Wat betekent Token? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

Token

Een token is een vaststaande formatie bits waardoor een netwerk-device met de kabel kan communiceren. Een computer kan niet zenden als hij het token niet heeft. Er kan op het netwerk maar één token actief zijn en het token kan zich slechts in één richting over de kabel voortbewegen. Een token circuleert over het token-ring netwerk en wordt in elke node gelezen door een token-ring adapterkaart.