TCP/IP addressing - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
TCP/IP addressing
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

TCP/IP

DA

  • Destination Address
Het veld in een gegevenspakket (bijvoorbeeld in een e-maibericht) dat de bestemmeling aangeeft. In een mailtje is dat bijvoorbeeld het e-mailadres van de persoon die het bericht moet ontvangen.

DHCP

  • Dynamic Host Configuration Protocol
Protocol voor het uitgeven van IP-adressen. Ontworpen door de IETF (Internet Engineering Task Force) als een robuuste methode voor dynamische IP-adrestoewijzing. Men wilde hiermee de eerste configuratie van clientcomputers vereenvoudigen en tegelijkertijd de administratieve overhead verminderen. DHCP wordt volledig gedefinieerd in de RFC's1533, 1534, 1541 en 1542. DHCP biedt automatische configuratie van een IP-adres en subnetmasker en kan daarnaast ook een standaard gatewayadres, DNS-serveradres(sen) of een WINS-adres verschaffen. Het centrale beheer van DHCP wordt uitgevoerd door de DHCP-server, die de aanvragen van de clients verwerkt en ervoor zorgt dat er geen dubbele IP-adressen worden gebruikt op het netwerk.
DHCP voor- en nadelen
DHCP voor- en nadelen

DNS Round-Robin

  • Round Robin
IP-adressen om en om gebruiken. DNS kan worden gebruikt om de werkbelasting op uw netwerk te verdelen. De website van Microsoft wordt gemaakt door verschillende fysieke computers. Als u naarde Microsoft-site gaat, kunt u onmogelijk weten met welke fysieke server u een verbinding tot stand gaat brengen. Dit komt doordat DNS één hostnaam kan omzetten in verschillende IP-adressen. Als u dezelfde hostnaam twee keer opgeeft, maar beide keren meteen ander IP-adres, gebruikt DNS die om en om. Als u www.kryptonite.com bijvoorbeeld twee keer opgeeft met twee verschillende IP-adressen, beantwoordt DNS query's voor www.kryptonite.com de ene keer met het ene IP-adres en de volgende keer met het andere.

DNS-domein

Een DNS-domein is een logische groep TCP/IP-hosts op een IP-netwerk. De naam van het DNS-domein vormt in combinatie met de hostnaam een FQDN.

DNS-naambereik

Het DNS-naambereik is hiërarchisch. Dat wil zeggen dat elke DNS-naam bestaat uit een hostnaam en een domeinnaam. De naam www.computerwoorden.com bestaat bijvoorbeeld uit de hostnaam www en de domeinnaam computerwoorden.com. Door deze verdeling kunnen de naambereiken decentraal worden beheerd. Het gehele bedrijf wordt herkend aan een specifiek domeinnaam, zoals computerwoorden.com. Dit domein kan sub-domeinen, zoals server5.computerwoorden.com, bevatten. Vervolgens kunnen de lokale beheerders hostnamen toewijzen aan computers in de sub-domeinen, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken of er dubbele namen worden gebruikt binnen het bedrijf. De combinatie van hostnaam, subdomeinnaam en domeinnaam levert een volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) op, zoals server5.computerwoorden.com.

DNS-naamomzetting

Bij DNS-naamomzetting worden, evenals bij hostnaamomzetting, gebruiksvriendelijke namen omgezet in IP-adressen en andersom.

DNS-server

Server die als taak heeft om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen via het DNS-protocol.

Dynamic Host Configuration Protocol

  • DHCP
Een protocol voor automatische TCP/IP-configuratie die dynamische adrestoewijzingen mogelijk maakt.