Bedrijven en organisaties in de ICT - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Bedrijven en organisaties in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Bedrijven en organisaties

NCSA

 • National Center for Supercomputing Applications
NCSA is het centrum voor toepassingen op supercomputers aan universiteiten van Urbana in Amerika. Dit instituut heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van Internet-software. Zo ontstond daar de eerste browser Mosaic, waaruit later Netscape Navigator ontstond. De NCSA-webserver wordt nog steeds veel gebruikt.

Nederlands Genootschap voor Informatica

 • NGI
Het NGI is een nationale vereniging die de belangen behartigt van iedereen die betrokken is bij de informatica.

Nero

Ontikkelaar en distribiteur van brandersoftware (software waarmee u dvd's en cd's kunt maken). Het bekendste softwarepakket van Nero is Nero Burning ROM, een compleet pakket voor het maken, ontwikkelen en branden van cd's en dvd's. Veel fabrikanten van branders leveren Nero brandersoftware bij de brander. De drie gebieden waarop het bedrijf Nero op richt zijn Digital Media Solutions (leveren van multimedia applicaties voor video, audio, foto en televisie), Audio and Video Compression Technologies (ontwikkelen en leveren van gestandaardiseerde oplossingen voor het coderen en decoderen van digitale content met gebruik van Next Generation HD en populaire handheld formaten) en VoIP Solutions (leveren van voice, tekst en video communicatie over het internet voor particulieren en bedrijven.
Logo van Nero.
Logo van Nero.
Nero 7 Premuim Reloaded, een complete suite voor het branden van cd's en dvd's.
Nero 7 Premuim Reloaded, een complete suite voor het branden van cd's en dvd's.

NGI

 • Nederlands Genootschap voor Informatica
Het NGI is een nationale vereniging die de belangen behartigt van iedereen die betrokken is bij de informatica.

NIC

 • Network Information Center
De organisatie die IP-nummers uitgeeft aan organisaties die aansluiting op Internet wensen.

NIR

 • Stichting Nederlands Informatici Register
De stichting Nederlands Informatici Register, kortweg NIR, heeft als doel een kwaliteitskeurmerk neer te zetten voor informatici. Informatici die voldoen aan bepaalde criteria mogen zich inschrijven in het register. Om ingeschreven te blijven dient men elk jaar te voldoen aan de criteria.

NIWI

 • Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten
Een dienstverlenende organisatie die zich bezighoudt met het vergaren en op verzoek distribueren van informatie.

NLIP

Vereniging van Nederlandse Internetproviders. Gaat een keurmerk voor Nederlandse internetaanbieders invoeren. Dat hebben de providers besloten op de algemene ledenvergadering van de NLIP. Een commissie buigt zich nu over de eisen waaraan een provider moet voldoen om in aanmerking te komen voor het keurmerk. De commissie denkt onder andere aan de snelheid van de servers en verbindingen en de bereikbaarheid van modems en helpdesk. Ook het privacy-reglement (briefgeheim!) en de 'code of conduct' (gedragscode, bijvoorbeeld met betrekking tot kinderporno) van de NLIP zullen waarschijnlijk bij het keurmerk betrokken worden.

NLLGG

 • Nederlandse Linux Gebruikers Groep
De Nederlandse Linux Gebruikers Groep (NLLGG) is een vereniging waarin een groot aantal Linux-gebruikers zich verenigd hebben.

Nlnet

Nederlands netwerk dat onderdeel is van Internet. Levert Internettoegang aan bedrijven, instellingen en particulieren.

NMa

 • Nederlandse Mededingings-autoriteit
Concurrentiewaakhond van de overheid. De NMa houdt zich bezig met de uitvoering van de sinds 1998 geldende Mededingingswet. De Nma ziet erop toe dat het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities wordt nageleefd, en houdt toezicht op de vorming van zogenoemde 'concentraties' (zoals bedrijfsfusies). De NMa valt vooralsnog onder het ministerie van Economische Zaken, maar wordt omgevormd tot zelfstandig bestuursorgaan.

Novell

Bekende leverancier van software voor PC netwerken.

NSA

 • National Security Agency
Een van de belangrijkste geheime diensten van Amerika, verantwoordelijk voor de bescherming van alle beveilingssystemen van nationaal belang. Daarom houdt de NSA zich intensief bezig met cryptografie, afluisteraanvallen en alle vormen van technische spionage.

NSF

 • National Science Foundation
Tot 1993 was NSF in de VS verantwoordelijk voor het bijhouden van de totale database met domeinnamen en IP-adressen van het Internet. Daarna werd de domeinregistratie overgedragen aan InterNIC.

NTP

 • Nederlands Taxonomie Project
Organisatie die de XBRL-taxonomie (Extensible Business Reporting Language) heeft ontwikkelt.

NTT

 • Nippon Telegraph and Telephone Corporation
Japanse KPN, maar ook de aanduiding van het door de NTT ontwikkelde analoge cellulaire systeem uit de jaren tachtig.

NVPI

 • Nederlandse Vereniging voor Platenindustrie en Geluidsdragers
De belangenvereniging van importeurs en producenten van beeld- en geluidsdragers.