Novell woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Novell woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Novell

S

 • Shareable
Bestandsattribuut van Novell Netware. Dit bestand kan door meerdere gebruikers tegelijkertijd worden geopend.

S-recht

Supervisor-recht onder Novell Netware. Dit recht biedt totale controle over de directory. Alleen de supervisor of iemand met deze rechten kan rechten toekennen aan gebruikers. Het is als supervisor onverstandig om anderen ook het S-recht te geven.

SAP

 • Service Advertisement Protocol
Een protocol van Novell dat door servers wordt gebruikt om hun aanwezigheid en diensten op een netwerk bekend te maken. Verzendt informatie via gedeelde bronnen (bijvoorbeeld bestanden en printers) in het netwerk. Servers gebruiken SAP om hun eigen bronnen bekend te maken aan de andere netwerkcomputers. Clients gebruiken SAP om na te kijken welke bronnen in het netwerkverband klaar staan voor gebruik.

SAS

 • Secure Authentication Services
Bestandstoegang voor applicaties onder Novell Netware 5.

Search mappings

Bij Novell NetWare. Geeft aan welke drives door het systeem als zoekpad worden gezien. Hierdoor kunnen alle commando's die zich binnen zo'n directory bevinden vanaf iedere plaats binnen het netwerk worden uitgevoerd, zonder eerst de desbetreffende directory op te roepen.

SEARCH MODE =

Bootfile-optie (NET3.COM) van Novell Netware. Geeft aan op welke manier de netwerkshell een bestand traceert wanneer dat bestand niet wordt gevonden in de actieve directory. Er kunnen 6 instellingen plaatsvinden. Standaard = 1: de actieve directory wordt eerst bekeken en daarna worden de search mappings nagelopen.

Security equivalences

(Bij Novell netwerken) Geven individuele gebruikers of gebruikersgroepen rechten die overeenkomen met de rechten van andere individuele gebruikers of gebruikersgroepen.

Service Advertisement Protocol

 • SAP
Een protocol van Novell dat door servers wordt gebruikt om hun aanwezigheid en diensten op een netwerk bekend te maken.

SESSION

(Bij Novell NetWare) Met het SESSION-menu kunt u, voor de periode dat u op een fileserver bent ingelogd, wijzigingen aanbrengen in de zoekweg die binnen het netwerk gelden.

SFT NetWare 2.xx

Deze NetWare-versie omvat alle eigenschappen die tot nu toe alleen voor mini- en mainframecomputers werden toegepast. Deze faciliteiten zijn onder meer: disk-mirroring, disk-duplexing en het transaction tracking system.

Shareable

 • S
Bestandsattribuut van Novell Netware. Dit bestand kan door meerdere gebruikers tegelijkertijd worden geopend.

Shareable, read-only

(Flag-commando bij Novell netwerken) Bestanden kunnen gezamenlijk worden gebruikt, maar niet worden gewijzigd.

Shareable, read-write

(Flag-commando bij Novell netwerken) Gezamenlijk gebruik van bestanden

SHORT MACHINE TYPE = <naam>

Bootfile-optie (NET3.COM) van Novell Netware. Met deze optie kan worden aangegeven welk overlay file uit PUBLIC door een werkstation moet worden gebruikt. Standaard = IBM.

SMS

 • Storage Management Services
Product van Novell voor Netware servers.

SPX

 • Sequenced Packet eXchange
Het protocol waarvan Novell bij zijn IPX gebruik maakt om er zeker van te zijn dat de overdracht van data over het netwerk correct is verlopen. Het protocol is oorspronkelijk verzonnen door Xerox.

SPX ABORT TIMEOUT =

Bootfile-optie van Novell Netware. Hiermee kan de gebruiker aangeven hoe lang het werkstation zal wachten op een signaal van een ander station of de fileserver voor het afbreken van een bepaalde taak. De standaardwaarde bedraagt 540, hetgeen overeenkomt met ongeveer 30 seconden.

SPX CONNNECTIONS =

Bootfile-optie van Novell Netware. Op deze wijze wordt het aantal SPX-verbindingen bepaald dat op één moment door een werkstation kan worden gebruikt. De standaardwaarde is 15.

SPX LISTEN TIMEOUT =

Bootfile-optie van Novell Netware. Op deze wijze wordt bepaald hoe lang SPX zal wachten zonder een gegevenspakket van de andere kant van de verbinding te ontvangen, vooraleer zelf een controlepakket te verzenden. Standaard zal 6 seconden worden gewacht, dit is een waarde 108.

SPX VERIFY TIMEOUT =

Bootfile-optie van Novell Netware. Met deze optie wordt bepaald hoe vaak SPX een controlepakket naar de andere kant van de verbinding zal zenden om te controleren of die verbinding nog wel bestaat. Normaal gebeurt dit om de 30 seconden wat in dit geval wordt vertegenwoordigd door een waarde 540.

SRWCEMFA

Het rechtenmasker van Novell Netware, IRM (Inherited Rights Mask):
 • Supervisor:
  Totale controle over de directory. Alleen de supervisor of iemand met deze rechten kan rechten toekennen aan gebruikers.
 • Read:
  Het recht om bestanden te openen; dit houdt in dat men bestanden kan openen of programma's laten draaien.
 • Write:
  Het recht om bestanden te bewerken; als dit bestand nog niet bestaat is het create recht ook nodig.
 • Create:
  Het recht om bestanden of directories aan te maken. Dit recht is ook nodig als er een bestand moet worden gekopieerd.
 • Erase:
  Het recht om bestanden te wissen of een subdirectory te wissen.
 • Modify:
  Het recht om bestands- of directory-attributen te wijzigen.
 • File Scan:
  Het recht om de inhoud van de directory te bekijken.
 • Access Control:
  Het recht om anderen rechten toe te kennen in een directory; het Supervisorrecht kan niet worden toegekend. Wel kan hiermee het IRM worden gewijzigd. Voor de directories waarin programma's staan, worden meestal de rechten Read en File Scan gegeven; zo kunnen de gebruikers wel programma's starten en directorystructuren bekijken, maar kunnen ze niets met de bestanden zelf doen.

SU

 • Superuser
Gebruiker met extra rechten op een systeem, bijvoorbeeld de netwerkbeheerder.

Superuser

 • SU
Gebruiker met extra rechten op een systeem, bijvoorbeeld de netwerkbeheerder.

Supervisor

De standaard NetWare account die toegang tot alles heeft. De Supervisor heeft de maximaal mogelijke rechten op alle gebieden van een NetWare server.

Sy

 • Systeem
Bestandsattribuut van Novell Netware. Een systeembestand mag niet worden gekopieerd, verwijderd of gewijzigd.

SYSCON

(Bij Novell NetWare) Met het menu SYSCON kan men informatie over gebruikers, rechten en toegangswegen bekijken, invoeren en wijzigen.

Systeem

 • Sy
Bestandsattribuut van Novell Netware. Een systeembestand mag niet worden gekopieerd, verwijderd of gewijzigd.

SYSTEM BINDERY LOCKED, UNABLE TO LOCATE FILE SERVER

Foutmelding op netwerken. Die treedt op wanneer de Supervisor bezig is met onderhoudswerkzaamheden waarbij de bindery files zijn betrokken.

System login script

Het centraal gebruikte login script bij Novell netwerken.