Modems woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Modems woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Modem

AA

 • Auto Answer
 • Automatic Answer
Lampje van een modem. Geeft aan dat uw modem binnenkomende gesprekken automatisch aanneemt. Uw systeem kan dan benaderd worden zonder dat u aanwezig hoeft te zijn.

ABC

 • Automatic Call Back
Een modem belt na een oproep automatisch naar een bepaald telefoonnummer terug.

ACB

 • Automatic Call Back
Een modem die na oproep automatisch terugbelt naar een van te voren ingestelde telefoonnummer.

Access

Toegang via modem en telefoonlijn tot een remote computer of de server van een netwerk.

Acoustic Coupler

 • Acoustic Modem
Modem waarop een telefoonhoorn kan worden gelegd. Voor de verbinding worden de normale luidspreker en de microfoon van de telefoon gebruikt. Nogal gevoelig voor omgevingslawaai. Ouderwets.
Een acoustic modem, zoals je die wel eens in oude hackersfilms ziet.
Een acoustic modem, zoals je die wel eens in oude hackersfilms ziet.

Adaptief snelheid nivelleren

Een modemtechnologie waarmee modems de bitsnelheid van de gegevensoverdracht kunnen veranderen om optimaal te kunnen werken met wisselvallige telefoonverbindingen. Zo kan een 33.6-verbinding opeens een 28.8-verbinding worden, als het foutpercentage hoger is geworden dan een bepaalde drempel, wat op een tijdelijk lijnprobleem kan wijzen.

ADC

 • Adaptive Data Compression
Hayes protocol.

ADSL

 • Asymmetric Digital Subscriber Line
Techniek voor het transporteren van digitale informatie over bestaande telefoonverbindingen, adsl levert een hoge bandbreedte (snelle verbinding). Net als een kabelverbinding heeft ADSL als voordeel dat er een constante verbinding is met het internet en dat de gebruiker niet hoeft in te bellen: de verbinding is altijd actief. ADSL is asymmetrisch, wat inhoudt dat het de grootste deel van het kanaal gebruikt voor het downstreamen (data naar de gebruiker) en een klein deel voor het upstreamen (data naar het internet). Met ADSL is het mogelijk om data van en naar het internet te sturen, terwijl tegelijkertijd een analoog gesprek wordt gevoerd op dezelfde lijn. ADSL is specifiek ontwikkeld voor het verzenden van multimedia informatie (muziek, video, flash) naar de gebruiker, daarbij slechts alleen maar interactieve commando's (control) terug te ontvangen. De concurrenten van ADSL zijn ISDN, analoge inbelverbindingen en kabel.
Bij ADSL moet een ADSL-modem of router worden gebruikt.
Bij ADSL moet een ADSL-modem of router worden gebruikt.

ADSL Lite

Standaard voor datatransmissie met hoge snelheid (1,5 Mbps) over een gewone telefoonkabel (1,5 Mbps), gebaseerd op ADSL.

ADSL-splitter

Net als ISDN biedt ADSL de mogelijkheid een gesprek te voeren en tegelijkertijd op hoge snelheid data te versturen. Met behulp van een speciale hoogfrequentie-modulatietechniek 'pompt' men als het ware een (onhoorbaar) hoogfrequent signaal in de kabel en mengt dit met het laagfrequente spraaksignaal. Bij de abonnee moeten deze beide signalen weer van elkaar worden gescheiden met een splitter.
ADSL-splitter
ADSL-splitter

ADSL-techniek

Net als ISDN biedt ADSL de mogelijkheid een gesprek te voeren en tegelijkertijd op hoge snelheid data te versturen. Met behulp van een speciale hoogfrequentie-modulatietechniek 'pompt' men als het ware een (onhoorbaar) hoogfrequent signaal in de kabel en mengt dit met het laagfrequente spraaksignaal. Bij de abonnee moeten deze beide signalen weer van elkaar worden gescheiden met een filter of splitter. De cijfers liegen er niet om: over de bestaande koperen telefoonlijnen is een snelheid van maximaal 1 tot 8 Mbps haalbaar voor de datastroom naar de abonnee toe. In tegenovergestelde richting (van gebruiker naar centrale) wordt een lagere snelheid behaald (de A staat immers voor Asymmetric), maar die is met 128 tot 640 kbps alleszins acceptabel te noemen. Een dergelijk gebruik van de oude analoge koperlijnen kan alleen functioneren als de telefooncentrales daarop aangepast worden. Het aanpassen van de centrales betekent dat er bij de abonnee een filter en een ADSL-modem worden geplaatst. Het filter zorgt ervoor dat de gewone telefoongesprekken normaal kunnen worden afgehandeld. De ADSL-modems bij de KPN-centrale zijn gekoppeld aan een concentrator, die al het digitale verkeer bundelt, en een router, die het doorstuurt naar een internet-provider. Op welke wijze dit gebeurt staat los van ADSL, maar in de praktijk kiest men meestal voor de snelst mogelijke koppeling, en dat is momenteel een ATM-verbinding. Aangezien elke ADSL-gebruiker vele megabits per seconde kan afnemen moet de totale capaciteit van de router en de concentrator in de centrale voldoende zijn voor alle abonnees. KPN gaat er echter van uit dat niet elke abonnee altijd de hoogste capaciteit nodig heeft, en dat één centrale duizenden ADSL-abonnees (met elk 6 Mbps) uit kostenoverweging gegroepeerd aan het Internet kan koppelen via een 622 Mbps ATM-verbinding. En dat zou betekenen dat niet iedereen tegelijkertijd dezelfde hoge toegangssnelheid kan behalen. Een dergelijk flessenhalsprobleem zien we eveneens bij internettoegang via de kabel.

ADSL2

 • Asymmetrical Digital Subscriber Line 2+
Deze dsl-variant maakt snelheden tot 25 Mbps over de telefoonlijn mogelijk.

Akoestisch modem

Modem, waarop een telefoonhoorn kan worden gelegd. Om een verbinding te maken en te onderhouden, wordt gebruik gemaakt van de luidspreker in de hoorn van de telefoon. De akoestische modem is gevoelig voor omgevingslawaai. Dit type modem zie je vooral in oude films, waarin een hacker probeert in te breken bij een bedrijf.

Analog Loopback

Interne testmethode van een modem, waarbij de modem zelf een digitaal signaal omzet naar een analoog signaal, dit weer terugleest en het daarna controleert met het originele signaal.

Analoge lijn

Een communicatielijn, zoals een telefoonlijn, die data in analoge (continu variabele) vorm vervoert. Om vervorming en storing door ruis zo klein mogelijk te houden gebruikt een analoge lijn versterkers om het signaal tijdens de transmissie op gezette tijden te versterken.

Answer Mode

De mode waarin een modem terechtkomt wanneer hij een oproep beantwoordt die van een opbellende modem afkomstig is. De zend/ontvangst-frequenties zijn het omgekeerde van de opbellende modem, die in Originate mode staat.

ARQ

Modemlampje.
Modemlampje: ARQ.
Modemlampje: ARQ.

Asynchroon

Een transportmechanisme waarbij de gegevensoverdracht tijdens willekeurige intervallen gestopt en hervat kan worden. Het is een methode voor gegevensoverdracht, waarbij databits worden uitgebreid met start-, stop- en pariteitsbits. Aan de hand van de extra bits kan de betreffende ontvanger het begin, einde en de juistheid van de gestuurde databits herkennen.

AT

Hayes-commando's voor de besturing van modems beginnen normaal gesproken met de letters AT, gevolgd door een tweede code en de eventueel benodigde parameters, en ze worden afgesloten met een druk op de Enter-toets. Zo is ATH de opdracht om de telefoonverbinding te verbreken. AT staat voor ATtention. Let op: de meeste modems accepteren ofwel hoofdletters ofwel kleine letters voor de AT-bevelen, maar geen combinatie van hoofd- en kleine letters.

AT-opdrachten

Hayes-commando's voor de besturing van modems beginnen normaal gesproken met de letters AT, gevolgd door een tweede code en de eventueel benodigde parameters, en ze worden afgesloten met een druk op de Enter-toets. Zo is ATH de opdracht om de telefoonverbinding te verbreken. AT staat voor ATtention. Let op: de meeste modems accepteren ofwel hoofdletters ofwel kleine letters voor de AT-bevelen, maar geen combinatie van hoofd- en kleine letters.

ATDP

 • Attention Dial Pulse
Hayes-modemcommando.

ATDT

 • Attention Dial Tone
Hayes-modemcommando.

ATH

 • Attention Hang-Up
Hayes-commando voor het verbreken van de verbinding.

Auto Answer

De mogelijkheid van een modem om zelf binnenkomende telefoontjes te beantwoorden.

Auto Answer-lampje

Lampje van een modem, dat aangeeft dat een modem binnenkomende gesprekken automatisch aanneemt. Je systeem kan dan benaderd worden zonder dat je aanwezig hoeft te zijn.

Auto Dial

De mogelijkheid van een modem om zelf te kiezen (telefoonnummers te draaien), oftewel een proces waarbij een modem het aanroepnummer vormt. Het nummervormingsproces wordt ingeleid door een ATDT-commando (nummervormingstoon) of ATDP-commando (nummervormingspuls) te sturen, gevolgd door het te vormen telefoonnummer. Auto Dial wordt gebruikt om voice-nummers op te bellen.

Auto Dial modem

Modem die automatisch met een dialer een van tevoren opgegeven telefoonnummer kan bellen.