Modems woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Modems woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Modem

RADSL

  • Rate-Adaptive Digital Subscriber Line
Een versie van ADSL waarbij de modem de lijn test bij het opstarten en de verbinding aanpast aan de hoogst haalbare snelheid.
Technische gegevens:
Download snelheid: 7.0 Mbps.
Upload snelheid: 1.0 Mbps.
Maximale afstand abonnee-centrale: 3.6 km.

RC144DPL

Chipset van Rockwell. De 144 in deze type-aanduiding geeft aan dat de maximale lijnsnelheid 14.400 bps is. Deze chipset werd zeer veel gebruikt in de modemwereld bij merken als Tornado, Tron, Bausch en Dynalink.

RD

  • Receive Data
Indicator op modem wanneer data wordt ontvangen.

Receive Data

  • RD
Het lampje op een externe modem met de aanduiding Receive Data knippert wanneer de modem data naar de computer stuurt. Dit gebeurt altijd wanneer gegevens van de andere computer ontvangen worden.

Remote Digital Loopback

Een test die de telefoonverbinding en de zender en de ontvanger van een modem aan de andere kant van de lijn controleert.

Remote Echo

Een kopie van de gegevens die het systeem aan de andere kant van de lijn ontvangen heeft, en die naar het versturende systeem teruggezonden wordt en er op het scherm verschijnt. Remote echoing is een functie van het systeem aan de andere kant van de lijn.

Remote node

De computer (server) waarop u van afstand inbelt.

Remote node

Via deze software kunt u verbinding met uw netwerk leggen met behulp van een telefoonlijn. Door een met het netwerk verbonden modem te bellen vanaf een systeem waarop de client software voor het netwerk draait, kunt u contact leggen met het netwerk alsof u een lokale netwerkverbinding met uw systeem had. De snelheid is erg traag, zeker als u niet lokale uitvoerbare bestanden draait.

Remote workstations

Dit is de mogelijkheid om een werkstation aan een LAN te koppelen via modems en een telefoonlijn.

Request to Send signal

  • RTS
Als de communicatiesoftware van een modem data wil verzenden, zet deze eerst een voltage op lijn 4 van de seriële poort. Dit RTS-signaal vraagt of het modem beschikbaar is om data van uw PC te ontvangen. Als het modem ontvangen data aan de PC wil doorgeven terwijl deze met iets anders bezig is, schort de PC het RTS-signaal op om het modem mee te delen de verzending te stoppen tot de PC het RTS-signaal weer activeert.

RI

  • Ring Indicator
  • Ring Indicate.
Het signaal binnen de V24-norm die aangeeft dat er gebeld wordt. Dit signaal wordt door auto-answer modems gebruikt. Het is een inputsignaal op pin 22 van de 25-polige D-connector.

RXD

  • Receive Data
Modemindicator die aangeeft dat gegevens worden ontvangen.