TCP/IP addressing - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
TCP/IP addressing
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

TCP/IP

MacTCP

Aansturingsprogramma voor de Macintosh voor het benaderen van TCP/IP netwerken.

Mail Exchanger

  • MX
De aanduiding voor een SMTP-mailserver in een DNS-database.

MIB

  • Management Information Base
De SNMP-agent is onderverdeeld in eenheden die MIB's worden genoemd. Een MIB is eigenlijk een gegevensbestand dat objectwaarden en objectbeschrijvingen bevat. MIB's worden beschreven in een nauwkeurige definitietaal die ASN wordt genoemd. Een SNMP-beheersconsole gebruikt de MIB waarin de gegevens worden gedefinieerd die beschikbaar zijn op de SNMP-agent om de agent te beschrijven voor de gebruiker. Door deze onderlinge relatie tussen managers, agents en MIB's kunnen agents die nu worden gemaakt, werken met beheersconsoles die jaren geleden zijn geschreven. Met ASN is het mogelijk om gegevenstypen, structuren en matrices met informatiestructuren van het beheerde apparaat te definiëren. MIB's definiëren de volgende items voor elke eenheid in de agent:
  1. Een relatie tussen de gegevensentiteit van een apparaat en een naam (het object-ID dat ook bekend is als OID).
  2. Een definitie van het gegevenstype voor die entiteit.
  3. Hoe de gegevens worden geïndexeerd (als de entiteit deel uitmaakt van een ingewikkeld gegevenstype)
  4. Hoe u toegang kunt krijgen tot die entiteit.

MobileIP

Ondersteuning voor mobiele computers in het IP-netwerk.

Multicast DHCP

Een toevoeging aan DHCP waarbij automatisch multicast adresconfiguraties naar netwerk-clients worden gedistribueerd.

Multicast-datagram

IP-multicasting is de transmissie van een IP-datagram naar een hostgroep, dat wil zeggen meerdere hosts die door een enkel IP-bestemmingsadres worden geïdentificeerd. Een IP-datagram dat naar één host wordt verstuurd, is een unicast-datagram. Een IP-datagram dat naar alle hosts wordt verstuurd, is een distributiedatagram.