Netwerk woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Netwerk woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Netwerk

ICMP

 • Internet Control Message Protocol
IP en andere hoge protocollen gebruiken het Internet Control Message Protocol om statusrapporten te ontvangen over verzonden informatie. ICMP wordt over het algemeen gebruikt tussen twee routers om te bepalen hoe snel informatie tussen twee computers wordt verzonden. Als een router teveel verkeer ontvangt van andere hosts of datagrammen ontvangt in een tempo dat te hoog ligt om ze te verwerken, kan de router een ICMP-foutbericht sturen naar de host waarvan hij deze gegevens ontvangt. In het bericht wordt de computer gevraagd de informatie in een iets gematigder tempo te vesturen.

ICS

 • IBM Cabling System
Bekabelingssysteem (hardware) voor het aanleggen van een IBM Token Ring netwerk.

ICS Kabel Type 6

IBM type 6 bekabeling. De IBM-type 6 office bekabeling wordt hoofdzakelijk toegepast op de Four Position Data Connectoren. Deze hoogwaardige kabel is volledig afgeschermd door middel van folie met daar omheen een zilverdraad mantel. In de kabel lopen 2 koperen twisted pair kabels. De Type 6 kabel voldoet volledig aan de strenge IBM-norm. De kabel is zeer soepel.

IDS

 • Intrusion Detection Systems
Software die ongewenst bezoek aan computernetwerken moet detecteren.

IEEE 802,11b

 • Wi-Fi
LAN-standaard met een doorvoersnelheid van 11 Mbit per seconde.

IEEE 802,11g

 • Wi-Fi
Standaard voor draadloze netwerken, hetzij via radiogolven hetzij via infarood licht. 802,11g kan interfereren met Bluetooth, maar met grotere reikwijdte en stroomgebruik. Deze standaard wordt gebruikt om groter frequentiebereik te halen en werkt met snel

IEEE 802.1

Dit is het technical committee dat de netwerkmanegement- en bridge-normen formuleert.

IEEE 802.10

Standaard inzake de beveiliging van netwerken.

IEEE 802.11

Standaard voor draadloze netwerken, hetzij via radiogolven hetzij via infarood licht. Ook genoemd Wi-Fi, kan interfereren met Bluetooth, maar met grotere reikwijdte en stroomgebruik.

IEEE 802.2

 • Ethernet 802.2
Dit frametype is sinds Netware 3.12 standaard geworden. Dit frametype is een uitgebreide versie van het 802.3 frametype. Ingebouwd is Logical Link Control om verbindingen en sessies te kunnen onderhouden. Tevens is er ruimte om informatie over het meegestuurde pakket te plaatsen en dat wordt onder andere gebruikt voor het NCP security signature oftewel een ingebouwde veiligheid van Novell Netware.

IEEE 802.3

Dit is het technical committee dat de CSMA /CD-norm formuleert. Dit is de standaard inzake Ethernet-netwerken, bijvoorbeeld 10Base-T.

IEEE 802.4

Dit is het technical committee dat de TokenBus-norm formuleert.

IEEE 802.5

Dit is het technical committee dat de TokenRing-norm formuleert.

IEEE 802.6

Dit is het technical committee dat de Metropolitan Area Network-norm (MAN) formuleert. De standaard betreft DQDB voor MAN's.

IEEE 802.9

Dit is het technical committee dat de Integrated Voice Data-netwerk-norm (IVD) formuleert.

IEEE 802.X

Standaard low-level networking program interface voor applicatieprogramma's naar IBM Token Ring Network adapter.

IEEE Project 802

Een netwerkmodel dat is ontwikkeld door IEEE. Project 802, dat genoemd is naar het jaar en de maand dat het begon (februari 1980), definieert LAN-standaards voor de fysieke en datalink-laag van het OSI-model. Het 802-project verdeelt de datalink-laag in twee sublagen: Media Access Control (MAC) en Logical Link Control (LLC).

in-addr.arpa

Het domein in-addr.arpa wordt gebruikt voor omgekeerde naamomzetting. Er is sprake van omgekeerde naamresolutie als u een IP-adres weet en u (of de software die u gebruikt) de computernaam van dat IP-adres wilt weten. U kunt dit type naamomzetting mogelijk maken door een in-addr.arpa-domein te maken. Dit doet u als volgt: eerst draait u het netwerkgedeelte van uw IP-adres om. Als u een klasse C-adres 192.168.1.0 hebt, draait u dus het deel 192.168.1 om waardoor u het getal 1.168.192 krijgt. Vervolgens voegt u 'in-addr.arpa' toe aan het eind van dit getal. Hierdoor ontstaat het in-addr.arpa-domein 1.168.192.in-addr.arpa. Hierna hoeft u alleen nog een nieuwe zone met die naam te maken. U kunt in-addr.arpa-records ook automatisch genereren tijdens het maken van A-records. De optie Verbonden PTR-record (Create Associated PTR-record) is standaard ingeschakeld als u een A-record maakt. Als de PTR-record om de een of andere reden niet automatisch wordt gegenereerd, hetgeen over het algemeen alleen gebeurt als er geen in-addr.arpa-domein is gemaakt, kunt u de record handmatig maken.

In-addr.arpa-domein

Het in-addr.arpa-domein onderhoudt een lijst met IP-adressen-naar-internet-namen. Het vreemde van dit domein (behalve de naam dan) is dat de IP-adressen in omgekeerde volgorde worden vermeld. Het IP-adres 205.240.248.93 voor product.aus.tx.saturn.com wordt in deze lijst vermeld als 93.248.240.205, zodat de indeling correspondeert met de manier waarop de gebruikersvriendelijke naam is ingedeeld (het meest specifieke onderdeel eerst, het meest algemene deel laatst).

Induced delay

De vertraging die optreedt door netwerkfactoren zoals het encoderen van gegevens of de verwerking daarvan door routers. Deze vorm van delay is door middel van netwerktechnologiëen redelijk te beperken. Een methode om deze vertraging te bestrijden is door ervoor te zorgen dat de pakketgrootte wordt aangepast. Een IP-datagram met een grootte van 1500 bytes veroorzaakt namelijk al snel een delay van 200 milliseconden voor voice pakketjes. Als de pakketgrootte wordt aangepast tot een grootte van 128 bytes, is de delay nog maar 15 ms.

Inductiespanning

Ruisspanning aan de uitgang van een analoge schakeling inclusief bromstoringen. Bij de meting wordt de ingang met ohm-weerstand ter grootte van de nominale impedantie van de ingang afgesloten, zodat interferenties van de ingang zelf worden vermeden.

Infrastructuur

De installatie van een netwerk en de manier waarop netwerkonderdelen onderling zijn verbonden. De infrastructuur heeft betrekking op de hardware.

INS

 • Intelligent Network Service
Een van de diensten die wordt aangeboden in een IN, bijvoorbeeld een onderdeel van CS-1 of CS-2.

Inspection Microscoop

Deze elektronische microscoop is geschikt voor gespecialiseerde eindcontrole van multimode en singlemode fibers die in connectoren zijn afgemonteerd. Tevens is het mogelijk om de afgemonteerde fiber op afwerking, scheuren en stof te controleren. De microscoop heeft een vergrotingsfactor van 100.

Interactieve aanmelding

Een netwerkaanmelding vanaf een computertoetsenbord waarbij de gebruiker informatie invoert in het dialoogvenster voor de aanmeldingsgegevens dat door het besturingssysteem van de computer wordt weergegeven.

Interface

De kolom in de routingtabel waarin het hardwareadres wordt vermeld van het interfacepunt van het netwerk.

Intermediate Systems

Apparatuur die een verbinding voor netwerkcommunicatie verzorgt, zoals bridges, routers en gateways.

Internal bridging

Dit betekent dat de verschillende netwerkkaarten in de server worden geplaatst en dat het netwerkbesturingssysteem de communicatie tussen de LAN's regelt.

Internetwerken

Netwerken die LAN's (Local Area Networks) met elkaar verbinden.

IP-number

 • IP-nummer
Uniek nummer waarmee een computer zich identificeert op het Internet. Unieke combinatie van vier groepjes cijfers gescheiden door punten. Het IP-nummer is het unieke adres van elke computer die op het internet is aangesloten en zorgt ervoor dat een internetcomputer een unieke en traceerbare plaats inneemt.

IPM

 • Interpersonal Messaging
De X.400 norm voor de indeling van een e-mail bericht.

IPX network number

Een nummer dat uniek een segent van het transmissiemedium (doorgaans een kabelsysteem) identificeert. Dit is een hexadecimaal nummer één tot acht cijfers lang kan zijn.

IR

 • Infrared
 • Infrarood
Een draadloze technologie op basis van licht met een maximale afstand van 10 meter en een doorvoersnelheid van 4 Mbps. Infrarood wordt vooral gebruikt voor synchronisatie tussen mobiele telefoons en afstandsbedieningen.
Infrarood op een mobiele telefoon.
Infrarood op een mobiele telefoon.

IrDA

 • Infrared Serial Communications
IrDA is de standaard voor het communiceren met infrarood apparatuur. Een infrarood poort is vaak te vinden op notebooks om bijvoorbeeld een afstandsbediening op aan te sluiten. Ook infraroodverbindingen tussen bijvoorbeeld laptop en printer komen voor.

IrDa

 • Infrared Data Association
Vereniging van producenten van infrarood-technologie die samenwerken aan industriestandaarden. Stanaard voor infrarood datatransmissie, kent 3 snelheiden (115 k, 1,2 Mb en 4 Mbit per seconde).

IRM

 • Inherited Rights Mask
De rechtenstructuur van Novell Netware, bestaande uit SRWCEMFA:
 1. Supervisor:
  Totale controle over de directory. Alleen de supervisor of iemand met deze rechten kan rechten toekennen aan gebruikers.
 2. Read:
  Het recht om bestanden te openen, dit houdt in dat men bestanden kan openen of programma's laten draaien.
 3. Write:
  Het recht om bestanden te bewerken, als dit bestand nog niet bestaat is het create recht ook nodig.
 4. Create:
  Het recht om bestanden of directory's aan te maken. Dit recht is ook nodig als er een bestand moet worden gekopieerd.
 5. Erase:
  Het recht om bestanden te wissen of een subdirectory te wissen.
 6. Modify:
  Het recht om bestands- of directoryattributen te wijzigen.
 7. File Scan:
  Het recht om de inhoud van de directory te bekijken.
 8. Access Control:
  Het recht om anderen rechten toe te kennen in een directory, het Supervisorrecht kan niet worden toegekend. Wel kan hiermee het IRM worden gewijzigd.
Voor de directory's waarin programma's staan worden meestal de rechten Read en File Scan gegeven, zo kunnen de gebruikers wel programma's starten en directorystructuren bekijken, maar kunnen niets met de bestanden zelf doen.
Het IRM geeft aan op welke manier de rechten aan een onderliggende subdirectory worden doorgegeven.

ISCSI

Techniek om een storage-netwerk te bouwen. Bij ISCSI worden SCSI-commando's (Small Computer System Interface) opgenomen in IP-packets. ISCSI kan worden gebruikt over bestaand Ethernet (wanneer er bijvoorbeeld reeds snelle verbindingen beschikbaar zijn tussen de verschillende locaties).

ISO-OSI

ISO Reference Model for Open Systems Interconnection. Afspraken over de manieren van communiceren tussen twee of meer computersystemen van eventueel verschillende merken. Dit model deelt de communicatie in in zeven lagen. Daarom wordt dit ook wel het Zevenlagenmodel genoemd. De zeven lagen zijn:
1. ISO-OSI-Fysieke laag
2. ISO-OSI-Datalinklaag
3. ISO-OSI-Netwerklaag
4. ISO-OSI-Transportlaag
5. ISO-OSI-Sessielaag
6. ISO-OSI-Presentatielaag
7. ISO-OSI-Applicatielaag

ISO/OSI

ISO Reference Model for Open Systems Interconnection. Afspraken over de manieren van communiceren tussen twee of meer computersystemen van eventueel verschillende merken. Dit model deelt de communicatie in in zeven lagen. Daarom wordt dit ook wel het Zevenlagenmodel genoemd. De zeven lagen zijn:
1. ISO-OSI-Fysieke laag
2. ISO-OSI-Datalinklaag
3. ISO-OSI-Netwerklaag
4. ISO-OSI-Transportlaag
5. ISO-OSI-Sessielaag
6. ISO-OSI-Presentatielaag
7. ISO-OSI-Applicatielaag