Modems woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Modems woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Modem

S-register

  • Statusregister
Vrijwel alles wat met moderne modems te maken heeft (zoals de instellingen voor snelheid, EC/DC protocol, flow control, en dies meer) verschilt per modemmerk. Meestal worden de Hayes-codes voorafgegaan door een speciaal teken, zoals & \ %. Heel wat instellingen worden opgeslagen in speciale registers in het modem, ook wel de S-registers genoemd (omdat de bevelcode S 'Set register' werd voorbehouden om dat register te raadplegen of te wijzigen). Deze registers, waarvan het aantal varieert tussen enkele tientallen tot bijna honderd, verschillen ook weer van merk tot merk. De eerste 27 registers behoren tot de Hayes-basisverzameling en zijn dus wel gestandaardiseerd. Voor een volledig overzicht van alle bevelen verwijzen we u naar de modem handleiding.

SD

  • Send Data
Indicator op modem wanneer er gegevens worden verzonden.

SDU

  • Serial Data Unit
  • Seriële data-eenheid.
De kleinste hoeveelheid gegevens die door een seriële interface of een UART wordt afgegeven. De eenheid bestaat uit een startbit, de databits, een pariteitbit en één, anderhalf of twee stopbits.

Send Data

Het lampje Send Data van een extern modem knippert als uw computer data naar het modem stuurt, met andere woorden, wanneer data naar de andere computer verzonden worden.

Seriële poort

Aansluitingsnorm om gegevens over en weer te kunnen verzenden. De gegevens worden bit voor bit verzonden. Deze norm is geschikt voor zowel verzenden als ontvangen. Veel gebruikt voor modems. Via de seriële poort wordt 1 bit tegelijk verzonden of ontvangen, zodat de communicatie veel langzamer gaat dan via de parallelle poort.

Short Haul Modem

Zeer klein modem geschikt voor kleine afstanden. Een dergelijk modem is nooit in staat om via kieslijnen te opereren. Wordt meestal gebruikt voor communicatie binnen bedrijven via de aldaar aanwezige telefoon infra-structuur. Ze zijn ook inzetbaar als seriële line-drivers.

Signaal

  • Draaggolf
Een onafgebroken toon die door de modem wordt gebruikt om gegevens via een telefoonlijn te kunnen versturen. Door de frequentie van de draaggolf te variëren geeft de modem verschillende tekens weer.

Softmodem

Modem digital signal processor. Fabrikanten hoeven alleen nog geheugen toe te voegen om hun apparaten gesprekken, faxen en data over de telefoonkabel te laten sturen.

Software modem

Er bestaat bij veel klanten een ontevredenheid over het feit dat een modem snel verouderd is, en niet kan worden aangepast. Bij een software modem ligt dit anders, bij het verschijnen van een nieuwe versie kan deze bijvoorbeeld eenvoudig gedownload worden. Het software modem maakt gebruik van het geheugen en de processor van de computer, en is via een PCI-kaart verbonden met het telefoonnet. In plaats van de besturing van het systeem in het modem te steken, wordt de functionaliteit bij de software-fabrikant geleverd door software.

SPARKLE

Sparkle biedt de gebruiker de mogelijkheid modems op iedere willekeurige plaats binnen een LAN te gebruiken, zonder een PC tot communicatieserver te benoemen. Met Sparkle kunnen de datacommunicatiemogelijkheden binnen het netwerk vanaf ieder werkstation worden aangesproken.

Splittermodem

Datacommunicatie via het elektriciteitsnet vereist een speciaal (en veilige) 'splittermodem', die op de 220V netspanning wordt aangesloten en de Internet-data filtert en doorstuurt naar de PC.

Start/Stop bits

De signaalbits die aan een karakter gehecht zijn voordat het karakter tijdens Asynchronous Transmission doorgestuurd wordt.

Startbit

Eerste bit van een character bij seriële communicatie. Deze bit dient om de aandacht te trekken van de ontvanger.

Status-LED's

Lampjes op een modem die de status van het gebruik weergeven. Bijvoorbeeld of er een verbinding tot stand is gebracht, hoe snel de verbinding is en of er transport plaatsvindt.

StopBit

Laatste bit(s) van een character bij seriële communicatie. Deze bit dient om de ontvanger te kunnen laten controleren of het character goed is aangekomen. Er kunnen 1, 1.5 of 2 stopbits zijn.

Subadressering

Een manier om apparatuur die op een ISDN-aansluiting is aangesloten, van een eigen adres te voorzien.

SVD

  • Simultaneous Voice & Data
Eigenschap van een modem die ook spraak toelaat tijdens datatransmissie. Ingebouwde aansluitingen voor een microfoon en luidspreker.