Netwerk woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Netwerk woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Netwerk

T-stuk

 • BNC-T-stuk
Verbinding bij coaxkabels, die de aansluiting van een computer mogelijk maakt. De netwerkkabel is op twee einden van het T-stuk aangesloten, het derde einde wordt op de netwerkkaart gezet.
T-stuk.
T-stuk.
Shematische voorstelling van coax-bekabeling.
Shematische voorstelling van coax-bekabeling.

T.120

Standaard die ervoor zorgt dat verschillende gebruikers op verschillende locaties realtime gegevens kunnen uitwisselen, onafhankelijk van het platform en het netwerk dat ze gebruiken. Dit geldt bij toepassingen als multipoint communicatie, annotatie van documenten, gedeelde whiteboards en multipoint-bestandstransmissie.

T.122

Standaard ontwikkeld voor multipoint commmunicatiediensten.

T.124

Standaard ontwikkeld voor conference besturing, gecombineerd met token passing voor besturing van remote camera's.

T.125

Standaard ontwikkeld voor multipoint commmunicatiediensten.

Tactisch netwerkbeheer

Tactisch netwerkmanagement richt zich op het beheer op middellange termijn. Het leidt tot voorstellen voor het aanpassen van de informatie-infrastructuur.

Tap

De fysieke manier waarop een verbinding tot stand komt. Een verbinding met een netwerk. Meestal verwijst dit in het bijzonder naar een verbinding met een kabel.

TCF

 • Transparent Computing Facility
Systeem dat ervoor zorgt dat elke computer in een netwerk met andere machines kan communiceren op kernel-niveau.

TCP/UDP Mapping

Hiermee is het mogelijk om zaken als News, die niet standaard zijn geconfigureerd in sommige softwarepakketten, aan de praat te krijgen. In het programma Wingate is bijvoorbeeld een proxy-service ge�mplementeerd om het Telnet-protocol uit te voeren. Hiermee kun je aangeven wie wel en wie niet het Telnet-protocol mag uitvoeren vanaf een willekeurige computer in het netwerk.

TDR

 • Time Domain Reflectometer
Een instrument voor troubleshooting dat op de manier van een sonar pulsen over een kabel zendt om te zoeken naar de een of andere breuk, kortsluiting of onvolkomenheid die de goede werking van het systeem kan beïnvloeden. Wanneer de puls een probleem ontdekt, analyseert de TDR het en geeft het resultaat weer. Een goede TDR kan een breuk lokaliseren binnen een afstand van vijftig centimeter tot een meter van de werkelijke kabelbreuk.

Terminator-weerstand

De hoeveelheid weerstand in een terminator in Ohm. De weerstand moet overeenkomen met de specificaties van de desbetreffende netwerkarchitectuur. Ethernet met RG-58 A/U thinnet-kabel heeft bijvoorbeeld een weerstand van vijftig Ohm in de terminator nodig. Een eindweerstand die niet met de specificaties overeenkomt, kan het netwerk laten uitvallen.

Thicknet

Standaard Ethernet. Een tamelijk stugge coaxkabel met een doorsnede van ongeveer 1,25 centimeter. Thicknet wordt specifiek als backbone gebruikt om verscheidene kleinere netwerken die met thinnet zijn uitgerust aan elkaar te koppelen, omdat het gegevens over langere afstanden kan vervoeren. Thicknet kan een signaal over een afstand van ongeveer 500 meter transporteren voordat er een repeater nodig is.

Thin Client Concept

Er is sprake van het Thin Client Concept als op de werkplek een minimale toepassing wordt ge�nstalleerd die communiceert met een multi-user versie van Windows. De client-toepassing biedt toegang tot Windows-toepassingen die volledig op een server 'draaien' en die centraal beheerd worden. Thin betekent dat er weinig eisen worden gesteld aan de werkplek wat betreft hardware en aan het beheer van de werkplek.

Thin-Net Drop Cable

Een 50 Ohm coaxiale kabel met een speciale stekker aan de ene zijde en een BNC-stekker aan de andere zijde.

Thin-Net poortadapters

Met de speciale Thinnet poortadapters is het mogelijk om op een Thinnet-aansluiting meerdere computers aan te sluiten. Ideaal als er plotseling meerdere gebruikers op dezelfde plek moeten werken, terwijl er maar één netwerkaansluiting is. De poort-adapter vereist geen speciale installatie.

Thin-Net Terminator

Een Thinnet 50 Ohm 0.5 Watt terminator. Geschikt om de Thinnet tap af te sluiten.

Thinnet

 • Thin-wire Ethernet
Een buigzame coaxkabel met een doorsnede van ongeveer 0.6 centimeter. Hij wordt gebruikt voor communicatie over betrekkelijk korte afstand en is soepel genoeg om tussen computers te worden gebruikt. Een thinnet-coaxkabel kan ongeveer 185 meter vervoeren voordat er een repeater nodig is.

Thinnet-tap

Op deze tap wordt een Thin Ethernet (RG58) kabel aangesloten en met het werkstation verbonden met een BNC-connector. Deze kabel wordt een Drop-Cable genoemd. Als de Drop-Cable van de Thinnet-tap wordt losgenomen, schakelt de tap het netwerk intern door.

Time-Domain Reflector

 • TDR
Een instrument voor troubleshooting dat op de manier van een sonar pulsen over een kabel zendt om te zoeken naar één of andere breuk, kortsluiting of onvolkomenheid die de goede werking van het systeem kan beïnvloeden. Wanneer de puls een probleem ontdekt, analyseert de TDR het en geeft het resultaat weer. Een goede TDR kan een breuk lokaliseren binnen een afstand van vijftig centimeter tot een meter van de werkelijke kabelbreuk.

Toasternet

Netwerken die letterlijk aan elkaar hangen met ijzerdraad. Het bereiken van een host in zo'n netwerk is vaak een moeizaam proces.

TOE

 • TCP/IP Offload Engine
Techniek van 10GE-netwerken (10 Gigabit Ethernet) . Door een deel van de protocolafhandeling te verleggen naar netwerkadapters, zorgt deze ervoor dat de processors en I/O-subsystemen van servers, switches en opslagsystemen kunnen worden ontlast. Het gunst

Toepassingslaag

De zevende laag van het OSI-model. Deze laag zorgt ervoor dat toepassingen netwerktoegang krijgen. Gebruikers- en systeemtoepassingen krijgen over het algemeen toegang tot het netwerk door interactie met een proces in deze laag van het OSI-model.

Token

Een token is een vaststaande formatie bits waardoor een netwerk-device met de kabel kan communiceren. Een computer kan niet zenden als hij het token niet heeft. Er kan op het netwerk maar één token actief zijn en het token kan zich slechts in één richting over de kabel voortbewegen. Een token circuleert over het token-ring netwerk en wordt in elke node gelezen door een token-ring adapterkaart.

Token Bus

Breedbandnetwerk volgens het token passing principe, zoals vastgelegd in de standaard IEEE 802.4. Het netwerk kan werken met prioriteiten tussen de aansluitingen. Nodes met een hogere prioriteit komen eerder aan bod. Fysiek is het netwerk een lineaire of boomvormige bus. Logisch lijkt het voor de stations dat ze in een ring geplaatst zijn. Maximale snelheid is 10 MB/sec.

Token Passing

Protocol dat gebruikt wordt bij een token ringnetwerk. Hierbij wordt een bericht op de lus gezet en verzonden langs alle werkstations in de lus. Als het bericht niet voor het volgende station bestemd is, zal dit het bericht gewoon doorsturen. De geadresseerde leest het bericht en zet erbij dat hij het gelezen heeft. Als het bericht weer bij de afzender komt, haalt deze het bericht eraf. Daarna is de bus weer vrij voor andere berichten. E.e.a. is omschreven in de standaard IEEE 802.5.

Token Ring

Dit is een netwerksysteem dat door IBM is ontwikkeld en dat standaard 4 Mbit/seconde of 16 Mbit/seconde overdrachtsnelheid levert. Token Ring kan op een aantal manieren fysiek worden ge�mplementeerd en het knappe ervan is dat netwerkbotsingen onmogelijk zijn: al het netwerkverkeer wordt met behulp van een overdrachtsmechanisme (een 'token' dat een 'ring' passeert) keurig geregeld. De bekabeling van IBM TokenRing is zodanig dat alle stations zijn aangesloten in een ster, terwijl het netwerk een logische ring is. Aan een TokenRing kunnen maximaal 260 gebruikers worden aangesloten.
Token Ring specificaties.
Token Ring specificaties.
Token Ring dataframe.
Token Ring dataframe.

Tokenring four position data connector

De 4-polige data connector is ontworpen volgens de strenge Token Ring specificaties voor lokale netwerkapplicaties. De connector is ontworpen om twee twisted pair kabels te monteren en is eenvoudig in elkaar te zetten zonder dat er speciaal gereedschap nodig is. De connector is volledig afgeschermd en op de contactpunten verguld voor ideale data-transmissie. Kleurcodering is aangebracht om de bekabeling makkelijk in de juiste positie aan te brengen. Voorzien van zelf kortsluitende contacten na verwijdering van de stekker uit wandcontactdoos of patch panel en netwerkapplicaties.

Topologie

 • Netwerkconfiguratie
 • Netwerktopologie
De samenstelling van een netwerk m.b.t. de wijze waarop een netwerk is opgebouwd. O.a. ster-, bus- en ringtopologie.

Toslink

Glasvezelvariant van S/P-DIF.
Toslink kabels.
Toslink kabels.

Traffic control

Een mechanisme dat vertraging en latency vermindert bij netwerkverkeer.

Transceiver

In de LAN-techniek ook een 'Medium Access Unit' (MAU) genoemd. Alle nodes op een busnetwerk bevinden zich op een gemeenschappelijke lijn. Elke node heeft een uniek adres. De netwerkkaart die in een node is ingebouwd, luistert naar het netwerk om er zeker te zijn dat er geen andere signalen worden getransporteerd. Dan stuurt de node een boodschap naar een ander apparaat door de boodschap aan een transceiver te geven. Elke node heeft zijn eigen transceiver. De term transceiver is afgeleid van transmitter/receiver (zender/ontvanger), dus een transceiver is een apparaat dat signalen ontvangt en overzendt. Het zet de parallelle gegevensstroom op de bus van de computer om in een seriële gegevenstroom die wordt gebruikt in de kabels waarmee de computers zijn verbonden. De boodschap bevat de adressen van de bron en de bestemming, foutcontrolers en de data zelf. De collision detectie (CSMA/CD) wordt eveneens door de transceiver verzorgd.

Transparant Bridging

Een methode in Ethernet-netwerken om de weg tussen de bridges in het netwerk te bepalen.

Transportlaag

 • Transport layer
OSI-Model, laag 4. Zorgt ervoor dat de pakketten foutloos, in de juiste volgorde en zonder verlies of doublures worden afgeleverd. Deze laag pakt informatie opnieuw in, verdeelt lange berichten over een aantal pakketten en bundelt hele kleine pakketten tot een nieuw pakket. Op deze manier kunnen pakketten op een efficiënte manier over het netwerk worden verzonden. De voornaamste taken van de transportlaag zijn het bevestigen van het ontvangst, flow control, het terugzenden van pakketten en het bepalen van de volgorde waarin dat gebeurt. Aan de ontvangstzijde pakt de transportlaag de pakketten weer uit, distilleert daaruit het oorspronkelijke bericht en stuurt de afzender een melding dat de informatie is aangekomen. De transportlaag beschermt de verzonden data. Deze laag verdeelt de data in segmenten en berekent controle-totalen (checksums) waarmee later bepaald wordt of de data gecodeerd zijn. De transportlaag kan ook reservekopieën van de data maken. De transportheader bevat de checksum van elk segment en de locatie van dat segment binnen de gehele boodschap. Deze laag is berichtgeoriënteerd. Afhankelijk van het type service dat de toepassing vereist kan het TCP (Transmission Control Protocol) of het UDP (User Datagram Protocol) worden gebruikt. TCP wordt over het algemeen gebruikt als een toepassing grote hoeveelheden gegevens moet verzenden waarvoor gegarandeerd moet worden dat zij snel en efficiënt door de doelhost worden ontvangen. Toepassingen en services die kleinere hoeveelheden gegevens verzenden waarvoor geen ontvangstbevestiging is vereist, gebruiken UDP.

Transportprotocollen

Verzorgen de communicatiesessies tussen computers en garanderen dat gegevens op een betrouwbare wijze tussen computers verplaatst worden.

Tree topolgie

Een LAN-topologie (Local Area Network) waarbij slechts één route tussen twee knooppunten in het netwerk wordt gewerkt. Schematisch weegegeven lijkt de topologie op een boom of op de letter T.
Een tree netwerk.
Een tree netwerk.

TTL

 • Time To Live
 • Levensduur
De TTL is een metrisch systeem waardoor elke router tussen een bron en bestemming weet hoelang het pakket al op het netwerk is. Elke keer als een pakket een router passeert en wordt doorgestuurd naar een ander netwerk, wordt of de TTL met één eenheid (een seconde) verminderd of de tijd dat het pakket in de wachtrij stond voor de router (naargelang van welk van beide waarden het hoogst is). Hierdoor wordt voorkomen dat onjuist geadresseerde of beschadigde pakketten oneindig in het netwerk blijven ronddwalen. Als dergelijke pakketten gewoon rond zouden blijven zwerven, zou de bandbreedte uiteindelijk stijgen tot een niveau waarop communicatie niet meer mogelijk is.

TTRT

 • Target Token Rotation Time
Dit is de rotatietijd van het token over alle netknooppunten in een FDDI-ring. Als het token op de rotatietijd vooruit is, kunnen zogenoemde asynchrone prioriteitsdata door een knooppunt verzonden worden (synchrone prioriteitsdata uitsluitend als het token door een knooppunt wordt ontvangen).

Tunneling

De verzamelnaam voor de technologie die het mogelijk maakt data te versturen over een publiek netwerk alsof het om een point-to-point verbinding gaat. Tunneling is in feite het verpakken van data in een protocol dat aan beide einden van een link wordt begrepen. Het aardige is dat de data binnen de tunnel gegevens kan bevatten die normaal gesproken niet over de verbinding verzonden zouden kunnen worden. Denk hierbij aan niet-routeerbare protocollen.

Tunneling router

Een router of systeem dat in staat is om dataverkeer te routeren door het te versleutelen en het in te kapselen (encapsuleren) voor transmissie over een onbetrouwbaar netwerk.

Tweeslachtige connector

Een tweeslachtige connector is noch mannelijk noch vrouwelijk. IBM kabelconnectors zijn tweeslachtig in die zin dat twee van zulke connectors aan elkaar kunnen worden gekoppeld in tegenstelling tot BNC-connectors die een mannelijk deel en een vrouwelijk deel nodig hebben om een verbinding te kunnen maken.

Twisted-Pair

Twisted-pair kabel wordt gekenmerkt door het zogenaamde twisten van een kabelpaar. Het twisten heeft als voordeel dat er nauwelijks overspraak voorkomt en dat bovendien de capacitaire invloed geminimaliseerd wordt. Een twisted-pair kabel bestaat uit twee ge�soleerde koperdraden die in elkaar zijn gedraaid. Vaak wordt een aantal twisted-pair draden samen in een beschermende laag gebundeld. Er zijn twee soorten twisted-pair kabels: Shielded (afgeschermd) en Unshielded (niet-afgeschermd). Unshielded twisted-pair wordt meestal voor telefoonsystemen gebruikt.