Bedrijven en organisaties in de ICT - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Bedrijven en organisaties in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Bedrijven en organisaties

BABT

 • British Approvals Board for Telecommunications
Engelse keuringsinstantie voor telecommunicatie-apparatuur, bijvoorbeeld modems.

BaByXL Braodband DSL

Concurrent van KPN Telecom op ADSL-gebied, een initiatief van twee ex-KPN'ers. Doel van deze onderneming is een landelijk dekkend breedbandnetwerk toegankelijk te maken voor iedere eindgebruiker die behoefte heeft aan een snellere internetverbinding. BaByXL werkt met DSL-techniek. Daaronder valt ook ADSL, waarmee dataverbindingen mogelijk zijn met snelheden tot 8 Mbps.

BAF

 • Belgian Anti-piracy Federation
Organisatie die in België en Luxemburg de strijd aangaat tegen de piraterij van games (PlayStation) en films. Het doel is de belangen van de film- en gamesindustrie te verdedigen tegen het illegaal kopiëren en verspreiden van hun producten en tegen online piraterij.
Logo van de antipiraterij organisatie BAF.
Logo van de antipiraterij organisatie BAF.

BAPCo's SYSmark

BAPCo is een non-profit organisatie van 21 hard- en softwarefabrikanten uit de hele computerindustrie, inclusief Intel. BAPCo's SYSmark95 voor Windows is een benchmark-test op basis van applicaties, die wordt gebruikt om de algehele systeemresultaten te testen. De taken worden ontleend aan specifieke applicaties zoals tekstverwerkers, spreadsheets, databases, presentatiesoftware, grafische toepassingen en desktop publishing.

Beoordelingsgroep

De groep die beslist over de afhandeling van de bevindingen uit de GFT (Geïntegreerde Functionele Test), de AFS (Acceptatie Functioneel Systeem) en de PPT (PréProductie Test).

Big Brother Inside

Actiegroep tegen de PSN op de Pentium III; voornaamste reden het verlies van de privacy van de internetsurfer. EPIC (Electronic Privacy Information Centre) is een van de deelnemers.

BIPT

 • Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie
Belgische regelgever op het gebied van post en telecommunicatie. Dit instituut stelt onder meer het nummeringsplan van de telefoonzones op.

BISDN

 • Broadband Integrated Services Digital Network
Een Consultative Committee van de CCITT die aanbevelingen doet voor de definitie van spraak, gegevens en video in het megabit-gigabit-bereik.

BIX

 • Byte Information Exchange
On-line service verzorgd door BYTE magazine van uitgever McGraw-Hill. Ze biedt o.a. nieuws uit de computerindustrie en niet-commerciële software.

Blu-ray Disc Association

 • BDA
Een industriëe samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling voor de blu-ray disc en bovendien de rechten van het blu-ray formaat in handen heeft. BDA is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de blu-ray formaten en zorgt voor de promotie. De "Blu-ray Disc Founder" is geregistreerd in mei 2002 door negen marktleiders in electronica, computers en media-ontwikkelaars, namelijk Matsushita, Pioneer, Philips, Thomson, LG Electronics, Hitachi, Sharp, Samsung en Sony. Na de naamswijziging naar BDA zijn andere bedrijven toegevoegd, waaronder Apple, Dell, HP, Warner Bros en UMG.
Logo's van bedrijven die in de BDA zitten.
Logo's van bedrijven die in de BDA zitten.
Het Blu-ray-formaat wordt vooral door filmstudio's omarmd.
Het Blu-ray-formaat wordt vooral door filmstudio's omarmd.

Bluetooth

Een samenwerkingsverband tussen Ericsson, IBM, Intel, Nokia en Toshiba, met als doel een standaard op te zetten voor radiografische communicatie tussen draagbare apparatuur zoals notebooks en telefoons.

BMI

Amerikaanse auteursrechtenorganisatie.

BOF

 • Bits of Freedom
Bits of Freedom is een onafhankelijke stichting die opkomt voor digitale burgerrechten. Door aandacht te vragen in de politiek wanneer digitale burgerrechten in de knel komen. Door heldere informatie te geven via website en nieuwsbrief. Door ontwikkelingen te becommentariëren in de media. En door publiekscampagnes te organiseren als Spot the Cam en de Big Brother Awards.
Logo Bits of Freedom.
Logo Bits of Freedom.

BOF

 • Birds of a Feather
Een informele discussiegroep voor een specifiek onderwerp.

Brein

 • Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland
Houdt zich bezig met 'het opschonen van het Internet'. Sinds medio 1999 zijn in een proefproject meer dan honderd websites gesloten waarop illegaal muziek werd aangeboden.

BroadVision

Bedrijf dat e-commerce-software maakt voor bedrijven die via het internet hun goederen/diensten aanbieden.

BSA

 • Bussiness Software Alliance
Verbond van softwareleveranciers die trachten iets te doen tegen illegaal kopiëren van software. Deze organisatie voert namens een aantal softwarebedrijven actie tegen illegaal kopiëren van software en richt zich daarbij vooral op het bedrijfsleven.

BSI

 • British Standards Institute
Brits normalisatie-instituut, is lid van de ISO.

BT

 • British Telecom
Britse PTT, leverancier van communicatiediensten.

BTG

 • Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers
Groepering van de belangrijke Nederlandse telecomgebruikers.

Buma/Stemra

De organisatie in Nederland die de auteursrechten van componisten, tekstdichters en muziekuitgeverijen verzorgt.

Burger@Overheid.nl

Een onafhankelijk forum dat de digitale overheid stimuleert vanuit het burgerperspectief. Daartoe inventariseert het wensen van burgers, adviseert het overheden en evalueert het de voortgang. Burger@Overheid.nl voert regelmatig onderzoek uit met een eigen BurgerOverheidPanel, reikt jaarlijks de WebWijzerAward uit en heeft de BurgerServiceCode ontwikkeld: de kwaliteitsnormen voor de digitale overheid. Burger@Overheid.nl is een initiatief van en wordt gefinancierd door de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.
Logo van Burger@Overheid.nl.
Logo van Burger@Overheid.nl.

Businessnet

Een door B2B verzorgde internetprovider die bedrijven de kans biedt op internet.

BVA

 • Bond van Adverteerders
De BVA biedt transparantie in de reslatie tussen bureaus, adverteerders, exploitanten en overheid op het gebied van commerciële communicatie. De in 1919 opgerichte organisatie houdt een vinger aan de pols bij marktontwikkelingen en schept daarbij een klimaat waarin adverteerder, medium, bureau en overheid als gelijkwaardige partners kunnen opereren.
Logo van de Bond van Adverteerders.
Logo van de Bond van Adverteerders.