Wat betekent OTB-standaarden? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

OTB-standaarden

  • Overlegorgaan Technische Beveiligingsstandaarden-standaarden
De OTB-standaarden zijn bedoeld als richtlijnen voor de aansturing van het operationeel IT-beheer. De aanbevolen maatregelen hebben betrekking op generieke risico's, die voortvloeien uit het gebruik van Internet als communicatie-infrastructuur. Onderscheid wordt gemaakt in risico's ten aanzien van de bedrijfsvoering, risico's bij het importeren en exporteren van gegevens alsmede risico's veroorzaakt door de inherente onveiligheid van de voornaamste componenten van het Internet. Bij dit laatste moet worden gedacht aan netwerken en computersystemen, applicatieprogramma's en protocollen.