Novell woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Novell woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Novell

NDPS

 • Novell Distributed Print Services
Afdruksysteem onder Novell Netware 5. Maakt het mogelijk om bi-directioneel, dus in twee richtingen, met de printer te communiceren. Zo kunnen niet alleen drivers vanaf de printer gedownload worden, maar wordt ook beheer op afstand mogelijk.

NDS

 • Novell Directory Services
 • NetWare Directory Services
Met de introductie van NDS in NetWare 4 heeft Novell het globale, van de server onafhankelijke beheer van resources (gebruikers, printers, drives, enzovoort) mogelijk gemaakt. De oude methode van NetWare 3.x, de bindery, was daarentegen altijd aan een server gebonden - gebruikers logden zich op een afzonderlijke server in en konden dan alleen van zijn resources gebruik maken. De NDS biedt de server drie verschillende categorieën rechten: object- en eigenschapsrechten alsmede rechten op bestanden en directories. De object- en eigenschapsrechten worden in beheerprogramma's onder het begrip trustees samengevat.

NEST

 • Novell Embedded Systems Technology
Een technologie die bedoeld is voor het aansluiten van technische en huishoudelijke apparatuur, auto's en bijvoorbeeld tv's op een lokaal of wereldwijd netwerk. Systeem van Novell voor een netwerk via het lichtnet.

NET3.COM

Bootfile van Novell Netware. Wordt gegenereerd tijdens de installatie-procedure, met standaardinstellingen en opties, die eventueel gewijzigd kunnen worden

NETBACK

Als aanvulling op rapportage en bestandsbeheer van NetWare biedt NetBack de gebruiker de mogelijkheid de bindery, directorystructuur en bijbehorende rechten onder te brengen in een apart bestand. Hiermee kan de volledige server exclusief data worden gereconstrueerd.

NETBIOS.COM

Bootfile van Novell Netware. Een emulatieprogramma dat werkstations in staat stelt applicaties te gebruiken die in eerste instantie voor IBM-netwerken zijn geschreven.

Netware

Netwerk Operating System van Novell. Naam van de netwerksoftware van Novell.

Netware 3.xx

Naam van de netwerksoftware van Novell. Versie 3.xx is geschikt voor een server van het type 386 of hoger. Bekende versies zijn 3.10 en 3.11.

NetWare 386 versie 3.xx

Dit Novell-product is een 32-bits implementatie van NetWare en is geoptimaliseerd om maximaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de Intel 80386 microprocessor. Voor grote netwerken geeft deze versie een twee- tot driemaal hoger prestatieniveau dan de huidige versies van NetWare 286. De belangrijkste eigenschappen van NetWare 386 versie 3.xx zijn de mogelijkheid om 250 gebruikers op een server te ondersteunen, een file-systeem met een hogere performance, een verbeterde beveiliging, dynamische resource-configuratie, verbeterd printerbeheer en vereenvoudigde en snellere installatieprocedure.
Bekende versies zijn 3.10 en 3.11.

NetWare 4.1

Netwerksoftware van Novell.

Netware 4.11

De versie Netware 4.11 is geen NOS (Network Operating System) meer, maar een SOS (Special Purpose Operating System). Het SOS ondersteunt directory, security, routing, messaging, management, bestands- en printservices. Netware 4.11 heeft een geïntegreerd IP-support en Web-publishing. In de vorige versies van Netware werd de administratie beheerd in SYSCON, in deze versie is dit vervangen door Netadmin, dit is de versie voor DOS. Er is ook een versie voor Windows 95, hierbij heet het dan nwadmn95. In een Windows omgeving kan het netwerk beheerd worden. In de 4.11 versie van Netware is Netware Web Server 2.5 meegeleverd. Netware Loadable Modules (NLM) in deze versie maken het mogelijk om van Netware 4.11 een webserver te maken. Netware 4.11 is standaard uitgerust met een tweedelig password. Als gebruikers inloggen op het netwerk dan stuurt de server een signaal naar het werkstation. Het werkstation moet hierop reageren op een manier die te kennen geeft dat het station het password weet. Dit werkt als volgt. Het werkstation ontvangt een gecodeerd bericht van de server, het werkstation decodeert het bericht met de standaard sleutel en het gebruikerspassword om de privé sleutel te behouden. Het werkstation heeft een digitale handtekening die hij elke keer meestuurt als het station een nieuwe verbinding wil maken met een netwerkserver, het station zal automatisch toegang verkrijgen tot elke bron waar zijn rechten zijn gegeven. Het password en de privé sleutel worden uit het geheugen verwijderd. Het password en de sleutel gaan nooit over het netwerk, dit is geheel beschermd voor passwordonderschepping.

NetWare besturingssysteem

Het netwerkbesturingssyteem ontwikkeld door Novell Inc. Netware wordt in het interne geheugen van de fileserver geladen.

NetWare communicatieprotocollen

Deze protocollen definiëren het formaat van de packets die gebruikt worden voor het uitwisselen van informatie. Er worden zeven verschillende protocollen gebruikt om te communiceren in de NetWare-omgeving. Dit zijn:
 • Medium acces protocollen
 • Internetwork Packet Exchange (IPX)
 • Routing Information Protocol (RIP)
 • Service Advertising Protocol (SAP)
 • Netware Core Protocol (NCP)
 • Sequenced Packet Exchange (SPX)
 • NetBIOS

NetWare Core Protocol

 • NCP
Het voornaamste protocol dat wordt gebruikt voor het verzenden van informatie tussen een NetWare-server en zijn clients.

NetWare ELS I versie 2.x

Dit is de eenvoudigste versie van NetWare. Deze versie biedt ruimte voor aansluiting van maximaal vier gebruikers, waarbij de fileserver als non-dedicated systeem functioneert. De fileserver kan dus tevens als werkstation worden gebruikt. Er kunnen maximaal twee netwerkkaarten in de fileserver worden geplaatst.

NetWare ELS II versie 2.xx

Deze NetWare-versie ondersteunt maximaal acht gebruikers. NetWare ELS II versie 2.xx bevat enkele belangrijke faciliteiten van Advanced NetWare, alsook gereedschappen voor netwerkbeheer. In deze versie is het mogelijk een derde netwerkkaart in de fileserver te plaatsen waarmee een koppeling tot stand kan worden gebracht met een Apple Macintosh computer.

NetWare Loadable Module

 • NLM
Modulaire programma's die kunnen worden geladen en uit het geheugen worden verwijderd terwijl de server draait. NLM's worden onderdeel van het besturingssysteem wanneer ze worden geladen. Disk en NIC-stuurprogramma's, modules voor de naamruimte en hulpprogramma's en toepassingen zijn allemaal NLM's.

NetWare shell

Een specifiek programma binnen NetWare dat in het interne geheugen van elk werkstation wordt geladen. Dit wordt een shell genoemd omdat het zich als het ware om DOS wikkelt en alle vragen van DOS aan het netwerk opvangt en doorstuurt.

NETX

Om te kunnen verbinden met een Novell Netware netwerkserver moeten er eerst stuurprogramma's op het werkstation worden geladen. Onder DOS worden deze opdrachtregels in het autoexec.bat bestand geplaatst. Er moet, vanuit de PC, een verbinding gemaakt worden met de netwerkkaart, de juiste protocollen moeten geladen worden (IPX) en NETX. NETX is een programma dat het netwerk afzoekt naar servers, als NETX geen servers vindt dan zal er een foutmelding volgen. Als NETX wel een server vindt dan kun je op die server inloggen, meestal kom je dan in de F:\login directory van de server terecht, ook wel root genoemd.

NLA

 • NetWare LANanalyser Agent
NLA dient voor de eigenlijke netwerkanalyse. Daarmee bedoelen we het bewaken van het netwerkverkeer van het Token Ring- of Ethernetsegment waartoe de server behoort.

NLM

 • Netware Loadable Module
Binnen een Novell Netwerk is het mogelijk om een netwerktaak te laten draaien op een server. In versies lager dan 3.11 heten dit VAP's. Het voordeel van een NLM is dat deze tijdens bedrijf gestart en gestopt kan worden. Dit in tegenstelling tot VAP's, die alleen bij het booten van de server geladen kunnen worden. NLM's worden onderdeel van het besturingssysteem wanneer ze worden geladen. Disk en NIC-stuurprogramma's, modules voor de naamruimte zijn voorbeelden van een NLM.

NMA

 • Netware Management Agent
De NMA dient voor het versturen van informatie betreffende de configuraties en de prestaties van de server waarop hij draait. Bovendien heeft hij de mogelijkheid zonodig een alarmconditie door te geven aan het MWC (ManageWise Console), die dan verdere acties onderneemt. De communicatie is overigens geen eenrichtingsverkeer, want MWC kan specifieke vragen richten aan NMA over zowat alles wat met configuratie of prestatie te maken heeft.

NMAS

 • Novell Modular Authentication Services
Applicatie van Novell voor het beveiligen van informatie op het netwerk. NMAS zorgt voor de authenticatie voor Novell eDirectory, Windows NT/2000 en UNIX netwerken. NMAS controleert of de gebruikers die het netwerk willen benaderen echt de personen zijn die ze beweren te zijn. Hierbij maakt NMAS gebruik van authenticatie-apparatuur, zoals smart cards en tokens. NMAS werkt tijdens de authenticatie de volgende fasen af:
 1. User identification (wie bent u?);
 2. Authentication (bewijs of je bent wie je zegt te zijn);
 3. Device removal detection (ben je er nog?).
Alle drie fasen zijn volledig onafhankelijk.

NO CONNECTION TO GIVEN FILE SERVER

Foutmelding op netwerken. (login, ncopy) Getracht wordt in te loggen op of files te kopiëren naar een fileserver die op dat moment niet actief is of waarop men niet is ingelogd.

NO ONE LOGGED IN TO SERVER X STATION Y

Foutmelding op netwerken. (send) Er wordt een boodschap verzonden naar een niet actief werkstation of fileserver.

Non-shareable, read-only

(Flag-commando bij Novell netwerken) Het bestand kan door één gebruiker worden gelezen, maar niet veranderd.

Novell Directory Services

 • NDS
Een database met netwerk-resources en toegangsinformatie die over een NetWare 4.x of 5.x netwerk is gedistribueerd en wordt gerepliceerd om consistente toegang en beveiliging te garanderen. In de NDS worden netwerk-services opgeslagen en deze worden als objecten behandeld met kenmerken die de relaties definiëren en de toegang regelen. Deze objecten worden verdeeld in organisaties en geordend in een hiërarchische boom. De NDS vervangt de NetWare bindery.

Novell Lite

Naam van de netwerksoftware van Novell. Novell Lite is een zeer lowcost versie van de grote netwerkprogrammatuur van Novell. Hiermee is het mogelijk om voor een paar honderd gulden per werkstation een peer to peer netwerk op bouwen. Elke node kan zowel server als cliënt zijn. Dit is dus een ideale manier om system resources te delen.

Novell menu

Menuprogramma van Novell.

Novell Netware bestandsbescherming

Dit zijn bestands- en directoryattributen, gebruikersrechten gekoppeld aan gebruikers en groepen gebruikers en het overerfde rechtenmasker (IRM, Inherited Rights Mask). In deze drie dingen staat beschreven wat de gebruikers mogen en niet mogen.

Novell Netware server

Een Novell server bestaat uit een krachtige en betrouwbare PC, deze beschikt meestal over twee harde schijven of een harde schijf met twee partities of de server wordt met een floppy opgestart. Als met een floppy opgestart wordt dan hoeft de harde schijf niet in partities te worden verdeeld. Als met een harde schijf wordt opgestart zal de harde schijf in twee partities verdeeld moeten worden, een DOS-partitie en een Novell-partitie, dit gebeurt met het programma FDISK. De DOS-partitie zal ongeveer 20 tot 70 MB groot moeten zijn, de Novell-partitie moet minstens 130 MB groot zijn. Met twee schijven zal de ene schijf voor DOS gebruikt worden en de andere voor de Novell-software.

NSS

 • Novell Storage Services
De bestandsstructuur van Novell Netware 5. Er kunnen bestanden opgeslagen worden die per stuk niet groter mogen zijn dan 8TB, de maximale grootte van de volumes is onbeperkt evenals het aantal volumes per NSS-partitie.

NUC

 • NetWare UNIX Client
Software die er voor zorgt dat een UnixWare systeem gezien wordt als een NetWare software client.

NVT

 • Network Virtual Terminal
Applicatie om via DOS op een Novell netwerk te kunnen komen.

NWLink

De Microsoft-implementatie van de protocolsuite IPX/SPX van Novell voor NetWare-netwerken.

NWLink IPX\SPX-compatibel transport

Een standaardnetwerkprotocol dat routing ondersteunt en NetWare-client/servertoepassingen kan ondersteunen waarbij voor NetWare geschikte en op Sockets gebaseerde toepassingen met op Sockets gebaseerde ISPX/SPX-toepassingen kunnen communiceren.