Bedrijven en organisaties in de ICT - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Bedrijven en organisaties in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Bedrijven en organisaties

E3

 • Electronic Entertainment Expo
Amerikaanse beurs voor elektronisch speelgoed, spelconsoles en computerspellen.

EARN

 • European Academic Research Network
Europese poot van Bitnet.

EB

 • Efficiency Beurs
Een tweejaarlijks evenement dat alles biedt op het gebied van automatisering, kantoor- en projectinrichting, tele- en datacommunicatie, postverwerking, reproductie en kantoorartikelen.

eBay

Uitspraak: i-b. Online veilingsite met vestigingen in meer dan twintig landen. Wereldwijd meer dan 94.000.000 objecten in 1800 rubrieken.
eBay logo.
eBay logo.

ECMA

 • European Computer Manufacturers Association
Consortium van Europese Computerfabrikanten.

ECNR

 • European Council of Nucleair Research
Het team ingenieurs van de ECNR staat aan de oorspong van het web dat wij kennen.

ECP.NL

 • Electronic Commerce Platform
Een samenwerkingsverband van partijen met een gezamelijk doel: de versnelde en geco�rdineerde invoering van elektronisch zakendoen in Nederland. In dit samenwerkingsverband zijn gebruikers, aanbieders, intermediaire organisaties, de overheid en onderwijs- en onderzoekinstellingen actief. Het ECP benadert elektronisch zakendoen als een strategische en ingrijpende ontwikkeling voor de Nederlandse economie en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. De non-profit organisatie onderhoudt contacten en wisselt kennis uit met internationale organisaties als de Verenigde Naties, de OESO en de Europese Commissie. ECP.NL treedt - mede in opdracht van het ministerie van Economische Zaken - op als officiële vertegenwoordiger van de 'BV Nederland'.

Edifact

 • EDI for Administration Commerce and Transport
Een initiatief uit 1985 dat, gesteund door de Verenigde Naties, zich ten doel stelt de Europese en Amerikaanse EDI standaarden te synchroniseren om te komen tot een universeel geaccepteerde standaard.

EDS

 • Electronic Data Systems
Wereldwijd een van de grootste computerdienstverleners. Dochteronderneming van General Motors.

EFF

 • Electronic Frontier Foundation
Een organisatie die opgericht is in 1990, met als doel om de Amerikaanse grondwet en de 'Bill of Rights' ook op Internet van toepassing te laten zijn. Amerikaanse organisatie die ijvert voor een elektronische democratie op het Internet. Ze willen een wetgeving waarin de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van de privacy wordt geregeld. In Nederland wordt dezelfde functie vertegenwoordigd door de stichting Digitale Burgerbeweging Nederland.

EIA

 • Electronic Industries Association
Een Amerikaans instituut dat zich bezig houdt met het standaardiseren van aansluitingen van computers en randapparatuur. In 1924 opgericht door Amerikaanse fabrikanten van elektronische onderdelen en apparaten.

EIAA

 • European Interactive Advertising Association
Een Europese organisatie voor de media-verkopende gemeenschap. De EIAA is de stem van de interactieve reclameindustrie, verbetert de marketing en verkoop van interactieve reclame kansen in Europa. Hierbij maakt EIAA gebruik van traditionele advertentie organisaties binnen Europa. In de zomer van 2001 hadden een kleine groep van top zakenmannen in Cannes tijdens een industriële evenement het gevoel dat de reclamewereld niet de juiste weg nam en nodig geholpen moest worden. Naar aanleiding van een media-onderzoek en de komst van de nieuwe Europese munteenheid (de Euro) werd de EIAA-organisatie opgericht.
Logo EIAA.
Logo EIAA.

Emblaze

De nieuwe naam van het Israëlische bedrijf GEO Interactive. Het is tevens de naam van de door dit bedrijf ontwikkelde en gepatenteerde technologie, die het verzenden van (live) audio- en videobeelden over draadloze netwerken en pda's mogelijk maakt.

Enertel

Samenwerkingsverband van regionale energie- en kabelbedrijven voor het aanbieden van telefonie en dataverkeer.

ENISA

 • European Network and Information Security Agency
Een door de Europese Unie opgezette organisatie voor netwerk- en informatiebeveiliging. De in 2004 opgerichte agentschap heeft als missie de gemeenschap te ondersteunen bij het opzetten van een hoog niveau van netwerk- en informatiebeveiliging. De agentschap zal zich daarom richten op de ontwikkeling van netwerk- en informatiebeveliging voor de burgers, consumenten, bedrijven en overheden van de Europese Unie. Bovendien zal de agentschap zich richten op het vereenvoudiging van het functioneren van de interne markt.
Logo van ENISA.
Logo van ENISA.

EPA

 • Environmental Protection Agency
Amerikaanse stichting. Een van de aandachtspunten voor deze stichting is het terugdringen van het energieverbruik van computers. Deze stichting werd kort na het aantreden van Clinton opgericht. In deze missie ligt de tweedeling vast tussen het Europese en het Amerikaanse denken over het fenomeen Green PC.

EPO

 • European Patent Office
 • Europees Patent Bureau
EPO verzorgt Europese patenten voor de aangesloten landen van de EPC (European Patent Convention), welke in Munchen op 5 oktober 1973 is ondertekend en actief werd op 7 oktober 1977. EPO is een onderdeel van de European Patent Organisation, een internationaal overheidsorgaan wat onder de EPC valt.

ERG

 • European Regulator Group
De verzameling van Europese OPTA's (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). De ERG is een onafhankelijke organisatie voor het spiegelen, debateren en adviseren op het gebied van de elektronische communicatie. Samengesteld uit de directies van de diverse Europese OPTA's, als een bemiddelaar tussen de OPTA's en de Europese Commissie, met als taak om de Europese Commissie te adviseren en assisteren bij de consolidatie van de interne telecom markt.
Logo van ERG.
Logo van ERG.

ETL

 • Electronic Testing Laboratories
Dit onafhankelijke Amerikaanse instituut test en verifieert de aansluitingscomponenten op Near en Crosstalk (overspraak in de kabel en de aansluitingen), frequentiebereik en demping.

ETSI

 • European Telecommunications Standards Institute
Een instituut dat standaarden vastlegt voor de telecommunicatie.

Eunet

De Europese Internetorganisatie.

EuroISPA

De vertegenwoordiger van Europese ISP's.

Exact Software Center

Gecertificeerde verkopers van Exact-producten.