Wat betekent PC Card Keuze? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

PC Card Keuze

Vijf tips om u te helpen bij het vinden van de juiste PC Card.
  1. Zoek een kaart die rekening houdt met beperkte energievoorraad van een portable computer. Sommige PC Cards gebruiken veel stroom, ook als ze standby zijn. Kies dus een kaart die zichzelf automatisch in een spaarstand schakelt, zodra hij niet actief is om de accu van de notebook zoveel mogelijk te sparen.
  2. Als u een netwerkkaart zoekt, is het eerste waar u op let de compatibiliteit van uw netwerksysteem en bijpassende aansluiting op de gebruikte netwerkkabel. Sommige kaarten hebben een full duplex architectuur. Daarmee is het mogelijk om tegelijkertijd te zenden en te ontvangen, zodat de data-througput effectief verdubbeld wordt. Er zijn ook kaarten met een automatische alarmfunctie, die waarschuwt bij fouten in het systeem, bijvoorbeeld een losgeraakte kabel.
  3. Koop een Plug&Play kaart die tevens hot swappable is. Dit betekent dat een PC Card gewoon uit het PC Card slot genomen en vervangen kan worden door een andere, zonder dat de notebook uitgezet hoeft te worden. Dit spaart tijd en moeite. Bij modems en andere communicatiekaarten (ISDN, netwerk etc) moet wel eerst de datacommunicatie gestopt worden, voordat de kaart wordt verwijderd. Anders krijgt u te maken met onvolledige of foute transmissies.
  4. Vergewis u ervan dat de kaart gemakkelijk te installeren en te configureren is. Het beste installatieprogramma zoekt automatisch toegang tot de computerhardware en past vanzelf de configuratie aan. Daarvoor moet de installatiesoftware in staat zijn om de gebruikte hardware en de PC Card software te herkennen, de noodzakelijke drivers en applicatiesoftware te laden en de systeemfiles aan te passen.
  5. Voor individuele gebruikers is het van belang dat zij met hun vragen en problemen terecht kunnen bij een service telefoon. Dit kan de technische dienst zijn van het eigen bedrijf of een hotline van de leverancier. U doet er goed aan om vooraf te informeren welke ondersteuning geboden wordt. Een helpdesk moet bij voorkeur zeven dagen per week en ook buiten kantooruren bereikbaar zijn. Kijk ook vooraf of bij de kaart zelf soms troubleshooting informatie geleverd wordt.