Wat betekent Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz

In Duitsland is op 13 juni 1997 zonder ophef een wet door de Bondsdag aangenomen waarin alle datacommunicatie en internetverkeer wordt geregeld, 'das Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz'. Die wet is zo omvangrijk dat de gevolgen nog niet te overzien zijn. In de online versie van de Duitse krant Die Tageszeitung beklaagde een journalist zich erover dat het niemand opgevallen was dat de wet is aangenomen. In de nieuwsgroep de.soc.zensur, die als thema censuur heeft, werd zelfs geïrriteerd op een persbericht over het wetsontwerp gereageerd. Verder weet bijna niemand dat de nieuwe Duitse wet, in Die Tageszeitung onheilspellend 'das geheime Internetgesetz' genoemd, geheel in de lijn van de Europese Commissie (EC) ligt.

De EC-werkgroep Illegal and harmful content on the Internet heeft twee rapporten uitgebracht om de discussie over wat toelaatbaar is op internet te stimuleren.

Een van de belangrijkste vragen die zich telkens weer voordoen, is wie verantwoordelijk is voor de publicatie en verspreiding van illegaal materiaal, zoals kinderporno en racistische en antisemitische uitingen op Internet. Ligt de verantwoordelijkheid bij de internetaanbieder of bij de veel moeilijker op te sporen individuele gebruiker, die op zijn beurt ook weer aanbieder is? Is de provider medeverantwoordelijk voor de informatie die via hem op het net is gekomen?

Voor Internetproviders geldt volgens de EC dat ze aansprakelijk zijn voor illegaal materiaal als ze het zelf aanbieden of als ze ervan op de hoogte zijn en het niet verwijderen. In principe is dit een inperking van de heersende praktijk in Nederland, waar de provider als uitgever behandeld wordt en niet voor de inhoud van verspreid materiaal verantwoordelijk is.

De tijden van anarchie en zelfregulering op internet lijken voorbij nu de hackers van weleer bang worden voor wetten die nog niet bestaan.