Wat betekent RAID 4? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

RAID 4

  • Disk striping met grote blokken
In een RAID-systeem worden een aantal harde schijven samengevoegd tot een groep van schijven. Een besturingssysteem ziet de groep schijven als één schijf. De RAID-controller verdeelt de data over de betrokken schijven. Identiek aan versie RAID 3 met het verschil dat data wordt verspreid in blokken of sectoren in plaats van bytes of bits. Hierbij worden complete blokken gegevens naar elke schijf in de reeks geschreven. Het proces wordt ook wel disk striping genoemd, maar vindt plaats met grote blokken. Er is nog steeds een aparte controleschijf nodig om de informatie over de pariteit op te slaan. Bij elke schrijfbewerking moeten de overeenkomstige pariteitsgegevens van de controleschijf worden gelezen en gewijzigd. Vanwege deze overhead werkt de methode met blokinterleaving (RAID 3) beter bij bewerkingen met grote blokken dan processen die transactie gericht zijn. Data kan gelezen worden van elke individuele schijf (behalve de pariteitsschijf), waardoor leestaken elkaar kunnen overlappen. Waar RAID 3 continu alle harde schijven in de array benadert, doet RAID 4 dat alleen wanneer het nodig is.
RAID 4 - Disk striping met grote blokken
RAID 4 - Disk striping met grote blokken