TCP/IP addressing - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
TCP/IP addressing
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

TCP/IP

C-net

Netklasse met 253 vrij te kiezen Internet-adressen, die een deel van de Internet-adressering bepaalt. Bijvoorbeeld 123.134.156.254.

CIDR

  • Classless Inter-Domain Routing
  • Adresaggregatie
Omdat er efficiënt gebruik moet worden gemaakt van het beschikbare adresbereik van de IP-klassen (en omdat het nodig is de omvang van de routingtabel van de internet-routers te beperken), is er een IP-adresseermethode ontwikkeld, genaamd CIDR. CIDR biedt de mogelijkheid om verschillende routes naar één bedrijf, die ontstaan doordat er verschillende klasse C-adresblokken aan het bedrijf zijn toegewezen, samen te voegen. Daarnaast biedt CIDR de mogelijkheid om slechts een gedeelte van grote adresklassen (zoals klasse A) toe te wijzen. CIDR herkent de klasse van een IP-adres niet aan de significante bits van het adres, maar maakt hiervoor gebruik van een netwerk-ID dat van lengte kan wisselen (ongeveer zoals het subnetmasker).

Clientresolver

  • Resolver
De client-computer die probeert via DNS de naam om te zetten in een IP-adres.

CNAME

  • Canonical Name
  • Canonical name record
  • Hostname
Met dit type record kunt u verschillende hostnamen aan één IP-adres koppelen.

Conversieproblemen IP-adressen

De meeste problemen die zich voordoen bij adresconversie worden veroorzaakt door onjuiste subnetmaskers. Dit is een conversieprobleem, want een computer gebruikt het subnetmasker om vast te stellen of een computer een lokaal of extern apparaat is. Als de computer een externe computer ontdekt op een lokaal netwerk, stuurt de computer onafgebroken broadcastberichten om te proberen het adres te converteren. In het ergste geval kan een onjuist subnetmasker leiden tot een broadcaststorm, hetgeen betekent dat een netwerkapparaat het gehele netwerk overspoelt met broadcastpakketten.