Bedrijven en organisaties in de ICT - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Bedrijven en organisaties in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Bedrijven en organisaties

OASIS

 • Organization for the Advancement of Structured Information Standards
Een anti-commercieel, internationaal consortium die aanstuurt op de ontwikkeling, binding en acceptatie van e-business standaarden. Het consortium produceert meer web diensten standaarden dan iedere andere organisatie, waaronder standaarden voor beveiliging, e-business, en standaarden voor de publieke sector en voor applicatie-specifieke markten. OASIS is opgericht in 1993 en heeft meer dan 5000 leden welke meer dan 600 organisaties presenteren en individuele leden in 100 verschillende landen.
Logo van OASIS.
Logo van OASIS.

ODA

 • Object Definition Alliance
De alliantie stelt specificaties op voor open objecten waarmee interactieve multimedia en elektronische handelssystemen kunnen worden ontwikkeld. Met de ODA object standaard kunnen mensen actief zijn op de markten voor interactieve televisie, netwerkmultimedia-toepassingen en elektronische handel. Er kunnen klassebibliotheken aangelegd worden van multimedia-objecten die in de toekomst kunnen worden gebruikt met andere op ODA gebaseerde systemen.

Oftel

 • Office of Telecommunications
Opgezet ten gevolge van de Telecommunications Act.

OMG

 • Object Management Group
Object Management Group die de standaard opstelt volgens welke een systeem voor samenwerkende gedistribueerde objecten moet werken. De OMG is in mei 1989 opgericht door acht bedrijven: 3Com, American Airlines, Canon, Data General, Hewlett Packard, Philips Telecommunications, Sun Microsystems en Unisys. Sinds oktober 1989 opereert de OMG als onafhankelijke non-profit instelling. De OMG is betrokken bij de ontwikkeling van een serie talen, interfaces en protocolstandaards, die leveranciers kunnen gebruiken om applicaties te ontwikkelen die in multivendor-omgevingen kunnen functioneren. Er kan erkenning aangevraagd worden van producten die voldoen aan de standaards die door de OMG-leden overeen zijn gekomen.

OMI2

 • Open Mobile Internet Initiatief
Een platform ter promotie van mobiel internet. Deze platform is op 28 juni 2006 opgericht door ANWB, Consumentenbond, Endemol, Meteo Consult, LogicaCMG, Rabobank, Sportsplaza, De Telegraaf, TNO-ICT en Universal Music.

On line Privacy Alliance

De On line Privacy Alliance is een bondgenootschap van bedrijven, die wil dat websites keurmerken krijgen, zodat bezoekers kunnen zien of hun gegevens er veilig zijn.

OpenNMS

 • Open Network Management System
Een consortium dat zich volledig richt op de ontwikkeling van een open-source netwerk en een systeemmanagement-utility met de naam Bluebird. Bluebird gebruikt het Internet Protocol (IP) om netwerkapparaten (zoals routers, switches en servers) te detecteren en te verbinden. Bovendien kunnen systeembeheerders hiermee het netwerkbeleid en de dienstenovereenkomst (DNO) bepalen. Bluebird's licentiebeheer berust op GNU General Public License (GPL) en is een op Java gebaseerde applicatie die ontwikkeld is op iedere open-source server. Deze software, die bestaat uit een zestal modules die het verkeer op een netwerk controleren, heeft de mogelijkheid om waarschuwingen te sturen naar semafoons, probleemmeldingspakketten op te stellen (trouble ticket packages), gebeurtenissen aan systemen te melden en meldingen te sturen naar mailservers van derden.

OpenPGP Consortium

Dit consortium moet helpen om interoperabiliteit te bewerkstelligen tussen OpenPGP-implementaties van verschillende makers. Het houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling van deze open standaard.

OPT

 • Open Trading Protocols
Samenwerking opgezet door AT&T, HP, Mondex en MasterCard voor opzetten van multiplatform shopping protocollen. Ook BT, Nokia, IBM, Hitachi, Oracle, Sun, Unisource, VeriFone en CyberCash hebben zich aangesloten bij dit initiatief.

OPTA

 • Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
OPTA heeft als belangrijkste taak de concurrentie op de telecommarkt te bevorderen. OPTA is een zelfstandig bestuursorgaan dat op 1 augustus 1997 met zijn werkzaamheden startte. De taken en bevoegdheden van de OPTA zijn in de wet geregeld.

ORSC

 • Open Root Server Confederation
Een organisatie die zich beijvert voor samenwerking met ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en voor erkenning van het feit dat er meer domeinnamen bestaan dan die van ICANN alleen.

OSF

 • Open Software Foundation
Een samenwerkingsverband dat vergelijkbaar is met X-Open. De meeste bedrijven hebben zowel zitting in X-Open als in OSF. De doelstellingen overlappen elkaar ook grotendeels. De Foundation creëert computeromgevingen door technologieën van andere leveranciers te verwerven en te combineren en verspreidt de resultaten onder de leden.
Onderdelen.
Onderdelen.

OSOSS

 • Open Standaarden en Open Source Software
OSOSS is de naam van het programma 'Open Standaarden en Open Source Software' voor de overheid. Open standaarden en open source software zijn voor de Nederlandse overheid van belang vanwege de keuzevrijheid, interoperabiliteit en efficiency van haar informatiesystemen. OSOSS stimuleert overheidsorganisaties open standaarden (ICT) toe te passen in hun informatiesystemen en informeert hen over de mogelijkheden van open source software. Het programma biedt concrete ondersteuning in de vorm van voorlichting, kennisuitwisseling en instrumenten, waarmee elke overheidsorganisatie zelf open standaarden en open source software kan toepassen. OSOSS wordt uitgevoerd door ICTU in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken. De begroting bedraagt 3 miljoen euro voor een periode van drie jaar. Het programma loopt vanaf 2003 tot en met 2005.
Logo van het programma OSOSS.
Logo van het programma OSOSS.

OTB

 • Overlegorgaan Technische Beveiligingsstandaarden
Nederlandse bedrijven en instellingen hebben grote behoefte aan minimum maatstaven voor de beveiliging van bijvoorbeeld hun Internetaansluitingen. Het Overlegorgaan Technische Beveiligingsstandaarden (OTB) heeft hiertoe basisnormen en basismaatregelen gedefinieerd. De noodzakelijke beveiligingsmaatregelen van het OTB zijn gebaseerd op het principe van 'goed huisvaderschap'. Elke organisatie die haar beveiliging serieus neemt, dient in ieder geval deze maatregelen te hebben getroffen. Een groep Nederlandse organisaties en instellingen probeert via het OTB normen en standaarden te ontwikkelen, die als leidraad kunnen dienen voor de informatiebeveiliging en de technische realisering hiervan. De deelnemers brengen hun kennis, inzichten en ervaringen in om samen beveiligingseisen op te stellen. Het betreft maatregelen die moeten worden getroffen ter waarborging van geautoriseerd gebruik en voortdurende beschikbaarheid van het IT-product. Bij implementatie van een IT-product moet een evenwicht worden gevonden tussen risico's en daarmee samenhangend beveiligingsniveau, gebruikersgemak, invoerings- en beheerskosten alsmede gevolgen voor de prestaties van het product.