Wat betekent OOP? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

OOP

  • Object Oriented Programming
  • Objectgeori�nteerd Programmeren
OOP talen bevatten 1 of meer van de volgende eigenschappen:
  1. Member-functie's: Naast te beschikken over datatypes, kunnen objecten implementatie's hebben van functie's die alleen voor die klasse gelden.
  2. Inheritance: Een klasse kan dingen overnemen vanuit een andere klasse.
  3. Encapsulatie: Een klassedefinitie kan beperkingen opleggen aan de mate waarin de leden daarvan bekeken of gewijzigd kunnen worden door een code die niet tot de klasse behoort.
  4. Polyforisme: Het gedrag van functie's kan afhankelijk zijn van het aantal argumenten en het type in de aanroep.
In de OOP kun je nieuwe entiteiten definiëren die classes heten. Een klasse is een nieuw datatype, met specifieke types gegevens die daartoe behoren.