Wat betekent Slack space? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

Slack space

Diskverspilling. Alle bestanden, hoe klein ook, nemen in een DOS/Windowsomgeving minimaal 1 cluster in. Van 1 GB of kleinere schijven zijn de clusters 16 KB groot. De clusters van disks groter dan 1 GB zijn ieder maar liefst 32 KB. Ieder bestand, bijvoorbeeld een bestandje van 512 bytes, neemt dan 32 KB (het zestienvoudige) in, grotendeels lucht. Deze diskverspilling heet in het jargon "slack space". Je kan de clustergrootte co�rdineren door de schijven in twee of meer partities te delen.