Wat betekent Extern schema? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

Extern schema

  • View
  • Subschema
In het externe schema wordt aangegeven welke gegevens uit het conceptuele schema relevant zijn voor een bepaald toepassingsgebied. Het externe schema is derhalve altijd een deelverzameling van het conceptuele schema. De doelstellingen van het externe schema zijn:
  • Het vereenvoudigen van de database-structuur voor de eindgebruiker. Hiertoe kan bijvoorbeeld de naamgeving en presentatie (opmaak) worden aangepast, maar ook kunnen (via selectiemechanismen) gegevenselementen op een andere wijze worden gegroepeerd.
  • Het bieden van mogelijkheden tot het afschermen van delen van de database. Via selectiemethoden kan een extern schema een beperkt aantal entiteittypen, relaties en attributen definiëren. Via deze externe schema's is het eenvoudig om toegang tot delen van de database te beperken.
Drie-schema-model.
Drie-schema-model.